Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

market mechanism _ tržní mechanismus ,
market oriented economy _ tržní ekonomika , (n: [fin.])
market period _ tržní období , ([eko.])
market place _ tržní místo ,
market place _ tržiště ,
market power _ tržní síla , ([eko.])
market price _ tržní cena , ([eko.])
market price _ tržní cena , (n: [eko.])
market protection _ ochrana trhu , ([eko.])
market rate _ tržní sazba (v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po penězích) ,
market rate _ tržní sazba ,
market rate _ tržní taxa (sazba) , ([eko.])
market research _ průzkum trhu ,
market saturation _ nasycení trhu ,
market share _ tržní podíl ,
market structure _ struktura trhu , ([eko.])
market value _ tržní hodnota , (n:)
marketability _ obchodovatelnost , ([eko.])
marketability _ prodejnost , (n:)
marketable _ obchodovatelný , ([eko.])
marketable _ prodejný , (adj:)
marketable permit system _ systém obchodovatelných povolení , ([eko.])
marketed _ prodávaný , (adj:)
marketed _ obchodovaný , (adj:)
marketed _ nabízený , (adj:)
marketeer _ trhovec , (n:)
marketer _ pracovník v marketingu ,
marketing _ marketing , (n:)
marketing _ odbyt ,
marketing _ marketingový , (adj:)
marketing order _ tržní nařízení (regulace) , ([eko.])
marketplace _ tržiště ,
marketplaces _ tržiště , (pl.)
markets _ trhy , (pl.)
Markham _ Markham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marking _ značení , (n:)
marking _ hlídání ,
marking ink _ značkovací inkoust , (n:)
markings _ známkování , (n:)
markings _ značkování , (n:)
markings _ značení , (pl.) , (n:)
markka _ finská marka , (n:)
markkaa _ finská marka , (n:)
Markov Equilibria. _ Markovova rovnováha , ([eko.])
Markovitz _ Markovitz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marks _ známky , (n: pl.)
marks _ značky , (n: pl.)
marksman _ střelec , (n:)
marksmanship _ střelectví , (n:)
marksmen _ střelci , (n: pl.)
markup _ značkovací , (n: [it.])
markup language _ značkovací jazyk , ([it.])
marl _ hnojivo , (n:)
Marlboro _ okres v USA , (n: [jmén.])
Marlborough _ Marlborough , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Marlene _ Marlene , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
marlin _ druh mořské ryby ,
marlinespike _ lanový trn ,
marlinspike _ lanový trn ,
Marlowe _ Marlowe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marmalade _ marmeláda , (n:)
marmalade _ pomerančový džem , (n:)
marmelade _ marmeláda , (n:)
marmelade _ džem , (n:)
marmelade _ pomerančový džem ,
marmoreal _ mramorový , (adj:)
marmoset _ kosman , (n:)
marmoset _ druh opice ,
marmoset _ opice kosman ,
marmot _ svišť ,
maroon _ ponechat v osamocení , (v:)
maroon _ nechat bez prostředků , (v:)
maroon _ kaštanově hnědý ,
maroon _ vysadit na pustém ostrově ,
marooned _ vysazený , (adj:)
marque _ značka např. známé firmy ,
marquee _ velký stan ,
marquess _ markýz , (n:)
marqueterie _ marketerie , (n:)
marquetry _ marketerie , (n:)
Marquette _ Marquette , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Marquez _ Nico , (Kevon) , (Bo)
marquis _ markýz , (n:)
marquise _ markýza , (n:)
marquise _ šapitó ,
marquisette _ jemná látka , (n:)
marred _ zkažený , (adj:)
marred _ zničený , (adj:)
marriage _ manželství ,
marriage proposal _ nabídka k sňatku , (n:)
marriageability _ schopnost uzavřít manželství , (n:)
marriageable _ vyspělá např. žena , (n:)
marriageable _ schopná uzavřít manželství , (n:)
marriages _ manželství , (n: pl.)
