Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

monoplane _ jednoplošník , (n:)
monopole _ druh částice ,
monopole _ druh antény ,
monopolies _ monopoly , (pl.)
monopolisation _ monopolizace , (n:)
monopolise _ monopolizovat , (v:)
monopolised _ monopolizovaný , (adj:)
monopolist _ monopolista , (n:)
monopolistic _ monopolistický , (adj:)
monopolistic competition _ monopolistická konkurence ,
monopolistic competition _ monopolní konkurence , ([eko.])
monopolization _ monopolizace , (n:)
monopolize _ monopolizovat , (v:)
monopolized _ monopolizovaný , (adj:)
monopolizer _ monopolizátor , (n:)
monopolizing _ monopolizující , (adj:)
monopolizing _ monopolizování , (n:)
monopolizing _ monopolizace , (n:)
monopoly _ monopol , (adv:)
monopoly power _ monopolní síla (moc) , ([eko.])
monopoly power and regulation. _ síla monopolů a regulace , ([eko.])
monopoly profit _ monopolní zisk ,
monoprogrammed _ monoprogramovaný , (adj:)
monoprogramming _ monoprogramování , (n:)
monopsonist _ monopsonista , ([eko.])
monopsony _ monopson ,
monopsony power _ síla monopsonu , ([eko.])
monorail _ jednokolejová visutá dráha , (n:)
monorail _ jednokolejka , (n:)
monosodium glutamate _ glutaman sodný ,
monospore isolate _ monosporový izolát , ([eko.])
monostable _ monostabilní , (adj:)
monosyllabic _ nemluvný , (adj:)
monosyllable _ jednoslabičné slovo ,
monotheism _ jednobožství , (n:)
monotheist _ monoteista , (n:)
monotheistic _ monoteistický , (adj:)
monotheistic _ jednobožský , (adj:)
monotone _ monotónní , (adj:)
monotonic _ monotónní , (adj:)
monotonically _ monotónně , (adv:)
monotonicity _ monotónnost , (n:)
monotonous _ jednotvárný , (adj:)
monotonous _ monotónní , (adj:)
monotonously _ monotónně , (adv:)
monotonousness _ monotónnost , (n:)
monotonousness _ jednotvárnost , (n:)
monotony _ monotónnost , (n:)
monotony _ monotonie , (n:)
monotony _ jednotvárnost , (n:)
monotype _ monotyp , (n:)
monotypic _ monotypický , (adj:)
monoxide _ monoxid , (n:)
monoxide _ obsahující 1 atom kyslíku ,
Monroe _ Monroe , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Monroe doctrine _ Monroeova doktrína , (n: [polit.]) , (zásada americké politiky, založená na odporu vůči vměšování evropských mocností do záležitostí amerického kontinentu)
Monrovia _ hl.m. - Libérie , (n: [jmén.])
Monsanto _ Monsanto , (n: [jmén.]) , (příjmení)
monseigneur _ šlechtický titul ve Francii ,
monsieur _ pán , (n:)
monsignori _ titul kněze ,
monsoon _ monzun , (v: [obec.] 4 4)
monsoonal _ monzunový , (adj:)
monster _ stvůra , (n:)
monster _ příšera , (n:)
monster _ netvor , (n:)
monster _ nestvůra , (n:)
monster _ kreatura , (n:)
monster _ monstrum ,
monster _ nestvůrný , (adj:)
monster _ zrůda , (n:)
monster _ potvora , (n:)
monster _ obluda ,
monsters _ příšery , (n: pl.)
monstrance _ monstrance , (n:)
monstrance _ způsob dokazování pomocí argumentů ,
monstrosities _ hrůznosti , (n:)
monstrosity _ zrůdnost , (n:)
monstrosity _ hrůznost , (n:)
monstrous _ hrozný , (adj:)
monstrous _ příšerný , (adj:)
monstrous _ odporný , (adj:)
monstrous _ obrovský , (adj:)
monstrous _ obrovitý , (adj:)
monstrous _ obludný , (adj:)
monstrous _ nestvůrný , (adj:)
monstrous _ monstrózní , (adj:)
monstrous _ kolosální , (adj:)
monstrous _ hrůzný , (adj:)
monstrous _ gigantický , (adj:)
monstrously _ hrůzně , (adv:)
Mont _ Mont , (n: [jmén.]) , (příjmení)
montage _ montáž ,
Montague _ Montague , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Montana _ Montana , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Bulharsko, stát v USA)
montane _ horský , (adj:)
Monte Carlo _ město - Monako , (n: [jmén.])
