Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mural _ nástěnný , (adj:)
mural _ nástěnná malba ,
mural painting _ nástěnná malba ,
muralist _ malíř nástěnných maleb ,
Murcia _ Murcia , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Španělsko)
murder _ zavraždit , (v:)
murder _ vražda , (n:)
murder _ vraždit , (v:)
murdered _ zavražděný , (adj:)
murderer _ vrah , (n:)
murderers _ vrazi ,
murderess _ vražedkyně ,
murdering _ zavraždění , (n:)
murdering _ vraždící , (adj:)
murderous _ vražedný , (adj:)
murderously _ vražedně , (adv:)
murders _ vraždy , (n: pl.)
murders _ vrazi ,
mure _ zazdít ,
mure _ uzavřít ,
muriatic acid _ chlorovodík , (n:)
Muriel _ Muriel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
murine _ myší , (adj:)
murk _ temno , (n:)
murk _ tmavý , (adj:)
murk _ ponurý , (adj:)
murkier _ temnější , (adj:)
murkiest _ nejtemnější , (adj:)
murkily _ temně , (adv:)
murkiness _ temnota , (n:)
murky _ šerý , (adj:)
murky _ ponurý , (adj:)
murky _ kalný , (adj:)
murky _ temný , (adj:)
Murmansk _ Murmansk , (n: [jmen.]) , (ruský přístav, město - Rusko)
murmur _ šepot , (n:)
murmur _ šum , (n:)
murmur _ mumlat , (v:)
murmured _ vyslovený nesrozumitelně ,
murmurer _ bručoun , (n:)
murmuring _ mumlání , (n:)
murmurous _ mumlavý , (adj:)
murmurs _ mumlá , (v:)
Murphy _ Murphy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
murrain _ mor domácích zvířat ,
Murray _ Murray , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
murre _ druh mořského ptáka ,
Murrow _ Murrow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
muscardinosis _ muskardinóza , ([eko.])
muscat _ muškát , (n:)
Muscat _ hl.m. - Omán , (n: [jmén.])
muscatel _ muškát , (n:)
muscle _ svalovina ,
muscle _ sval , (n:)
muscle-bound _ svalnatý , (adj:)
musclebound _ svalnatý , (adj:)
muscled _ svalnatý , (adj:)
muscleman _ svalovec , (n:)
muscles _ svaly , (n: pl.)
muscling _ vytlačování ,
Muscovite _ Moskvan ,
muscovite _ moskevský , (adj:)
muscular _ svalnatý , (adj:)
muscular dystrophy _ svalová dystrofie ,
muscularity _ svalnatost , (n:)
muscularly _ svalnatě , (adv:)
musculature _ svalstvo , (n:)
musculoskeletal _ muskuloskeletální , (adj:)
musculoskeletal _ týkající se svalů a kostí ,
musculus _ sval ,
muse _ zamyšlení , (n:)
muse _ uvažování , (n:)
muse _ přemítat , (v:)
muse _ múza , (n:)
muse _ dumat , (v:)
muse _ dumání , (n:)
mused _ uvažoval , (v:)
mused _ hloubal , (v:)
muses _ dumá , (v:)
musette _ malý batoh ,
musette bag _ malý batoh ,
museum _ muzeum , (n:)
museums _ muzea , (n: pl.)
mush _ kaše , (n:)
mushiness _ kašovitost , (n:)
mushroom _ hřib , (n:)
mushroom _ žampión , (n:)
mushroom _ houbový , (adj:)
mushroom _ houba , (n:)
mushroom cloud _ atomový hřib ,
mushroom sauce _ houbová omáčka ,
mushroom soup _ houbová polévka ,
mushroomed _ zploštělý , (adj:)
mushrooms _ houby , (n: pl.)
