Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mute _ neozvučený ,
mute _ ztlumit ,
mute _ němý , (adj:)
muted _ ztlumený , (adj:)
mutely _ ztlumeně , (adv:)
muteness _ odmítnutí mluvit ,
mutilate _ zmrzačit , (v:)
mutilated _ zmrzačený , (adj:)
mutilates _ mrzačí ,
mutilating _ mrzačící , (adj:)
mutilation _ zmrzačení , (n:)
mutilator _ ten kdo mrzačí ,
mutineer _ vzbouřenec , (n:)
muting _ potlačení , (n:)
mutinies _ vzpoury , (pl.)
mutinous _ vzpurný , (adj:)
mutinous _ bouřící se ,
mutinously _ vzpurně , (adv:)
mutiny _ vzpoura , (n:)
mutism _ mutismus ,
mutt _ psisko , (n:)
mutter _ zamručet , (v:)
mutter _ mumlat , (v:)
mutter _ mručet , (v:)
mutter _ brumlat , (v:)
mutter _ brblat , (v:)
muttered _ vyslovený nesrozumitelně ,
mutterer _ bručoun , (n:)
mutterers _ bručouni ,
muttering _ mumlání , (n:)
muttering _ mručení , (n:)
mutters _ mručení , (n:)
mutton _ skopový , (adj:)
mutton _ skopové , (adv:) , (maso)
muttonchops _ licousy , (n:)
mutual _ oboustraný , (adj:)
mutual _ společný , (adj:)
mutual _ oboustranný , (adj:)
mutual _ vzájemný , (adj:)
mutual fund _ vzájemný fond ,
mutual impedance _ vzájemná impedance , (n: [el.])
mutual interdependence _ vzájemná závislost , ([eko.])
mutual savings bank _ vzájemná záložna ,
mutualist _ mutualista ,
mutuality _ vzájemnost , (n:)
mutually _ navzájem ,
mutually _ vzájemně , (adv:)
mutually exclusive _ vzájemně se vylučující , ([mat.])
mututinal _ ranní , (adj:)
muumuu _ volný ženský oděv ,
muzak _ hudební kulisa , (n:) , (proud tiché reprodukované hudby hrané v obchodech, restauracích, atp.)
muzhik _ mužik , (n:)
muzjik _ mužik , (n:)
muzzle _ náhubek ,
muzzles _ čenichy , (n: pl.)
muzzy _ otupělý , (adj:)
muzzy _ nejasný , (adj:)
MW _ Microwave , ([zkr.] [voj.])
mwah _ citoslovce líbání , (interj:)
MWTP _ maximální ochota platit , ([eko.])
my _ mí , ((ma nom pl))
my _ má , ((fem))
my _ moji , ((f acc/ma nom pl))
my _ můj ,
my _ mou , ((f acc/ins))
my _ moje ,
my _ mé ,
my goodness _ bože ,
my old girl _ stará , (adj:)
myalgia _ svalová bolest ,
myalgia _ myalgie , (n:)
Myanmar _ Barma , (n: [jmén.])
myasthenia _ svalová slabost , (n:)
mycelium _ mycelium , ([eko.])
mycelium _ podhoubí ,
mycologist _ mykolog , (n:)
mycology _ mykologie , (n:)
mycolytic bacterium _ mykolytická bakterie , ([eko.])
mycoplasma _ mykoplazma , ([eko.])
mycosis _ mykóza , (n:)
myelencephalon _ myelencefalon ,
myelin _ tuk kolem nervového vlákna , (n:)
myelin _ myelin , (n:)
myelitis _ zánět míchy ,
myeloblast _ myeloblast ,
myeloid _ myeloidní ,
myeloma _ myelom ,
myelomeningocele _ myelomeningokéla ,
Myers _ Myers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mylar _ Mylar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
myna _ druh asijského špačka , (n:)
mynah _ druh asijského špačka , (n:)
MYOB _ Mind Your Own Business , ([zkr.])
myocardial _ myokardiální , (adj:)
myocardium _ myokard , (n:)
myoglobin _ myoglobin , (n:)
myology _ myologie , (n:)
myonecrosis _ myonekróza ,
myopia _ krátkozrakost ,
myopia _ myopie ,
myopic _ krátkozraký , (adj:)
myopically _ krátkozrace , (adv:)
myosin _ myozin ,
myosis _ myóza ,
myotonia _ myotonie , (n:)
Myra _ Myra , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
myriad _ myriáda ,
myriad _ nesčetný ,
myriapod _ stonožka , (n:)
myringectomy _ myringektomie , (n:)
myrmidon _ stoupenec , (n:)
Myron _ Myron , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
myrrh _ myrha , (n:)
myrtle _ myrta , (n:)
myself _ mně ,
myself _ mě ,
myself _ sebe ,
myself _ já ,
mysteries _ záhady , (n: pl.)
mysteries _ mystéria , (n:)
mysterious _ tajuplný , (adj:)
mysterious _ záhadný ,
mysterious _ tajemný ,
mysteriously _ záhadně , (adv:)
mysteriousness _ záhadnost , (n:)
mysteriousness _ tajuplnost , (n:)
mystery _ tajemství ,
mystery _ záhada ,
mystic _ mystik , (n:)
mystical _ mystický , (adj:)
mystically _ mysticky , (adv:)
mysticism _ mysticismus , (n:)
mystics _ mystika , (n:)
mystification _ mystifikace , (n:)
mystified _ mystifikovaný , (adj:)
mystified _ mystifikoval , (v:)
mystify _ zmást , (v:)
mystifying _ matení , (n:)
mystique _ mystika , (n:)
myth _ báje , (n:)
myth _ mýtus , (n:)
myth _ mytologie , (n:)
mythic _ mýtický , (adj:)
mythical _ mýticky , (adv:)
mythologic _ mytologický , (adj:)
mythological _ mytologický , (adj:)
mythologies _ mytologie , (n:)
mythologist _ mytolog , (n:)
mythologize _ mytologizovat , (v:)
mythology _ mytologie , (n:)
mythology _ bájesloví ,
mythology _ mythologie , (n:)
myths _ mýty , (n: pl.)
myxobacterium _ myxobakterie , ([eko.])
myxoedema _ myxedém ,
myxoma _ myxom ,
myxomatosis _ myxomatóza , (n:)
myxospore _ myxospora , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line