Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

magpie _ straka , (n:)
Magruder _ Magruder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Maguire _ Maguire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
magus _ mág , (n:)
magus _ astrolog , (n:)
magus _ kouzelník , (n:)
Magyar _ maďarština , (n:)
Magyar _ maďarský , (adj:)
Magyar _ Magyar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Magyar _ Maďar , (n:)
mah-jongg _ mah-jongg , (n:) , (čínská hra)
maharaja _ maharádža , (n:)
maharajah _ maharádža , (n:)
maharanee _ mahárání , (n:)
maharanee _ žena maharádžy , (n:)
maharani _ mahárání , (n:)
maharani _ žena maharádžy , (n:)
mahatma _ mahátma , (n:) , (Sanskrit: Velký duch (epitet))
mahjong _ mahjong , (n:) , (čínská hra)
Mahler _ Mahler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mahogany _ mahagon , (n: [bot.]) , (druh dřeva)
Mahoney _ Mahoney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mahout _ vodič slona , (n:)
maid _ dívka , (n: [kniž.])
maid _ panna , (n: [kniž.])
maid _ služka , (n:)
maid of honor _ dvorní dáma ,
maiden _ nedotčený , (adj:)
maiden _ panenský , (adj:)
maiden _ netknutý , (adj:)
maiden _ první , (adj: [bás.])
maiden _ panna , (n:)
maiden name _ rozená ,
maidenhair fern _ druh kapradí ,
maidenhead _ panenská blána , (n:)
maidenhead _ panenství , (n:)
maidenhood _ panenství , (n:)
maidenlike _ panenský , (adj:)
maidenly _ panensky , (adj:)
maidens _ panny , (n: pl.)
maidens _ děvčata , (n:)
maids _ služky , (n: pl.)
maidservant _ šlužebná , (n:)
maidservant _ služka , (n:)
maidservant _ služebná , (n:)
Maier _ Maier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mail _ brnění , (n:)
mail _ pancíř , (n:)
mail _ krunýř , (n:)
mail _ poslat poštou , (v:)
mail _ pošta , (n:)
mail carrier _ listonoš , (n:)
mail order _ objednávka poštou , (n:)
mail room _ podatelna , (n:)
mail service _ poštovní služba , (n:)
mail slot _ otvor pro poštu , (n:) , ((ve dveřích))
mail train _ poštovní vlak , (n:)
mail woman _ pošťačka , (n:)
mail-order _ objednávka poštou ,
mail-order buying _ nákup poštovní objednávkou , ([fráz.])
mailable _ doručitelný poštou , (n:)
mailbag _ poštovní pytel , (n:)
mailbag _ poštovní brašna , (n:)
mailbox _ schránka , (n:)
mailbox _ poštovní schránka , (n:)
mailboxes _ poštovní schránky , (n: pl.)
mailed _ poslal , (v:)
mailed _ obrněný , (adj:)
mailed _ odeslán poštou ,
mailer _ odesílatel pošty ,
mailer _ odesílatel ,
mailing _ posílající , (adj:)
mailing _ odesílání poštovních zásilek ,
mailing _ poštovní zásilka ,
mailing address _ poštovní adresa , (n:)
mailing list _ poštovní adresář ,
mailings _ poštovní zásilky , (n: pl.)
maillot _ trikot , (n:)
mailman _ listonoš , (n: [amer.])
mailmen _ pošťák , (n:)
mails _ pošty , (n: pl.)
mails _ maily , (n: pl.)
mails _ mailuje , (v:)
mailshot _ reklamní dopis , (n:)
maim _ zmrzačit , (v:)
maim _ mrzačící zranění , (n:)
maim _ zmrzačení , (n:)
maimed _ zmrzačený , (adj:)
maiming _ mrzačící , (adj:)
maiming _ zmrzačení , (n:)
maims _ mrzačící zranění , (n: pl.)
main _ podstatný , (adj:)
main _ hlavní ,
main clause _ hlavní věta , (n: [lingv.])
main course _ hlavní chod , (n:)
main deck _ hlavní paluba , (n: [lod.])
main diagonal _ hlavní úhlopříčka , (n:)
main drag _ hlavní ulice , (n:)
main drain _ hlavní drén , ([eko.])
main drainage canal _ hlavní odvodňovací kanál , ([eko.])
main hydromelioration network _ hlavní hydromeliorační síť , ([eko.])
main line _ hlavní trať , (n: [žel.])
main pond _ hlavní rybník , ([eko.])