Montenegrin _ Černohorec , (n:)
Montenegro _ Montenegro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Montenegro _ Černá Hora , ([zem.] n:)
Monterey _ okres v USA , (n: [jmén.])
Monterrey _ město - Mexiko , (n: [jmén.])
Montevideo _ hl.m. - Uruguay , (n: [jmén.])
Montezuma _ Montezuma , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Montgomery _ hl.m. - Alabama v USA , (n: [jmén.])
Montgomery _ Montgomery , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
month _ měsíc , (n:)
monthly _ měsíčně , (adv:)
monthly instalment _ měsíční splátka ,
monthly statement _ měsíční výkaz , ([eko.])
months _ měsíce , (n: pl.)
Monticello _ Monticello , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Montpelier _ hl.m. - Vermont v USA , (n: [jmén.])
Montreal Protocol. _ Montrealský protokol , ([eko.])
Montserrat _ ostrov v karibském moři ,
Monty _ Monty , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
monument _ monument ,
monument _ památník ,
monument _ pomník , (n:)
monumental _ ohromný , (adj:)
monumental _ monumentální , (adj:)
monumentally _ monumentálně , (adv:)
monuments _ pomníky , (n: pl.)
monuments _ památníky , (n: pl.)
moo _ bučet , (v:)
moo _ bú ,
mooch _ loudat se , (v:)
moocher _ loudal , (v:)
mooching _ loudání se ,
mood _ nálada , (n:)
moodiest _ nejnáladovější , (adj:)
moodily _ rozmrzele , (adv:)
moodily _ rozladěný , (adj:)
moodily _ loudavě , (adv:)
moodiness _ rozmrzelost , (n:)
moodiness _ rozladěnost , (n:)
moodiness _ náladovost , (n:)
moodiness _ loudavost , (n:)
moods _ nálady , (n: pl.)
moody _ náladový , (adj:)
moola _ peníze ,
moon _ měsíc , (n: [astr.]) , (nebeské těleso)
moon (over) _ toužit (po něčem) , (v:)
moonbeam _ měsíční paprsek ,
mooncalf _ moula ,
mooncalf _ hlupák , (n:)
Mooney _ Mooney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mooning _ snění , (n:)
moonless _ bezměsíčný , (adj:)
moonlight _ melouchařit ,
moonlight _ měsíční svit ,
moonlight _ měsíční světlo ,
moonlighter _ melouchář , (n:)
moonlighting _ melouchaření , (n:)
moonlit _ osvětlený měsícem ,
moonrise _ východ měsíce ,
moons _ sní , (adj:)
moons _ měsíce , (n:)
moonscape _ měsíční krajina , (n:)
moonshine _ měsíční svit ,
moonshiner _ ilegální výrobce lihovin ,
moonshot _ vypuštění kosmické lodě na Měsíc ,
moonstone _ měsíček , (n:)
moonstruck _ pomatený , (adj:)
moonstruck _ praštěný , (adj:)
moonstruck _ poblázněný , (adj:)
moonstruck _ bláznivý , (adj:)
moonwalk _ chůze na místě ,
moonwalk _ pěší výprava po Měsíci ,
moony _ zasněný , (adj:)
moor _ planina , (n:)
moor _ slatina ,
moor _ vřesoviště ,
moorcock _ tetřeví kohout ,
Moore _ Moore , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
moored _ porostlý vřesovištěm ,
moorhen _ samice tetřeva , (n:)
moorhen _ druh ptáka , (n:)
mooring _ kotviště ,
moorings _ kotviště , (pl.)
moorland _ bažina , ([eko.])
moorland _ slatina , (n:)
moorland _ mokřina , (n:)
moorland _ rašeliniště ,
moorland _ vřesoviště ,
Moors _ Moors , (n: [jmén.]) , (příjmení)
moors _ močály ,
moose _ los , (n:)
moot _ diskutovat , (v:)
moot _ diskutabilní , (adj:)
moot _ sporný , (adj:)
moot _ čistě teoretický , (adj:)
moot court _ právní diskuse o fiktivních případech ,
mooted _ předložený , (adj:)
MOOTW _ Military Operations Other Than War , ([zkr.] [voj.])
mop _ mop , (n:)
mop _ grimasa , (n:)
mop up _ skoncovat , (v:)
mop up _ skoncovat s ,
mope _ být sklíčený ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line