Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

majority leader _ vůdce většiny , (n:)
majority opinion _ většinový názor , (n:)
majority ownership _ většinové vlastnictví , (n:)
majority rule _ většinová vláda , (n:)
majority shareholding _ majoritní akcionářství , ([eko.])
majors _ superliga , (n:)
majors _ majorové , (n: pl. [voj.])
Majuro _ Majuro , (n: [jmén.]) , (hl.m. - Marshallovy ostrovy)
makable _ vyrobitelný , (adj:)
makable _ realizovatelný , (adj:)
make _ zhotovovat , (v:)
make _ typ , (n:)
make _ přivodit , (v:)
make _ přimět , (v:)
make _ nadělat , (v:)
make _ model , (n: [text.])
make _ druh , (n:)
make _ zhotovit , (v:)
make _ přinutit , (v:)
make _ make/made/made , (v: [neprav.])
make _ ušít , (v: [text.])
make _ provést , (v:)
make _ realizovat , (v:)
make _ vytvořit , (v:)
make _ vytvářet , (v:)
make _ vyrobit , (v:)
make _ vyrábět , (v:)
make _ udělat , (v:)
make _ učinit , (v:)
make _ dělat , (v:)
make _ činit , (v:)
make a booboo _ postrašit , ([fráz.] [dět.]) , (udělat bubu)
make a bundle _ zbohatnout , ([fráz.] [hovor.])
make a circuit _ obejít , ([fráz.]) , ((make a circuit of = obejít co))
make a complaint _ stěžovat si , (v: [fráz.])
make a difference _ rozlišovat , (v:)
make a difference _ záleží na tom , ([fráz.])
make a face _ zašklebit se , (v:)
make a face _ dělat grimasy ,
make a false move _ udělat chybný krok , ([fráz.])
make a good impression _ udělat dobrý dojem , ([fráz.])
make a hash of _ zpackat, zvorat , (v: hovor.) , (fráze)
make a hit _ být úspěšný , ([fráz.])
make a killing _ vydělat jmění , ([fráz.])
make a living _ starat se o živobytí , ([fráz.])
make a living _ vydělávat si na živobytí , ([fráz.])
make a mistake _ zmýlit se , (v: [fráz.])
make a mistake _ udělat chybu , ([fráz.])
make a motion _ podat návrh , ([fráz.])
make a name for oneself _ přeslávit se , (v: [fráz.])
make a pass _ dvořit se , (v: [fráz.])
make a pass at someone _ dvořit se někomu , (v: [fráz.])
make a point of _ předsevzít si , ([fráz.])
make a scene _ dělat scény , (v:)
make a short work of _ udělat s něčím krátký proces , (idiom)
make amends _ nahradit škodu , ([fráz.])
make amends _ odškodnit , (v:)
make an appearance _ dostavit se , ([fráz.])
make an offer _ nabídnout , ([fráz.])
make an offer _ učinit nabídku , ([fráz.])
make arrangement for _ zařídit aby , ([fráz.])
make arrangement for _ učinit opatření ,
make believe _ předstírat , (v:)
make better _ zlepšovat ,
make better _ zlepšit ,
make bold _ troufat si ,
make do _ přimět , (v:)
make easy _ usnadnit , (v:)
make efforts _ usilovat ,
make ends meet _ výhodné setkání ,
make ends meet _ vhodně se sejít ,
make ends meet _ účelné setkání ,
make eyes at _ dělat hezký oči na , (v: [fráz.])
make eyes at _ házet pohledy na , (v: [fráz.])
make for _ zamířit k ,
make for _ vést k ,
make for _ spět k ,
make for _ směřovat k ,
make for _ sloužit k ,
make for _ přispívat k ,
make for _ vyrazit , (v: [frsl.])
make for _ vydat se směrem na , (v: [frsl.])
make friends _ spřátelit se , (v: [frsl.])
make fun _ žertovat , (v:)
make fun _ zesměšnit , (v:)
make fun of _ tropit si žerty z , (v: [frsl.])
make fun of _ dělat si legraci z , (v: [frsl.])
make fun of _ zesměšňovat , (v: [frsl.])
make good _ vylepšit , (v:)
make good _ upevnit , (v:)
make good _ spravit , (v:)
make good _ opravit , (v:)
make good _ napravit , (v:)
make good time _ zpříjemnit si čas ,
make hay _ sušit seno ,
make head nor tail of something _ najít smysl , ([fráz.])