mushy _ kašovitý , (adj:)
music _ skladba , (n:)
music _ kompozice , (n:)
music _ harmonie , (n:)
music _ muzika , (n:)
music _ hudební ,
music box _ hrací skříňka , (n:)
music hall _ kabaret , (n:)
music stand _ stojan na noty ,
musical _ muzikální , (adj:)
musical _ muzikál , (n:)
musical _ hudební , (adj:)
musical comedy _ muzikál ,
musicality _ muzikálnost , (n:)
musically _ muzikálně , (adv:)
musically _ hudebně , (adv:)
musicalness _ muzikálnost , (n:)
musicals _ muzikály , (n: pl.)
musician _ muzikant , (n:)
musician _ hudebník ,
musician _ hudebnice ,
musicianly _ muzikantský , (adj:)
musicians _ hudebníci , (n: pl.)
musicianship _ muzikantství , (n:)
musicological _ muzikologický , (adj:)
musicologist _ muzikolog , (n:)
musicology _ muzikologie , (n:)
musing _ dumání , (n:)
musingly _ hloubavě , (adv:)
musings _ dumání , (pl.)
musk _ pižmo , (n:)
musk ox _ pižmoň ,
musk rose _ druh růže ,
musk-rose _ druh růže ,
muskat _ muškátové hrozny ,
muskeg _ močál , (n:)
Muskegon _ okres v USA , (n: [jmén.])
muskellunge _ druh velké štiky ,
musket _ mušketa , (n:)
musketeer _ mušketýr , (n:)
musketry _ mušketýři , (n:)
musketry _ střelba z mušket ,
muskets _ muškety , (n: pl.)
muskmelon _ dýně ,
muskox _ pižmoň ,
muskoxen _ pižmoni ,
muskrat _ ondatra , (n:)
muskrats _ ondatry , (n: pl.)
musks _ pižma , (n:)
musky _ pižmový , (adj:)
musky _ vonící pižmem ,
Muslim _ Muslim , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Muslim _ muslimský , (adj:)
Muslim _ muslimka , (n:)
Muslim _ muslim , (n:)
muslin _ mušelín , (n:)
muss _ rozcuchat , (v:)
muss _ chaos , (n:)
mussel _ slávka , (n:) , (mořský mlž)
Mussolini _ Mussolini , ([jmén.]) , (Benito Mussolini, italský fašistický diktátor)
mussy _ zaneřáděný , (adj:)
mussy _ nepořádný , (adj:)
mussy _ v nepořádku ,
must _ musit ,
must _ musí ,
must _ muset ,
mustache _ knírek , (n:)
mustache _ knír , (n:)
mustached _ s knírem ,
mustaches _ kníry , (n: pl.)
mustachio _ knír , (n:)
mustang _ mustang , (n:)
mustard _ hořčicový , (adj:)
mustard _ hořčice ,
mustard gas _ yperit , (n: [chem.])
muster _ vzor , (n:)
muster _ shromáždit , (v:)
muster _ shromáždění , (n:)
muster _ sebrat , (v:)
muster _ nahromadění , (n:)
mustily _ zatuchle , (adv:)
mustiness _ zatuchlost , (n:)
mustn t _ nesmí ,
mustn´t _ nesmět ,
musty _ plesnivý , (adj:)
musty _ zatuchlý , (adj:)
mutability _ proměnlivost , (n:)
mutable _ nestálý , (adj:)
mutable _ proměnlivý , (adj:)
mutableness _ proměnlivost , (n:)
mutably _ nestále , (adv:)
mutagen _ mutagen , (n:)
mutagenic _ mutagenní ,
mutagenic agent _ mutagenní látka , ([eko.])
mutant _ zrůda , (n:)
mutant _ mutant , (n:)
mutants _ mutanti , (n:)
mutate _ mutovat , (v:)
mutated _ mutovaný , (adj:)
mutates _ mutuje , (v:)
mutating _ mutující , (adj:)
mutation _ mutace , (n:)
mutational _ mutační , (adj:)
mutations _ mutace , (pl.)
mutative _ proměnný , (adj:)
mutative _ mutační , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line