Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

Mullen _ Mullen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
muller _ kolový mlýn ,
mullet _ parmice , (n:)
mulligan _ kaše z dostupných věcí , (adj:)
mulligan stew _ kaše z dostupných věcí , (adj:)
mulligatawny _ slepičí polévka , (n:)
mulling _ dumání , (n:)
mullion _ sloupek , (n:)
mullioned _ se sloupkem ,
multi _ multy , ([eko.])
multi _ vícenásobný , (adj:)
multi _ mnohonásobný , (adj:)
multi-access _ víceuživatelský , (adj:)
multi-layer projection _ vícevrstvá projekce , ([eko.])
multi-point _ mnohobodový , (adj:)
multi-point _ vícebodový , (adj:)
multi-purpose _ víceúčelový , (adj:)
multi-stage _ vícestupňový , (adj:)
multi-storey _ mnohopatrový , (adj:)
multi-track _ vícestopý , (adj:)
multi-user _ víceuživatelský , (adj:)
multi-way _ mnohosměrný , (adj:)
multiaccess _ víceuživatelský , (adj:)
multibit _ multibit ,
multibyte _ multibyte ,
multicellular _ vícebuněčný , (adj:)
multichannel _ vícekanálový , (adj:)
multichannel _ mnohokanálový , (adj:)
multichannel _ multiplexní kanál ,
multicolor _ vícebarevný , (adj:)
multicolored _ vícebarevný , (adj:)
multicolored _ mnohobarevný , (adj:)
multicolour _ vícebarevný , (adj:)
multicolour _ mnohobarevný , (adj:)
multicomputer _ multipočítač , (n:)
multicultural _ multikulturní , (adj:)
multiculturalism _ multikulturismus , (n:)
multiculturalism _ mnohonárodnost , (n:)
multidimensional _ vícerozměrné , (adj:)
multidisciplinary _ multidisciplinární , (adj:)
multidisciplinary ekistics _ multidisciplinární ekistika , ([eko.])
multifaceted _ mnoho-hranný , (adj:)
multifamily _ pro více rodin ,
multifarious _ rozmanitý , (adj:)
multifarious _ pestrý , (adj:)
multifarious _ různorodý , (adj:)
multiform _ mnohotvarý , (adj:)
multifunction _ víceúčelový , (adj:)
multifunction _ multifunkční , (n:)
multifunctional _ multifunkční , (adj:)
multilateral _ mnohostranný , (adj:)
multilateralism _ všestranný , (adj:)
multilateralism _ multilaterální , (adj:)
multilaterally _ mnohostranně , (adv:)
multilayer _ vícevrstvový , (adj:)
multilayer _ mnohovrstvý , (adj:)
multilayered _ mnohovrstvý , (adj:)
multilevel _ několikapatrový , (adj:)
multilevel _ mnohaúrovňový , (adj:)
multilingual _ mnohojazyčný , (adj:)
multilingualism _ mnohojazyčnost , (n:)
multimedia _ multimédia , (n:)
multimedia system _ multimediální systém , (n:)
multimeter _ multimetr , (n:)
multimillion _ multimiliónový , (adj:)
multimillionaire _ multimilionář , (n:)
multinational _ nadnárodní ,
multinational _ mnohonárodní , (adj:)
multinational company _ nadnárodní společnost ,
multinationals _ nadnárodní společnosti ,
multinomial _ mnohočlen , (n:)
multiparasitism _ skupinový parazitismus , ([eko.])
multiphase _ vícefázový , (adj:)
multiple _ mnohonásobný , (adj:)
multiple _ násobný , (adj:)
multiple choice _ výběr z variant ,
multiple cropping _ vícenásobná sklizeň , ([eko.])
multiple resource use _ vícenásobné užití zdrojů , ([eko.])
multiple sclerosis _ roztroušená skleróza , (n:)
multiple-choice _ výběr z variant ,
multiple-journey _ přestupný ,
multiples _ násobky , (n: pl.)
multiplex _ mnohonásobný , (adj:)
multiplex _ mnohonásobné využití přenosové cesty , (n:)
multiplexed _ multiplexovaný , (adj:)
multiplexer _ multiplexer , (n:)
multiplexers _ multiplexery , (n: pl.)
multiplexes _ multiplexuje , (v:)
multiplexing _ multiplexování , (n:)
multiplexor _ multiplexor , (n:)
multiplexors _ multiplexory , (n: pl.)
multiplicand _ násobenec , (n:)
multiplicands _ násobence , (n:)
multiplication _ násobení , (v: [mat.])
