Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

marbles _ kuličky , (n: pl.)
marbles _ dětská hra , (n:)
marbling _ mramorování , (n:)
Marc _ Marc , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Marceau _ Marceau , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Marcel _ Marcel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Marcella _ Marcella , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Marcella _ Marcela , ([female] [jmén.]) , (pochází z Itálie)
Marcello _ Marcello , (n: [jmén.]) , (příjmení)
march _ hraničit , (v:)
march _ hranice , (n:)
march _ demonstrace , (n:)
march _ demonstrovat , (v:)
march _ tažení , (n:)
march _ pochodovat , (v:)
march _ pochod , (n:)
march _ kráčet , (v:)
March _ March , (n: [jmén.]) , (příjmení)
March _ březen ,
march past _ defilovat , (v:)
marched _ pochodoval , (v:)
marcher _ pochodující osoba , (n:)
marches _ pochody , (pl.)
marching _ pochodující , (adj:)
marching _ pochodování , (n:)
marching _ pochod , (n:)
marching band _ pochodující skupina , (n:)
marching music _ pochodová hudba , (n:)
marching order _ pochodová výstroj ,
marching orders _ rozkazy ,
marchioness _ markýza , (n:)
marchpane _ marcipán , (n:)
Marcia _ Marcia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Marco _ Marco , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Marconi _ Marconi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Marcotte _ Marcotte , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Marcus _ Marcus , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Marcy _ Marcy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Mardis _ Mardis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mare _ klisna ,
mare s nest _ nepořádek , (n:)
mare s-nest _ nepořádek , (n:)
mares _ klisny , (pl.)
Margaret _ Markéta ,
Margaret _ Margaret , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Margareth _ Markéta ,
margarine _ umělý tuk ,
margarine _ margarín , (n:)
margarita _ koktejl margarita , (n:)
marge _ margarín , (n:)
Margery _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
margin _ záloha , (n:)
margin _ marže , (n:)
margin _ lem , (n:)
margin _ rozpětí ,
margin _ mez ,
margin _ kraj ,
margin _ nominální zisk , ([eko.])
margin _ okraj ,
margin of exposure _ moe , ([eko.]) , (Hraniční expozice vyjádřená rovnicí MOE = NOAEL / EED)
marginal _ mezní , (adj:)
marginal _ hraniční , (adj:)
marginal _ okrajový ,
marginal analysis _ marginální analýza , ([eko.])
marginal cost _ marginální náklad , ([eko.])
marginal cost factor _ faktor mezních nákladů , ([eko.])
marginal cost of exploration _ marginální náklady na průzkum , ([eko.])
marginal cost pricing _ cenová tvorba podle marginálních nákladů , ([eko.])
marginal costs _ mezní náklady ,
marginal external cost _ marginální externí náklad , ([eko.])
marginal net private benefit _ marginální čistý soukromý výnos , ([eko.])
marginal productivity theory of income distribution _ teorie mezní produktivity rozdělování důchodů , ([eko.])
marginal profit _ marginální zisk , ([eko.])
Marginal Propensity to Consume (MPC). _ mezní sklon ke spotřebě , ([eko.])
Marginal Propensity to Save (MPS). _ mezní sklon k úsporám , ([eko.])
marginal revenue _ marginální příjem , ([eko.])
marginal revenue product of labour _ mezní příjmový produkt práce , ([eko.])
marginal tax rate _ marginální daňová sazba , ([eko.])
marginal unit _ marginální jednotka , ([eko.])
marginal utility _ mezní užitečnost , ([eko.])
marginal variable costs _ marginální proměnné (variabilní) náklady , ([eko.])
