Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mowing _ kosení , (n:)
mown _ mow/mowed/mown , (v: [neprav.])
mown _ sekat , , (trávník)
mows _ seče , (n:)
moxie _ odhodlání , (n:)
moxie _ elán , (n:)
Moyer _ Moyer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mozambique _ Mozambik , (n: [jmén.])
Mozart _ Mozart ,
mozzarella _ druh plesnivého sýra , (n:)
mp _ bod tání , ([zkr.] [chem.]) , (= melting poin)
MP _ VP , ([zkr.])
MP _ Vojenská policie , ([zkr.])
MP _ britský poslanec , (n:)
MP _ Military Police , ([zkr.])
MPC _ maximální povolitelná koncentrace , ([eko.])
mph _ míle za hodinu ,
MPM _ Microwave Power Module , ([zkr.] [voj.])
MPP _ Modernization Planning Process , ([zkr.] [voj.])
Mr _ Pan ,
mr _ penis ,
Mr. _ Pane ,
Mr. _ pan ,
Mr. Happy _ pinďour , ([hovor.]) , (zdroj: http://www.newsreview.com/issues/sacto/2001-12-27/book.asp)
MRL _ maximální limit reziduí , ([eko.])
MRMMS _ Millimeter Wave Reflectivity Measurement System , ([zkr.] [voj.])
Mrs _ paní ,
Mrs. _ Paní ,
ms _ milisekunda , (n:)
MS-DOS _ MS-DOS , ([it.] [jmen.])
MSA country _ krajina MSA , ([eko.])
MSCEA _ My Southern Comforts Empty Again , ([zkr.])
MSI _ Multispectral Imager , ([zkr.] [voj.])
MSO _ Mission Support Officer , ([zkr.] [voj.])
MSS _ Member of the Same Sex , ([zkr.])
MSTAR _ Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition , ([zkr.] [voj.])
MSTRS _ Miniture Satellite Threat Reporting System , ([zkr.] [voj.])
MSW _ městské pevné odpady , ([eko.])
MSX _ Midcourse Space Experiment , ([zkr.] [voj.])
MSY _ maximální udržitelný výnos , ([eko.])
MTBF _ Mean Time Between Failure , ([zkr.] [voj.] [it.])
MTC _ maximální tolerovatelná koncentrace , ([eko.])
MTD _ maximální tolerovatelná dávka , ([eko.])
MTD _ Missile Technology Demonstration , ([zkr.] [voj.])
MTFBWY _ May The Force Be With You , ([zkr.])
MTI _ Moving Target Indicator , ([zkr.] [voj.])
MTR _ železnice se značným transitem , ([eko.])
MTV _ More Electric Test Vehicle , ([zkr.] [voj.])
mu _ mí ,
much _ hodně ,
much _ množství , (n:)
much _ velmi ,
much _ mnohem ,
much _ moc ,
much _ mnoho ,
much as _ v jakémkoli množství , (adv:)
much in common _ mnoho společného ,
mucic acid _ mucic acid , (n:)
mucilage _ klih , (n:)
mucilage _ lepidlo ,
mucilage _ rostlinný sliz ,
mucilaginous _ slizovitý ,
mucilaginous _ slizový ,
mucilaginous _ lepivý , (adj:)
mucin _ mucin ,
muck _ hnojit , (v:)
muck _ hnůj ,
muck up _ zpackat , (v:)
muck up _ zničit , (v:)
muck up _ zmrtvit ,
mucker _ kámoš , (n:)
mucker _ kamarád , (n:)
mucker _ mít smůlu ,
mucking _ nakládání horniny ,
muckrake _ odhalovat skandály ,
muckraker _ osoba odhalující skandály ,
muckraking _ odhalování skandálů ,
mucks _ špiní ,
mucky _ špinavý , (adj:)
mucocutaneous _ mukokutánní ,
mucoid _ mukoidní ,
mucoid _ sliznatý , (adj:)
mucopurulent _ helnohnisavý , (adj:)
mucosa _ sliznice , (n:)
mucosa _ mukóza , (n:)
mucosal _ mukózní ,
mucous _ hlenový , (adj:)
mucous membrane _ sliznice , (n:)
mucoviscidosis _ mukoviscidóza ,
mucus _ sliz , (n:)
mud _ bahno , (n:)
mud _ bláto ,
mud bath _ bahení koupel , (n:)
mud digger _ bahení bagr , (n:)
mud flat _ mělčina při ústí řeky ,
mud flow _ mur , ([eko.])