multiplication sign _ znaménko krát ,
multiplications _ násobení , (n:)
multiplicative _ násobící , (adj:)
multiplicative _ multiplikativní , (adj:)
multiplicity _ násobnost , (n:)
multiplied _ násobil , (v:)
multiplied _ násobený , (adj:)
multiplied _ násobeno ,
multiplier _ multiplikátor , ([eko.])
multiplier _ násobitel , (n:)
multipliers _ násobitelé , (n:)
multiplies _ násobí ,
multiply _ znásobit ,
multiply _ vynásobit ,
multiply _ násobit , (v: [mat.])
multiplying _ násobící , (adj:)
multiplying effect _ multiplikační efekt ,
multiprocess _ paralelní proces ,
multiprocessing _ paralelní zpracování , (n:)
multiprocessor _ multiprocesor , (n:)
multiprocessors _ multiprocesory , (n: pl.)
multiprogram _ multiprogram , (n:)
multiprogrammed _ multiprogramovaný , (adj:)
multiprogramming _ multiprogramování , (n:)
multipurpose _ víceúčelový , (adj:)
multiracial _ mnohorasový , (adj:)
multiracial _ mnohonárodnostní , (adj:)
multistage _ vícestupňový , (adj:)
multistage model _ vícestupňový model , ([eko.])
multistorey _ mnohopatrový , (adj:)
multistorey _ věžák , (n:)
multistoried _ mnohaposchoďový , (adj:)
multistory _ vícepodlažní , (adj:)
multistory _ mnohaposchoďový , (adj:)
multitasking _ běh více úloh ,
multitrack _ vícestopý , (adj:)
multitude _ velké množství , (n:)
multitude _ spousta , (n:)
multitudes _ spousty , (n: pl.)
multitudinous _ nesčetný , (adj:)
multiuser _ víceuživatelský , (adj:)
multivalent _ mnohoznačný , (adj:)
multivalent _ vícemocný , (adj:)
multivalent _ víceznačný , (adj:)
multivalued _ mnohoznačný , (adj:)
multivariate _ s množstvím proměnných ,
multivitamin _ multivitamín , (n:)
multiway _ mnohosměrný , (adj:)
mum _ máma , (n:)
mum _ mamka , (n:)
mumble _ mumlat , (v:)
mumble-the-peg _ hra s nožem ,
mumbled _ nesrozumitelně vyslovený ,
mumbler _ mumlání , (n:)
mumbles _ mumlá , (v:)
mumbletypeg _ hra s nožem ,
mumbling _ mumlání , (n:)
mumblings _ mumlání , (pl.)
mumbo jumbo _ zbytečně složitá věc ,
mumbo-jumbo _ zbytečně složitá věc ,
mumbo-jumbo _ hantýrka , (n:)
Mumford _ Mumford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mummer _ maškara , (n:)
mummery _ šaškárna , (n:)
mummies _ mumie , (n:)
mummification _ mumifikace , (n:)
mummify _ mumifikovat , (v:)
mummy _ mumie , (n:)
mummy _ maminka , (n:)
mumps _ příušnice , (n:)
mums _ matky , (n:)
munch _ přežvykovat , (v:)
munch _ žvýkat , (v:)
munch _ jíst s potěšením , (v:)
munched _ žvýkaný , (adj:)
muncher _ hlasitě žvýkající osoba , (n:)
munching _ žvýkání , (n:)
Muncie _ Muncie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mundane _ pozemský , (adj:)
mundane _ světský , (adj:)
mundanely _ pozemsky , (adv:)
Mundt _ Mundt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mung bean _ mungo , (n:)
Munich _ Mnichov , ([zem.] n:)
municipal _ městský , (adj:)
municipal _ komunální , (adj:)
municipal _ obecní ,
municipal bond _ městský dluhopis ,
municipal council _ zastupitelstvo , (n:)
municipal council _ magistrát , (v:)
municipal sanitation _ komunální hygiena , ([eko.])
municipalities _ obce , (n:)
municipality _ městský úřad ,
municipality _ magistrát , (v:)
municipality _ obec ,
municipally _ městsky , (adv:)
munificence _ štědrost , (n:)
munificent _ štědrý , (adj:)
munificently _ štědře , (adv:)
munition _ munice , (n:)
munitions _ munice , (pl.)
Munroe _ Munroe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Munsey _ Munsey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Munson _ Munson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Munster _ Munster , (n: [jmén.]) , (příjmení)
muon _ mezon , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line