Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

no less _ neméně ,
no longer _ už ne ,
no man s land _ neutrální pásmo ,
no man s land _ území nikoho ,
no more of it _ basta ,
no news is good news _ žádné zprávy, dobré zprávy ,
no nonsense _ žádný nesmysl ,
no offense, but... _ nic proti, ale... ,
no one _ ani jeden ,
no one _ nikdo , (pron:) , (též psáno: noone či no-one)
no pain, no gain _ bez práce nejsou koláče , ([id.])
no place _ není kam ,
no problem (no prob) _ bez problémů ,
no rush _ beze spěchu ,
No Smoking _ nekouřit , ([zkr.])
no sort of _ nijaký ,
no use for _ bez užitku ,
no way _ nikterak ,
no way _ v žádném případě , ([přen.])
no way _ nijak ,
no way _ nikudy ,
no word _ ani hláska , ([id.])
no-account _ bezvýznamný ,
no-brainer _ idiot , ([vulg.])
no-brainer _ nočně ,
no-fault _ bez výjimky ,
no-fly _ bezletová ,
no-frills _ věcný ,
no-go _ selhání , (n:)
no-good _ nanicovatý ,
no-load _ naprázdno ,
no-man s-land _ neutrálně-územní ,
no-no _ e-e , ([dět.])
no-nonsense _ vážný , (adj:)
no-observable-effect concentrations (noec) _ koncentrace nevyvolávající viditelný efekt , ([eko.])
no-observed-adverse-effect level _ noael , ([eko.])
no-one _ nikdo ,
no-see-um _ malá muška ,
no-show _ lenoch ,
no-trump _ bez trumfů ,
no-win _ bez šance na vítězství , (n:)
no. _ č. ,
NOAEL _ NOAEL , ([eko.])
noaf _ neslyšící , (přídavné jméno)
Noah _ Noah , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
nob _ šiška , (n:)
nobble _ podplatit , (v:)
nobble _ podmazat , (v:)
Nobel _ Nobel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Nobel Prize _ Nobelova cena ,
Nobel prize winner _ laureát Nobelovy ceny ,
nobelium _ nobelium , (n: [chem.]) , (prvek (No))
nobility _ aristokracie ,
nobility _ vznešenost ,
nobility _ šlechta ,
nobility _ urozenost ,
noble _ ušlechtilý , (adj:)
noble _ šlechtic ,
noble _ urozený ,
noble _ vznešený ,
nobleman _ šlechtic ,
nobleman _ vznešený muž ,
noblemen _ šlechtici , (n: pl.)
nobleness _ ušlechtilost ,
nobler _ urozenější ,
nobler _ vznešenější ,
nobles _ šlechta ,
noblesse oblige _ výsadní postavení , (n:)
noblest _ nejušlechtilejší ,
noblest _ nejvznešenější ,
noblewoman _ šlechtična ,
noblewoman _ vznešená paní ,
nobly _ ušlechtile ,
nobly _ vznešeně ,
nobody _ nikoho , ((acc/gen))
nobody _ nikdo ,
nocent _ vinen ,
noctambulation _ náměsíčnost , (n:)
noctambulism _ náměsíčnost , (n:)
nocturnal _ noční ,
nocturnally _ nočně , (adv:)
nocturne _ nokturno ,
nod _ přitakání , (n:)
nod _ přikývnutí ,
nod _ přikývnout ,
nod _ dřímat ,
nod _ kývat ,
nod _ kývnout hlavou na znak souhlasu , (v:)
nodal _ uzlový ,
nodded _ přikývl ,
nodding _ přikyvování ,
noddle _ vrtět , (v:)
noddle _ pokyvovat , (v:)
noddle _ kývat , (v:)
noddle _ žertovně hlava ,
noddy _ trouba , (n:)
node _ uzlina , (n:)
node _ uzel ,
nodes _ uzly ,
nods _ přikyvuje ,
nodular _ uzlový ,
nodulated _ uzlinatý , (adj:)
nodule _ uzlina , (n:)
nodule _ uzlík ,
nodules _ uzliny , (n:)
nodulose _ uzlinkatý , (adj:)
nodum _ nodum , ([eko.])
