Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

moped _ moped , (n:)
moped _ sklíčený , (adj:)
moppet _ roztomilé dítě ,
mopping _ vytírání , (n:)
mopping _ utírání , (n:)
mops _ mopy , (n: pl.)
MOR _ Middle Of the Road , ([zkr.])
moraceous _ morušovitý , (adj:)
moraine _ moréna , (n:)
moral _ mravní , (adj:)
moral _ mravný , (adj:)
moral _ morální , (adj:)
moral incentives _ morální stimuly , ([eko.])
morale _ morálka , (n:)
moralise _ moralizovat , (v:)
moralised _ moralizoval , (v:)
moralising _ moralizující , (adj:)
moralism _ důraz na morálku ,
moralist _ moralista , (n:)
moralistic _ moralistický , (adj:)
moralistically _ moralisticky , (adv:)
moralists _ moralisté ,
moralities _ morálky , (n: pl.)
morality _ mravnost , (n:)
morality _ etika , (n:)
morality _ ctnost , (n:)
morality _ morálka , (n:)
moralization _ umravnění , (n:)
moralization _ moralizace , (n:)
moralize _ moralizovat , (v:)
moralizing _ mravnostní , (adj:)
moralizing _ moralizování , (n:)
morally _ morální , (adj:)
morals _ morálka , (n:)
Moran _ Moran , (n: [jmén.]) , (příjmení)
morass _ bažina , ([eko.])
morass _ močál , (n:)
moratoria _ moratorium , (n:)
moratorium _ moratorium , (n:)
moratory _ moratorní ,
Morava river _ Morava , (n: [jmen.] [zem.])
Moravia _ Morava , ([zem.] n:)
Moravian _ moravský , (adj:)
Moravian man _ Moravan ,
Moravian man _ Moravák ,
Moravian woman _ Moravanka ,
Moravian woman _ Moravačka ,
moray _ muréna , (n:)
moray eel _ muréna , (n:)
morbid _ morbidní , (adj:)
morbidity _ morbidita , (n:)
morbidly _ morbidně , (adv:)
morbidness _ morbidnost , (n:)
morbilli _ spalničky , (n: [med.])
mordancy _ sarkastičnost , (n:)
mordant _ jizlivý , (adj:)
mordant _ kousavý , (adj:)
mordant _ sarkastický , (adj:)
mordant _ mořidlo , (n:)
mordantly _ sarkasticky , (adv:)
more _ ještě ,
more _ větší množství ,
more _ větší počet ,
more _ další ,
more _ víc ,
more _ více ,
more abrupt _ prudší ,
more accurately _ přesněji ,
more acutely _ dráždivěji ,
more alien _ cizejší ,
more annoying _ mrzutější ,
more attractive _ přitažlivější ,
more difficult _ těžší ,
more easily _ snadněji ,
more expensive _ dražší ,
more extreme _ extrémnější ,
more famous _ slavnější , (adj:)
more foreign _ cizejší ,
more grumpy _ mrzutější ,
more likely _ spíše ,
more likely _ spíš ,
more morose _ mrzutější ,
more obediently _ poslušněji ,
more or less _ víceméně ,
more precisely _ přesněji ,
more provocatively _ dráždivěji ,
more seductive _ svůdnější ,
more sensitive _ citlivější , (adj:)
more silent _ tišší ,
more slowly _ pomaleji ,
more than _ víc než ,
more than _ přes ,
more than a half _ nadpoloviční , (adj:)
more tightly _ těsněji ,
more times _ víckrát ,
Morehouse _ Morehouse , (n: [jmén.]) , (příjmení)
morel _ smrž ,
Moreland _ Moreland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
morello _ višně ,
Moreno Valley _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
moreover _ mimoto ,
moreover _ navíc ,
moreover _ kromě toho ,
moreover _ nadto ,
moreover _ mimo to ,
mores _ zvyky , (n: pl.)
moresque _ maurský , (adj:)
MORF _ Male Or Female , ([zkr.])