main pond sewer _ hlavní rybniční stoka , ([eko.])
main protective dike _ hlavní ochranná hráz , ([eko.])
main road _ silnice , (n:)
main stream _ hlavní tok , ([eko.])
main street _ hlavní třída ,
Maine _ Maine , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA)
Mainer _ Mainer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mainframe _ sálový počítač , (n: [it.])
mainframe computer _ mainframe , (n: [it.])
mainframes _ velké počítače ,
mainland _ pevnina , (n:)
mainline _ hlavní , (adj:)
mainline _ hlavní trať , (n: [žel.])
mainly _ především , (adv:)
mainly _ převážně , (adv:)
mainly _ hlavně , (adv:)
mainmast _ hlavní stěžeň , (n: [lod.])
mains _ hlavní vedení , (n: [el.])
mainsail _ hlavní plachta lodi , (n: [lod.])
mainspring _ hlavní motiv , (n:)
mainspring _ motiv , (n:)
mainspring _ hnací síla , (n:)
mainstay _ hlavní část , (n:)
mainstay _ pilíř , (n:)
mainstream _ hlavní směr , (n:) , (označení pro směry v umění, které jsou nejvíce v oblibě (např. hudba pop, rock; knihy: detektivní romány apod.))
maintain _ uživit , (v:)
maintain _ zachovat , (v:)
maintain _ udržet , (v:)
maintain _ udržovat , (v:)
maintainability _ udržovatelnost , (n:)
maintainable _ udržovatelný , (adj:)
maintainable _ udržitelný , (adj:)
maintained _ udržovaný , (adj:)
maintainer _ udržovatel , (n:)
maintainers _ udržovatelé , (n: pl.)
maintaining _ údržba , (n:)
maintaining _ udržující , (adj:)
maintaining _ zachovávat , (v:)
maintaining _ udržovat , (v:)
maintaining _ obsluhování ,
maintains _ udržuje , (v:)
maintenance _ vydržování , (n:)
maintenance _ udržovací , (adj:)
maintenance _ udržení , (n:)
maintenance _ obhospodařování , (n:)
maintenance _ servisní , (adj:)
maintenance _ údržba , (n: [eko.])
maintenance _ udržování , (n:)
maintenance man _ údržbář , (n:)
maintenance staff _ personál údržby , (n:)
maintenances _ udržování , (n: pl.)
maintop _ koš na stěžni , (n: [lod.])
maiolica _ majolika , (n: [ker.]) , (druh keramiky)
maisonette _ vícepodlažní byt , (n:)
maitre d hotel _ vrchní , (n:) , (vrchní, který uvází zákazníky k stolu v restauraci)
maize _ kukuřice , (n: [brit.])
Maj _ Maj , (n: [jmén.]) , (příjmení)
MAJCOM _ Major Command , ([zkr.] [voj.])
majestic _ velkolepý , (adj:)
majestically _ velkolepě , (adv:)
majesties _ veličenstva , (n:)
majesty _ vznešenost , (n:)
majesty _ veličenstvo , (n:)
majesty _ majestátnost , (n:)
majesty _ majestát , (n:)
majesty _ výsost , (n:)
majesty _ excelence , (n:)
majolica _ majolika , (n: [ker.]) , (druh keramiky)
major _ dur , (n: [hud.])
major _ závažný , (adj:)
major _ většinový , (adj:)
major _ přední , (adj:)
major _ major , (n: [voj.])
major _ hlavní , (adj:)
major _ důležitý , (adj:)
major _ plnoletý , (adj:)
major _ vážný , (n:)
major _ majoritní , (n:)
major _ většina ,
major degree _ velká míra , ([fráz.])
major diatonic scale _ velká diatonická stupnice , (n: [hud.])
major general _ generálmajor , (n:)
major league _ první liga ,
major oil exporters _ hlavní vývozci oleje , ([fráz.])
major quadrat _ majorkvadrát , ([eko.])
major-domo _ správce domu , (n:)
major-general _ generálmajor , (n: [voj.])
major-league _ první liga , (n: [sport.])
major-league club _ prvoligový klub , (n: [sport.])
major-league team _ prvoligový tím , (n: [sport.])
Majorca _ Malorka , (n: [zem.]) , (jeden z Baleárských ostrovů)
majordomo _ správce domu , (n:)
majorette _ mažoretka , (n:)
majorities _ většiny , (n: pl.)
majority _ majorita , (n:)
majority _ většina , (n:)
majority interest _ většinový podíl , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line