Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

manipulate _ manipulovat , (v:)
manipulated _ manipulovaný , (v:)
manipulates _ ovládá , (v:)
manipulating _ ovládající , (adj:)
manipulation _ zacházení , (n:)
manipulation _ ovládání , (n:)
manipulation _ manipulace , (n:)
manipulations _ manipulace , (n:)
manipulative _ ovládající , (adj:)
manipulative _ manipulující , (adj:)
manipulator _ manipulátor , (n:)
manipulators _ manipulátory , (n: pl:)
manipulatory _ manipulující , (adj:)
Manitowoc _ okres v USA , (n: [jmén.])
mankind _ lidstvo , (n:)
Mankowski _ Mankowski , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Manley _ Manley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
manliest _ nejmužnější , (adj:)
manlike _ mužský , (adj:)
manliness _ mužnost , (n:)
manly _ mužný , (adj:)
manmade _ umělý ,
Mann _ Mann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
manna _ jídlo Israelitů v Bibli ,
manna _ jídlo Israelitů podle Bible ,
manned _ mající lidskou posádku ,
mannequin _ manekýnka , (n:)
mannequin _ manekýn , (n:)
manner _ manýra , (n:)
manner _ styl ,
manner _ chování , (n: pl.)
manner _ zvyk ,
mannered _ způsobný , (adj:)
mannered _ vychovaný , (adj:)
mannered _ dobře vychovaný ,
mannerism _ manýra , (n:)
mannerism _ osobitý způsob ,
mannerist _ mannerista , (n:)
mannerly _ zdvořilý , (adj:)
manners _ mravy , (n: pl.)
mannikin _ figurína , (n:)
manning _ obsazení , (n:)
mannish _ mužský , (adj:)
mannish _ připomínající muže ,
mannishly _ připomínajíce muže ,
mannishness _ mužskost , (n:)
mannishness _ schopnost připomínat muže ,
manoeuvrability _ ovládatelnost , (n:)
manoeuvrability _ manévrovatelnost , (n:)
manoeuvrable _ manévrovatelný , (adj:)
manoeuvre _ manévr , (n:)
manoeuvres _ manévry ,
manoeuvres _ manévruje ,
manoeuvring _ manévrování , (n:)
manometer _ manometr , (n:)
manometers _ manometry , (n: pl:)
manor _ velkostatek , (n:)
manor _ usedlost , (n:)
manor _ statek , (n:)
manor _ panství , (n:)
manor _ panské sídlo , (n:)
manorial _ velkostatkářský , (adj:)
manorial _ panský ,
manors _ usedlosti , (n:)
manpower _ pracovní síla , (n:)
manpower _ lidská síla , (n:)
manque _ zmeškaná např. příležitost , (n:)
Mans _ Mans , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mansard _ mansarda , (n:)
mansard roof _ mansardová střecha , (n:)
manse _ fara , (n:)
manservant _ sluha , (n:)
Mansfield _ Mansfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mansion _ panské sídlo ,
mansion _ zámek , (n:)
mansion _ zámeček , (n:)
mansion _ panský dům ,
mansion _ sídlo ,
mansions _ zámečky , (n: pl.)
manslaughter _ zabití ,
manslayer _ vrah , (n:)
manslayer _ zabiják , (n:)
manta _ rejnok , (n:)
manta ray _ obrovský rejnok ,
ManTech _ Manufacturing Technology , ([zkr.] [voj.])
mantel _ římsa nad krbem ,
mantelpiece _ římsa nad krbem ,
mantels _ římsy nad krbem ,
mantelshelf _ římsa nad krbem ,
mantilla _ dámský hedvábný přehoz ,
mantis _ kudlanka nábožná ,
mantissa _ mantisa ,
mantissas _ mantisy , (n: pl.)
mantissas _ základy logaritmů ,
mantle _ povlak , (n:)
mantlepiece _ římsa nad krbem ,
mantles _ kudlanka nábožná ,
mantra _ mantra , (n:)
mantrap _ svůdná žena , (n:)
mantrap _ past např. na uprchlíky ,
manual _ návod ,
manual _ manuální ,
manual _ pokyny ,
manual _ příruční ,
manual _ ruční , (adj:)
manual _ rukověť , (n:) , (příručka)
manual _ manuál , (n: [it.])