Morgan _ Morgana , (n: [jmén.] [myt.]) , (čarodějka z artušovských legend, známá též jako Morgan le Fay)
Morgan _ Morgan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
morganatic _ morganatický , (adj:)
morgue _ márnice , (n:)
Moriarty _ Moriarty , (n: [jmén.]) , (příjmení)
moribund _ skomírající , (adj:)
moribundity _ skomírání , (n:)
moridge _ hypotéka , (n:)
Morley _ Morley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mormon _ mormonský , (adj:)
Mormon _ Mormon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mormonism _ mormonství , (n: [náb.])
morn _ jitro , (n:)
morning _ jitro ,
morning _ ráno , (n:)
morning _ ranní , (adj:)
morning _ dopoledne , (n:)
morning glory _ povijnice ,
morning glory _ druh vinné révy ,
morning sickness _ ranní nevolnost , (n:)
morning star _ jitřenka , (n:)
mornings _ rána , (pl.)
Morocco _ Maroko , (n: [jmén.])
moron _ trouba , (n:)
moron _ pitomec , (n:)
moron _ imbecil ,
moron _ debil ,
moron _ blbec , (n:)
Moroni _ hl.m. - Komory , (n: [jmén.])
Moroni _ Moroni , (n: [jmén.]) , (příjmení)
moronic _ pitomý , (adj:)
moronically _ pitomě , (adv:)
moronity _ debilita , (n:)
morons _ hlupáci , (n: pl.)
morons _ pitomci , (n: pl.)
morose _ nevrlý , (adj:)
morose _ mrzutý , (adj:)
morosely _ nevrle , (adv:)
moroseness _ nevrlost , (n:)
morph _ změna tvaru v animaci ,
morpheme _ morfém , (n:)
morphemic _ morfematický , (adj:)
morphia _ morfium , (n:)
morphine _ morfin , (n:)
morphing _ změna tvaru v animaci ,
morphism _ morfismus , (n:)
morphisms _ morfismy , (n: pl.)
morphogenesis _ morfogeneze ,
morphogenetic _ morfogenetický , (adj:)
morphologic _ morfologický , (adj:)
morphological _ morfologický , (adj:)
morphologically _ morfologicky , (adv:)
morphology _ morfologie , , (věda o struktuře slov)
morphophonemics _ morfonologie , (n:)
Morrill _ Morrill , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Morris _ Morris , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Morrison _ Morrison , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Morrissey _ Morrissey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
morrow _ zítřek , (n:)
morse _ morseovka , (n:)
morse _ vysílat morseovkou ,
Morse _ Morse , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Morse code _ Morseovka , (n:)
morsel _ sousto , (n:)
morsels _ sousta , (n:)
mort _ myslivecký výraz ,
mortage _ hypotéka ,
mortal _ smrtelně nebezpečný , (adj:)
mortal _ smrtelný , (adj:)
mortal _ smrtelník , (n:)
mortality _ úmrtnost , (n:)
mortality _ smrtelnost , (n:)
mortality _ smrtelníci , (n: pl.)
mortality _ mortalita , (n:)
mortally _ smrtelně , (adv:)
mortals _ smrtelníci , (n: pl.)
mortar _ hmoždíř ,
mortar _ rozmělnit v moždíři , (v:)
mortar _ odpálit moždíř , (v: [voj.])
mortar _ ostřelovat z minometu , (v: [voj.])
mortar _ omítnout , (v:)
mortar _ minomet , (n: [voj.])
mortar _ moždíř , (n: [voj.])
mortar _ třecí miska , (n: [chem.])
mortar _ malta ,
mortar and pestle _ třecí miska s tloučkem , (n:) , (vybavení chem. laboratoře)
mortarboard _ slavnostní pokrývka hlavy na univerzitě ,
mortared _ omítnutý , (adj:)
mortared _ ostřelovaný minometem ,
mortaring _ omítání , (n:)
mortaring _ ostřelování minometem ,
mortars _ minomety , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line