marginalia _ marginálie , (n:)
marginalisation _ přehlížení , (n:)
marginalise _ přehlížet , (v:)
marginality _ okrajovost , (n:)
marginality _ marginalita , (n:)
marginalization _ přehlížení , (n:)
marginalize _ přehlížet ,
marginalize _ opomíjet ,
marginalize _ ignorovat ,
marginalize _ odsunout na okraj společnosti ,
marginally _ omezeně , (adv:)
marginally _ okrajově , (adv:)
margins _ okraje ,
Margo _ Margo , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
marguerite _ kopretina , (n:)
Marguerite _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
maria _ měsíční moře ,
maria _ tmavá oblast na Měsíci ,
maria _ mare na Měsíci ,
Maria _ Josiah , (Irving) , (Easton)
mariachi _ mexická pouliční kapela , (n:)
Marian _ Marian , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Marianne _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Marie _ Marie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Marietta _ Marietta , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
marigold _ blatouch , (n:)
marigold _ měsíček , (n:)
marihuana _ marihuana , (n:)
marijuana _ marihuana , (n:)
marijuana cigarette _ marihuanová cigareta , (n:) , ({en;cz joint})
Marilyn _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
marimba _ xylofon , (n:)
marimba _ marimba , (n:)
Marin _ Marin , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
marina _ přístav , (n:)
marinade _ marináda , (n:)
marinara _ zvláštně upravený pokrm ,
marinas _ malé přístavy ,
marinate _ marinovat , (v:)
marination _ marinování , (n:)
marine _ loďstvo , (n:)
marine _ mořský , (adj:)
marine _ námořník , (n:)
marine _ námořní , (adj:)
marine _ lodní , (adj:)
marine _ voják námořní pěchoty ,
marine archeology _ námořní archeologie , (n:)
Marine Corps _ námořní jednotky U.S.A. , (n:)
marine mine _ mořská mina , (n:)
marine turtle _ mořská želva , (n:)
mariner _ námořník , (n:)
mariner s compass _ námořníkův kompas , (n:)
marines _ námořní pěchota , (n:)
marines _ vojáci námořní pěchoty ,
Marino _ Marino , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mario _ Mario , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Marion _ Marion , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
marionette _ loutka , (n:)
marital _ manželský , (adj:)
marital _ bojový , (adj:)
maritally _ bojovně , (adv:)
maritime _ námořní , (adj:)
marjoram _ majoránka , (n:)
Marjorie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Marjory _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
mark _ znaménko , (n:)
mark _ vyznačovat , (v:)
mark _ vyznačit , (v:)
mark _ terč , (n:)
mark _ skvrna , (n:)
Mark _ Marek , (n: [mužs. jméno])
mark _ známka ,
mark _ marka , , (peníze)
mark _ poznamenat , (v:)
mark _ označit , (v:)
mark _ značka , (n:)
mark down _ ohodnotit , (v:)
mark down _ snížit ceny ,
mark down _ snížit cenu ,
mark off _ zaškrtnout , (v:)
mark out _ vyznačit , (v:)
mark up _ zdražit , (v:)
mark up _ vyznačit , (v:)
mark up _ zvednout ceny ,
mark up _ zvýšit cenu ,
mark up _ marže ,
mark-up _ marže , (n:)
markdown _ sleva , (n:)
marked _ označen ,
marked _ označený , (adj:)
markedly _ zřetelně , (adv:)
marker _ značkovač , (n:)
marker _ záložka , (n:)
marker _ indikátor , (n:)
marker _ fix ,
markers _ záložky , (n: pl.)
market _ obchodovat , (v:)
market _ tržiště ,
market _ tržní , (adj:)
market _ trh ,
market agents _ činitelé ,
market agents _ aktéři trhu ,
market allocation and property-right structures _ tržní alokace a struktura vlastnických práv , ([eko.])
market allocation, and environmental costs _ tržní alokace a environmentální náklady , ([eko.])
market analysis _ analýza trhu , (n:)
market analyst _ analytik trhu , (n:)
market clearing _ tržní clearing , ([eko.])
market concentration ratio _ poměr tržní koncentrace , ([eko.])
market demand curve _ tržní poptávková křivka , ([eko.])
market economy _ tržní ekonomika , (n:)
market effect _ významný efekt , ([eko.])
market failure _ selhání trhu ,
market for pollution rights _ trh s právy na znečišťování , ([eko.])
market forces _ tržní síly , ([eko.])
market garden _ zeleninová farma , (n:)
market glut _ přesycení trhu ,
market goods _ tržní statky , ([eko.])
market maker _ makléř ,
market managed economy _ trhem řízená ekonomika ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line