Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mortgage _ zástava , (n:)
mortgage _ zatížit hypotékou ,
mortgage _ zastavit nemovitost , (n:)
mortgage _ hypotéka ,
mortgage bank _ hypotéční banka ,
mortgagee _ hypotéční věřitel ,
mortgager _ zástavce , (n:)
mortgager _ hypoteční dlužník ,
mortgages _ hypotéky , (n: pl.)
mortgagor _ hypotéční dlužník ,
mortice _ čtvercová díra na čep , (n:)
mortician _ funebrák , (n:)
mortification _ ponížení , (n:)
mortified _ ponížený , (adj:)
mortifies _ ponižuje , (v:)
mortify _ umrtvit , (v:)
mortify _ ponížit , (v:)
mortifying _ ponižující , (adj:)
Mortimer _ Mortimer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mortise _ drážka , (n:)
Morton _ Morton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
mortuary _ márnice , (n:)
MOS _ Member of the Opposite Sex , ([zkr.])
mosaic _ mozaika , (n:)
mosaics _ mozaika , (n:)
Moscone _ Moscone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Moscow _ hl.m. - Rusko , (n: [jmén.])
Moscow _ Moskva , (n: [jmen.])
Moser _ Moser , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Moses _ Mojžíš , (n: [mužs. jméno])
Moses _ Moses , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
mosey _ loudat se , (v:)
mosh _ tanec, kdy tančící do sebe vráží (při rockovém koncertu) , (n:)
Moslem _ muslim , (n:)
Moslem _ mohamedán , (n:)
Moslem _ muslimský , (adj:)
mosque _ mešita , (n:)
mosquito _ moskyt , (n:)
mosquito _ komár ,
mosquito net _ síť proti komárům , (n:)
mosquitoes _ komáři , (n:)
mosquitoes _ moskyti , (n:)
moss _ mech , (n:)
moss-grown _ obrostlý mechem ,
mossback _ stařec , (n:)
mossback _ zpátečník , (n:)
mossback _ venkovan , (n:)
Mossberg _ Mossberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mosses _ mechy , (n: pl.)
mossy _ mechový , (adj:)
most _ nanejvýš ,
most _ maximálně ,
most _ něco nejvíce , , (předpona)
most _ většina ,
most _ nejvíce ,
most _ nejvíc ,
MOST = Maynard Operation Sequence Technique _ systém měření práce pomocí předem určených časů , (n:)
most advanced _ nejpokročilejší , (adj:)
most famous _ nejslavnější , (adj:)
most frequent _ nejčastější , (adj:)
most grateful _ velmi vděčný ,
most interesting _ nejzajímavější , (adj:)
most intimate _ nejdůvěrnější ,
most likely _ nejspíše ,
most likely _ nejspíš ,
most rapid approach path _ cesta nejrychlejšího přístupu , ([eko.])
most secret _ nejtajnější ,
most seriously affected country _ MSA krajina (angl.) , ([eko.])
most tormenting _ nejtrýznivější ,
mostly _ ve většině případů ,
mostly _ ponejvíce ,
mostly _ většinou ,
mot _ chytrá poznámka , (n:)
MOTAS _ Member Of The Appropriate Sex , ([zkr.])
MOTD _ Message Of The Day , ([zkr.])
mote _ smítko , (n:)
motel _ motel , (n:)
motels _ motely , (n: pl.)
motet _ moteto ,
moth _ mol , (v:)
moth-eaten _ prožraný od molů ,
mothball _ naftalín , (n:)
mothball _ naftalínová kulička , (n:)
mothballs _ naftalínové kuličky ,
mother _ matečný , (adj:)
mother _ rodný ,
mother _ mateřský ,
mother _ pečovat ,
mother _ matka ,
mother country _ rodný kraj ,
mother superior _ matka představená , (n: [náb.])
mother tongue _ rodný jazyk ,
mother s _ matčin ,
Mother s Day _ Den matek , (n:)
mother-in-law _ tchyně ,
mother-of-pearl _ perleť ,
motherboard _ základní deska , (n: [it.])
motherfucker _ hajzl , (n:)
motherfucker _ mamrd , ([slang.])