mud turtle _ bahení želva , (n:)
mud-wrestling _ zápasy v bahně , (n:)
Mudd _ Mudd , (n: [jmén.]) , (příjmení)
muddied _ zašpinil , (v:)
muddied _ zakalený , (adj:)
muddier _ blátivější , (adj:)
muddily _ zakaleně , (adv:)
muddily _ zablácený , (adj:)
muddiness _ zablácenost , (n:)
muddiness _ nejasnost , (n:)
muddle _ nepořádek , (n:)
muddle _ zmatek , (n:)
muddle-headed _ zmatený , (adj:)
muddled _ popletený , (adj:)
muddlehead _ zmatkář , (n:)
muddleheaded _ zmatený , (adj:)
muddles _ zmatkuje , (v:)
muddling _ zmatkování , (n:)
muddy _ bahnitý , (adj:)
mudflat _ mělčina při ústí řeky ,
mudflow _ sel , ([eko.])
mudflow _ tok bahna , (n:)
mudguard _ blatník ,
mudguards _ blatníky , (n: pl.)
mudroom _ šatna , (n:)
mudslide _ lavina bahna , (n:)
mudslinger _ pomlouvač , (n:)
mudslinging _ pomlouvání , (n:)
Mueller _ Mueller , (n: [jmén.]) , (příjmení)
muesli _ mysli ,
muezzin _ mezín , (n:)
MUF _ Material Unaccounted For , ([zkr.])
muff _ propást , (v:)
muff _ klapky na uši ,
muffin _ vdolek , (n:)
muffin man _ pouliční prodavač pečiva , (n:)
muffins _ vdolky , (n: pl.)
muffle _ zachumlat , (v:)
muffle _ mufle ,
muffle _ ztlumit , (v:)
muffle _ utlumit , (v:)
muffle _ umlčet , (v:)
muffle _ tlumit , (v:)
muffle _ potlačit , (v:)
muffled _ ztlumený , (adj:)
muffled _ tlumený , (adj:)
muffler _ tlumič , (n:)
muffler _ boxerská rukavice ,
muffles _ tlumí ,
muffling _ tlumení , (n:)
mufti _ civilní šaty ,
mug _ ksicht , (n:)
mug _ hrneček , (n:)
mug _ džbánek , (n:)
mug _ džbán , (n:)
mug _ hrnek ,
mug shot _ policejní fotografie zločince ,
mug up _ intenzivně studovat ,
mugger _ lupič , (n:)
mugger _ zloděj a násilník ,
mugger _ krokodýl bahenní ,
muggers _ lupiči ,
muggier _ dusnější , (adj:)
mugginess _ dusno , (n:)
mugging _ přepadení , (n:)
mugging _ loupežné přepadení , (n:)
mugging _ přepadení spojené s násilím ,
muggins _ hlupák , (n:)
muggy _ dusný , (adj:)
mugs _ hrnky , (n: pl.)
mugshot _ policejní fotografie zločince ,
mugwump _ oportunista , (n:)
mugwump _ hlavoun , (n:)
mugwump _ zvíře v politice ,
Muhammad _ Mohamed , (n: [jmén.])
Muir _ Muir , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mujahedin _ mudžahedín , (n:)
mukluk _ eskymácké boty z kůže ,
mulatto _ míšenec , (n:)
mulatto _ mulat , (n:)
mulberries _ moruše , (pl.)
mulberry _ moruše , (n:)
mulch _ mulčovat , (v:)
mulch _ materiál k mulčování , (n:)
mulch _ kompost , (n:)
mulct _ pokuta , (n:)
mule _ mul ,
mule _ mezek , (n:)
mule _ mula , (n:)
mule skinner _ mezkař ,
mules _ muly , (pl.)
muleskinner _ mezkař , (n:)
muleteer _ mezkař , (n:)
muliebrity _ zenskost , (n)
mulish _ paličatý , (adj:)
mulishly _ paličatě , (adv:)
mulishness _ paličatost , (n:)
mull _ dumat , (v:)
mull _ smetí ,
mull _ dlouho rozmýšlet ,
mull over _ uvažovat , (v:)
mull over _ promýšlet , (v:)
mullah _ mullah ,
mullein _ divizna , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line