manual _ příručka , (n: [it.])
manual labor _ fyzická práce ,
manual training _ rukodělná výuka ,
manually _ ručně , (adv:)
manually _ manuálně , (adv:)
manuals _ manuály , (n: pl:)
Manuel _ Manuel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
manufactory _ výrobna , (n:)
manufactory _ manufaktura , (n:)
manufacture _ zhotovit , (v:)
manufacture _ manufaktura , (n:)
manufacture _ vyrobit ,
manufacture _ výroba ,
manufacture _ vyrábět ,
manufactured _ vyroben , (v:)
manufacturer _ výrobce , (n:)
manufacturer _ producent , (n:)
manufacturers _ výrobci , (n:pl:)
manufactures _ vyrábí , (v:)
manufacturing _ výroba , ([eko.]) , (Proces nebo série procesů, která užívá jeden nebo více materiálů ke zhotovení výrobku.)
manufacturing _ zpracovatelský , (adj:)
manufacturing _ výrobní ,
manufacturing _ vyrábějící , (v:)
manufacturing _ vyrábí , (v:)
manufacturing industry _ zpracovatelský průmysl ,
manufacturing, process, and formulation _ výroba, proces a formulace , ([eko.]) , (Část životního cyklu výrobku, v kterých jsou přeměňuje nezpracované základní materiály a suroviny na konečné výrobky.)
manumission _ propuštění z otroctví , (n:)
manumit _ propuštění otroka , (n:)
manure _ hnojit , (v:)
manure _ hnůj ,
manures _ hnoje ,
manuscript _ rukopis ,
manuscripts _ rukopisy , (n: pl.)
Manville _ Manville , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Manx _ manština , (n:)
Manx _ manský , (adj:)
many _ mnozí ,
many _ moc ,
many _ mnoho ,
many _ hodně ,
many times _ mnohdy ,
many times _ mockrát ,
many times _ mnohokrát ,
many-sided _ mnohostranný , (adj:)
man´s _ mužský ,
Mao _ Mao , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Dominikánská Republika, město - Čad, ženské křestní jméno)
MAP _ hlavní vzdušné polutanty , ([eko.])
map _ mapa ,
map collection _ sbírka map , (n:)
map out _ plánovat , (v:)
map out _ mapovat , (v:)
maple _ javor , (n:)
maple sugar _ javorový cukr ,
maple syrup _ javorový sirup ,
maples _ javor , (n:)
mapmaker _ kartograf , (n:)
mappable _ zmapovatelný , (adj:)
mappable _ mapovatelný , (adj:)
mappable _ schopný zmapování ,
mapped _ zmapovaný ,
mapper _ kartograf , (n:)
mapping _ mapující ,
mappings _ mapování , (n:)
maps _ mapy , (n: pl:)
Maputo _ hl.m. - Mozambik , (n: [jmén.])
mar _ ničit , (v:)
mar _ kazit , (v:)
marabou _ marabu , (n:)
marabout _ marabu , (n:)
marabout _ marabut ,
maraca _ rumba koule ,
Maracaibo _ město - Venezuela , (n: [jmén.])
maraschino _ maraskino ,
maraschino _ sladký likér ,
maraschino cherry _ třešeň v maraskinu ,
maraschino cherry _ druh divoké třešně ,
marasmus _ sešlost , (n:)
marathon _ maratonský , (adj:)
marathon _ maratón , (n:)
marathoner _ maratónec , (n:)
marathons _ maratóny , (n: pl.)
maraud _ plenit , (v:)
marauder _ záškodník , (n:)
marauding _ záškodnický , (adj:)
marauding _ nájezdnický , (adj:)
marauding _ loupežný , (adj:)
marble _ mramorový , (adj:)
marble _ kulička , (n:) , ((na hraní))
marble _ mramor ,
marbled _ mramorový , (adj:)
marbled _ mramorovaný , (adj:)
marbleize _ upravit do podoby mramoru ,
marbleized _ mramorovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line