marriages _ sňatky , (n: pl.)
married _ vdaná , (adj:)
married _ ženatý , (adj:)
married couple _ manželé ,
married man _ ženatý muž , (n:)
married woman _ paní ,
marries _ žení , (n:)
Marriott _ Marriott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marrow _ dýně ,
marrow _ morek ,
marry _ oženit , (v:)
marry _ oddat , (v:)
marry _ oženit se s ,
marry _ ženit se ,
marry _ vzít se ,
marry _ vdávat se ,
marry _ vdát se ,
marry _ provdat se ,
marry _ oženit se ,
marrying _ ženění , (n:)
marrying _ vdávání , (n:)
Mars _ Mars , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mars _ Mars , (n:)
mars _ kazí ,
mars _ ničí ,
Marseille _ Marseille , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Francie)
Marseilles _ Marseilles , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marsh _ močál ,
marsh _ bažina , (n:)
marsh _ mokřina ,
marsh fermentation gas _ bahenní plyn , ([eko.])
marsh gas _ metan , (n:)
marsh marigold _ blatouch bahenní ,
Marsha _ Marsha , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
marshal _ seřadit , (v:)
marshal _ maršál , (n:)
marshal _ ceremoniář , (n:)
marshal _ policejní ředitel ,
marshaling _ logické uspořádávání , (n:)
Marshall _ Marshall , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Marshall Islands _ Marshallovy ostrovy , (n: [jmén.])
marshalled _ připravené pro činnost , (n:)
marshalled _ logicky uspořádané ,
marshals _ policejní ředitelé ,
marshalship _ maršálství ,
marshes _ bažiny , (n: pl.)
marshiness _ bažinatost , (n:)
marshland _ mokřina , (n:)
marshmallow _ pórovitá sladkost , (n:)
marshmallow _ ibišek , (n:)
marshmallows _ pórovité sladkosti ,
marshy _ bažinatý , (adj:)
marsupial _ vačnatec , (n:)
mart _ obchodní středisko ,
mart _ tržiště ,
marten _ kuna , (n:)
Martha _ Marta ,
Martha _ Martha , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
martial _ vojenský , (adj:)
martial _ bojovný , (adj:)
martial _ válečný , (adj:)
martial art _ bojové umění , (n:)
martial arts _ bojová umění , (n:)
martial arts _ válečná umění ,
martial law _ stanné právo ,
martially _ bojovně , (adv:)
Martian _ Marťan ,
martian _ marťanský , (adj:)
Martian _ Martian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Martin _ Martin ,
martin _ jiřička ,
Martina _ Martina ,
martinet _ puntičkář , (n:)
Martinez _ Martinez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
martingale _ martingal , (n:)
martingale _ otěž koně ,
martini _ martini ,
Martinique _ Martinik , (n: [jmén.])
Martinson _ Martinson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
marts _ tržiště , (pl.)
Marty _ Marty , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
martyr _ umučit , (v:)
martyr _ mučit , (v:)
martyr _ mučednice , ((female))
martyr _ mučedník ,
martyrdom _ umučení , (n:)
martyrdom _ mučednictví , (n:)
martyred _ mučil , (v:)
martyred _ mučednický , (adj:)
martyrize _ umučit , (v:)
martyrs _ mučedníci , (n: pl.)
marvel _ div , (n:)
marvel _ zázrak , (n:)
marvel _ žasnout , (v:)
marvellous _ zázračný , (adj:)
marvellous _ nádherný , (adj:)
marvellous _ kouzelný , (adj:)
marvellous _ vynikající , (adj:)
marvellous _ báječný , (adj:)
marvellous _ skvělý , (adj:)
marvellously _ úžasně , (adv:)
marvelous _ zázračný , (adj:)
marvelously _ úžasně , (adv:)
marvelousness _ zázračnost , (n:)
Marvin _ Marvin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Marx _ Marx , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line