motherfucker _ vulgárně mizera , (v nadávkách) , (you are motherfucker)
motherfucker _ syn mající sex s matkou ,
motherfucking _ mít sex se svou matkou ,
motherhood _ mateřství , (n:)
motherland _ mateřská země ,
Motherland, the _ vagina , (n: [hovor.])
motherless _ bez matky ,
motherlike _ podobný matce ,
motherliness _ mateřská láska ,
motherly _ mateřský , (adj:)
mothers _ matky , (n: pl.)
mothers-in-law _ tchyně , (pl.)
moths _ můry , (n: pl.)
moths _ moly , (n: pl.)
motif _ motiv , (n:)
motifs _ motivy , (n: pl.)
motile _ pohyblivé např. mikroorganismy ,
motility _ pohyblivost např. mikroorganismů ,
motion _ chod ,
motion _ pohyb ,
motion picture _ film ,
motion sickness _ nevolnost z cestování ,
motion towards here _ sem ,
motional _ kinetický , (adj:)
motional _ pohybový , (adj:)
motioned _ navrhovaný , (adj:)
motionless _ nehybný , (adj:)
motionlessly _ nehybně , (adv:)
motionlessness _ nehybnost , (n:)
motions _ pohyby , (n: pl.)
motivate _ motivovat , (v:)
motivated _ motivovaný , (adj:)
motivates _ motivuje , (v:)
motivating _ motivující , (adj:)
motivation _ motivace , (n:)
motivational _ motivační , (adj:)
motivational _ motivující , (adj:)
motivations _ motivace , (pl.)
motivator _ stimul , (n:)
motive _ námět , (n:)
motive _ motiv , (n:)
motive _ pohnutka ,
motiveless _ bezpříčinný , (adj:)
motives _ motivy , (n: pl.)
motley _ různorodý , (adj:)
motley _ strakatý , (adj:)
motley _ nesourodý , (adj:)
motley _ pestrý , (adj:)
MOTM _ Member Of The Month , ([zkr.])
motocross _ motokros , (n:)
motor _ motorové , (adj:)
motor _ motor ,
motor crane _ autojeřáb , (n:)
motor home _ obytný vůz ,
motor inn _ hotel pro motoristy ,
motor pool _ vojenský automobilový park ,
motor scooter _ motorový skútr ,
motor vehicle _ motorové vozidlo ,
motorbike _ motorka ,
motorbikes _ motorky , (n: pl.)
motorbikes _ motocykly , (n: pl.)
motorboat _ motorový člun ,
motorcade _ kolona automobilů ,
motorcar _ automobil , (n:)
motorcars _ automobily , (n: pl.)
motorcycle _ motorka ,
motorcycle _ motocykl ,
motorcycles _ motocykly , (n: pl.)
motorcyclist _ motocyklista , (n:)
motored _ motorizovaný , (adj:)
motorial _ motorický , (adj:)
motoring _ automobilismus , (n:)
motorist _ motorista , (n:)
motorists _ motoristé ,
motorization _ automobilizace , ([eko.])
motorization _ motorizace , (n:)
motorize _ motorizovat , (v:)
motorized _ motorizovaný , (adj:)
motorizes _ motorizuje , (v:)
motorizing _ motorizující , (adj:)
motorless _ bezmotorový , (adj:)
motorman _ strojvůdce , (n:)
motormouth _ mluvka , (n:)
motors _ motory , (n: pl.)
motorway _ autostráda , (n:)
motorway _ dálnice ,
motorways _ dálnice , (pl.)
MOTOS _ Member Of The Opposite Sex , ([zkr.])
MOTSS _ Member Of The Same Sex , ([zkr.])
Mott _ Mott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
motte _ pahorek , (n:)
mottle _ strakatost , (n:)
mottle _ skvrnka , (n:)
mottle _ skvrnitý , (adj:)
mottle _ skvrnitost , (n:)
mottle _ strakatit ,
mottle _ skvrna , (n:)
mottle _ pokrýt skvrnami ,
mottled _ strakatý , (v:)
mottled _ skvrnitý , (v:)
mottled _ kropenatý , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line