Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mottled _ pokrytý skvrnami ,
mottling _ kropenatost , (n:)
motto _ devíza ,
motto _ moto ,
motto _ heslo ,
mottoes _ mota , (pl.)
moue _ grimasa , (n:)
moufflon _ muflon , (n:)
mouflon _ muflon , (n:)
moujik _ mužik , (n:)
mould _ hníst ,
mould _ formovat , (v:)
mould _ plesnivět ,
mould _ plíseň ,
mould _ tvarovat , (v:)
mould _ forma , (n:)
moulded _ zformovaný , (adj:)
moulded _ litý do formy ,
moulder _ trouchnivět , (v:)
moulding _ římsa , (n:)
moulding _ hnětení ,
mouldy _ plesnivý , (adj:)
moult _ línat , (v:)
Moulton _ Moulton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mound _ hromada , (n:)
mounded _ nakupený , (adj:)
mounds _ kupí ,
mount _ vztyčit , (v:)
mount _ lepenka , (n:)
mount _ kůň ,
mount _ hora , (n:)
mount _ držák , (n:)
mount _ namontovat , (v:)
mount _ montovat , (v:)
mount _ nasadit , (v:)
mount _ vsednout ,
mount _ přimontovat , (v: [it.])
mount on _ namontovat , (v:)
mountable _ výměnný , (adj:)
mountable _ namontovatelný , (adj:)
mountain _ horský , (adj:)
mountain _ hora ,
mountain ash _ druh jasanu ,
mountain bike _ horské kolo ,
mountain climber _ horolezec ,
mountain climbing _ horolezectví ,
mountain climbing _ alpinismus ,
mountain goat _ horská koza , (n:)
mountain laurel _ horský vavřín ,
mountain lion _ puma , (n:)
mountain range _ horské pásmo ,
mountain rescue _ horská služba ,
mountain rescue service _ horská služba ,
mountain sickness _ horská nemoc ,
mountaineer _ horolezkyně ,
mountaineer _ horolezec ,
mountaineering _ horolezectví ,
mountaineering _ alpinismus ,
mountaineers _ horolezec , (n:)
mountainous _ hornatý , (adj:)
mountainously _ hornatě , (adv:)
mountains _ hory , (n: pl.)
mountainside _ horský svah ,
mountaintop _ vrcholek hory ,
mountebank _ šarlatán , (n:)
mounted _ namontovaný , (adj:)
mounter _ montér , (n:)
mounting _ upevnění , (n:)
mounting _ připevnění , (n:)
mounting _ držák , (n:)
mounting _ montážní , (adj:)
mounting _ montáž ,
mountings _ montáže , (pl.)
mounts _ montuje , (v:)
mourn _ nosit smutek ,
mourn _ truchlit , (v:)
mourn for _ bědovat , (v:)
mourn over _ bědovat , (v:)
mourned _ oplakávaný , (adj:)
mourner _ truchlící , (adj:)
mourners _ truchlící , (pl.) , (adj:)
mournful _ truchlivý , (adj:)
mournfully _ truchlivě , (adv:)
mournfulness _ truchlivost , (n:)
mourning _ smutek , (n:)
mourning dove _ smuteční holubice ,
mourns _ truchlí ,
mouse _ myška , (n:)
mouse _ myš , (n: [it.])
mouse _ myš , (n: [bio.])
mouser _ čmuchal , (n:)
mouser _ kočka dobře lovící myši ,
mouses _ myši ,
mousetrap _ past , (n:)
mousetrap _ pastička na myši ,
mousey _ bázlivý , (adj:)
mousiness _ šedivost , (n:)
mousiness _ bázlivost , (n:)
moussaka _ druh řeckého jídla , (n:)
mousse _ šlehaná pěna , (n:)
moustache _ knír , (n:)
mousten _ vlhčit , (v:)
mousy _ myší , (adj:)
mousy _ bázlivý , (adj:)
mouth _ jícen ,
mouth _ tlama ,
mouth _ huba ,
mouth _ ústí ,
mouth _ ústa , (n:)
mouth _ sta ,
mouth _ pusa ,
mouth disease _ slintavka , (n:)
mouth organ _ foukací harmonika , (n:)
mouth-organ _ foukací harmonika ,
mouth-to-mouth resuscitation _ dýchání z úst do úst ,
mouthes _ ústa , (pl.)
mouthful _ sousto , (n:)
mouthiness _ velkohubost , (n:)
mouthing _ plácání , (n:)
mouthless _ nemající ústa ,
mouthorgan _ foukací harmonika ,
mouthorgan _ druh hudebního nástroje ,
mouthpiece _ mluvítko , (n:)
mouths _ ústa , (pl.)
mouthwash _ ústní voda , (n:)
mouthwatering _ sbíhání slin ,
mouthy _ upovídaný , (adj:)
movable _ posuvný , (adj:)
movable _ pohyblivý , (adj:)
movables _ movitosti ,
move _ tah , (n:)
move _ pohyb , (n:)
move _ zahýbat , (v:)
move _ stěhovat , (v:)
move _ stěhování , (n:)
move _ přimět , (v:)
move _ přesun , (n:)
move _ přesouvat , (v:)
move _ posunout , (v:)
move _ posouvat , (v:)
move _ pohybovat , (v:)
move _ pohnout , (v:)
move _ manévr , (n:)
move _ hnutí , (n:)
move _ hnout , (v:)
move _ dojmout , (v:)
move _ přestěhovat se ,
move _ hýbat se ,
move _ hnout se ,
move _ přesunout , (v:)
move house _ přestěhovat se ,
move in _ přistěhovat se ,
move in _ nastěhovat se ,
move out _ odstěhovat , (v:)
move over _ posunout se , (v:)
move up _ povýšit , (v:)
moveable _ pohyblivý , (adj:)
moved _ přestěhoval , (v:)
moved _ pohnutý , (adj:)
movement _ trend , (n:)
movement _ tempo , (n:)
movement _ směr , (n:)
movement _ sklon , (n:)
movement _ rytmus ,
movement _ posun , (n:)
movement _ hnutí ,
movement _ pohyb , (n:)
movements _ pohyby , (n: pl.)
mover _ stěhovák , (n:)
mover _ hybatel , (n:)
movers _ hybatelé , (n:)
moves _ pohybuje , (v:)
movie _ film , (n:)
movie _ filmový , (adj:)
movie camera _ filmová kamera ,
movie star _ filmová hvězda ,
moviegoer _ návštěvník kina , (n:)
movies _ filmy , (n:)
moving _ dojemný , (adj:)
moving _ dojímavý , (adj:)
moving _ pohybující se ,
moving _ pohyblivý , (adj:)
moving averenge _ klouzavý průměr , ([tech.])
moving picture _ film , (n:)
moving van _ stěhovací vůz ,
movingly _ dojemně , (adv:)
mow _ žnout , (v:)
mow _ sekat , (v:)
mow _ pokosit , (v:)
mow _ kosit , (v:)
mow _ posekat , (v:)
mow _ mow/mowed/mown , (v: [neprav.])
mow _ mow/mowed/mowed , (v: [neprav.])
mow down _ skosit , (v:)
mowed _ posekaný , (adj:)
mowed _ mow/mowed/mown , (v: [neprav.])
mowed _ mow/mowed/mowed , (v: [neprav.])
mower _ sekačka , (n:)
mowers _ sekačky na trávu ,
mowing _ žací , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line