NOEC _ NOEC , ([eko.])
noel _ koleda , (n:)
NOEL _ NOEL , ([eko.])
noel _ vánoce ,
noes _ ne , (pl.)
noetic _ neotický , (adj:)
nog _ dřevěný kolík ,
nog _ kolík , (n:)
nog _ špalík , (n:)
noggin _ kebule , (n: [slang]) , (hlava)
noggin _ čtvrtina pinty , (n:) , (objemová míra)
noggin _ sklínka , (n:)
noggin _ malé vědro ,
nohow _ vůbec ,
noise _ lomoz , (n:)
noise _ hřmot , (n:)
noise _ hlučnost , (n:)
noise _ hlomoz , (n:)
noise _ kravál ,
noise _ šum , (n:)
noise _ rámus ,
noise _ hluk , (n:)
noise _ zvuk , (n:)
noise and number index _ noise and number index NNI , ([eko.])
noise and number index _ NNI noise and number index , ([eko.])
noise exposure forecast _ noise exposure forecast NEF , ([eko.])
noise exposure forecast _ NEF noise exposure forecast , ([eko.])
noise pollution _ hlukové znečištění ,
noiseless _ nehlučný ,
noiselessly _ potichu , (adv:)
noiselessly _ nehlučně ,
noiselessness _ nehlučnost ,
noisemaker _ původce hluku ,
noises _ hluky ,
noises _ zvuky ,
noisier _ hlasitější ,
noisier _ hlučnější ,
noisiest _ nejhlučnější , (adj:)
noisily _ hlasitě ,
noisily _ hlučně ,
noisiness _ hlasitost ,
noisiness _ hlučnost ,
noisome _ škodlivý ,
noisomeness _ odpornost , (n:)
noisomeness _ nechutnost , (n:)
noisy _ hlučný , (adj:)
noisy _ hlučný (vydávající hluk), křiklavý (vzbuzující pohoršení vzhledem) ,
Nolan _ Nolan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Noll _ Noll , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nom de guerre _ pseudonym ,
nom de guerre _ umělecké jméno ,
nom de plume _ pseudonym ,
nomad _ kočovný , (adj:)
nomad _ nomád ,
nomad _ kočovník ,
nomadic _ kočovný ,
Nome _ Nome , (n: [zem.]) , (město na Aljašce)
nomenclator _ nomenklátor , (n:)
nomenclature _ názvosloví ,
nomenclature _ nomenklatura ,
nominal _ nepatrný , (adj:)
nominal _ jmenný , (adj:)
nominal _ nominální ,
nominal _ jmenovitý ,
nominal GDP _ nominální HDP , ([eko.])
nominal interest rate _ nominální úroková míra , ([eko.])
nominal national product _ nominální národní produkt ,
nominalism _ nominalismus ,
nominalistic _ nominalistický , (adj:)
nominally _ jmenovitě ,
nominally _ nominálně ,
nominate _ ustanovit , (v:)
nominate _ jmenuji se , (v:)
nominate _ nominovat ,
nominated _ nominovaný ,
nominating _ jmenovací , (adj:)
nominating _ nominující ,
nomination _ jmenování ,
nomination _ nominace ,
nominations _ nominace , (pl.)
nominative _ nominativ , ([lingv.])
nominator _ jmenovatel ,
nominee _ kandidát ,
nomogram _ nomogram , (n:)
nomothetic _ zákonodárný , (adj:)
non _ ne ,
non compos mentis _ nepříčetný ,
non compos mentis _ smyslů zbavený ,
non profit-making organization (corporation) _ nezisková organizace , ([eko.])
non sequitur _ nelogické ,
non sequitur _ nevyplývá ,
non-abstractive use _ neabstraktivní využití (vody) , ([eko.])
non-acceptance _ nepřijmutí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line