make it _ udělat to ,
make it _ zvládnout to ,
make it _ mít úspěch ,
make it better _ vylepšit , (v:)
make it up _ usmířit se , (v:) , (po hádce)
make it up to someone _ vynahradit to někomu , ([fráz.])
make it worse _ zhoršit , (v:)
make it yourself _ udělej to sám ,
make light of _ zlehčovat něco , ([fráz.])
make love _ souložit , (v:)
make love to _ pomilovat ,
make love to _ milovat se s ,
make me do it _ přimět mě k , (v:)
make money _ zbohatnout , (v:)
make money _ získat peníze ,
make money _ vydělat peníze ,
make narrow _ zužovat ,
make narrow _ zúžit ,
make noise _ dělat hluk , (v:)
make of something _ vysvětlovat si něco , ([fráz.])
make of something _ myslet si o něčem , ([fráz.])
make off _ zmizet , (v:)
make off _ vzdálit se ,
make oneself at home _ uďelat si pohodlí , ([fráz.])
make one s blood boil _ někoho napálit , ([fráz.])
make one s blood boil _ někoho rozhněvat , ([fráz.])
make out _ přijít (na co) , (v: [frsl.])
make out _ stanovit , (v: [frsl.])
make out _ vyhotovit , (v: [frsl.])
make out _ vypočítat , (v: [frsl.])
make out _ rozeznat , (v: [frsl.])
make out _ sestavit , (v: [frsl.])
make out _ zjistit , (v: [frsl.])
make out _ jít , (v: [frsl.])
make out _ pokračovat , (v: [frsl.])
make out _ vyvíjet se , (v: [frsl.])
make out _ rozlíšit , (v: [frsl.])
make out _ identifikovat , (v: [frsl.])
make over _ postoupit , (v:)
make over _ převést ,
make over _ předělat , (v: [frsl.])
make over _ změnit , (v: [frsl.])
make possible _ umožňovat , (v:)
make possible _ umožnit , (v:)
make room _ udělat místo , ([fráz.])
make sbs. blood run cold _ krev stydne v žilách , , (něčí)
make sense _ mít smysl ,
make sense _ dávat smysl , (v: [fráz.])
make sense _ být rozumný ,
make short work of _ rychle skoncovat s , ([fráz.])
make silent _ umlčet ,
make so. s call _ rozhodnout se , ([frsl.])
make so. s call _ udělat rozhodnutí , ([frsl.])
make so. s call _ učinit rozhodnutí , ([frsl.])
make special _ ozvláštnit ,
make sure _ ujistit se , (v:)
make sure _ zajistit si ,
make sure _ ověřit si ,
make table _ výrobní tabulka , ([eko.])
make the bed _ stlát ,
make up _ nahradit , (v: [eko.])
make up _ líčit se , (v. [frsl.])
make up _ vytvářet , (v:)
make up _ vymýšlet , (v: [frsl.])
make up _ vymyslet , (v: [frsl.])
make up for _ dohánět , (v: [frsl.])
make up one s mind _ rozhodovat se , ([fráz.])
make up one s mind _ rozhodnout se , ([fráz.])
make use of sth _ využít čeho ,
make war _ válčit , (v:)
make war _ vést válku ,
make way _ uvolnit cestu ,
make way _ razit cestu ,
make way through _ prodírat se , (v:)
make worse _ zhoršovat ,
make worse _ zhoršit ,
make your way _ udělat to po svém ,
make yourself at home _ uďelejte si pohodlí , ([fráz.])
make-believe _ přetvářka ,
make-belive _ předstírání ,
make-do _ provizorní , (adj:)
make-over _ větší úprava vzhledu člověka , (n:)
make-up _ nalíčení , (n:)
make-up _ líčidla , (n:)
make-up _ líčení , (v:)
make-work _ nouzová práce pro nezaměstnané ,
makebelieve _ přetvářka , (n:)
makeover _ větší úprava vzhledu člověka , (n:)
makeover _ postoupení majetku ,
maker _ zhotovitel , (n:)
maker _ výrobce ,
makers _ výrobci ,
makes _ dělá , (v:)
makeshift _ provizorní , (adj:)
makeup _ nalíčení , (n:)
makeup _ líčidla ,
makeup _ líčení ,
makeups _ nalíčení , (pl.) , (n:)
makeweight _ být do počtu ,
making _ výroba ,
makings _ složení , (pl.) , (n:)
mako _ druh žraloka ,
Malabo _ hl.m. - Rovníková Guinea , (n: [jmén.])
malachite _ malachit , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line