Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

monarchs _ panovníci , (n: pl.)
monarchy _ monarchie , (n:)
monasteries _ kláštery , (n: pl.)
monastery _ klášter , (n:)
monastic _ klášterní , (adj:)
monastical _ mnišský , (adj:)
monastical _ klášterní , (adj:)
monastically _ mnišsky , (adv:)
monasticism _ mnišství , (n:)
monatomic _ monoatomární ,
monatomic _ jednoatomový , (adj:)
monaural _ monofonní , (adj:)
monaural _ monaurální , (adj:)
monaural _ jednoušní , (adj:)
Monday _ pondělek , (n:)
Monday _ Monday , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Monday _ pondělí , (n:)
mondo _ velký , (adj: [hovor.])
mondo _ podivný , (adj: [hovor.])
Monet _ Monet , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
monetarily _ měnově , (adv:)
monetarism _ monetarismus , (n:)
monetarist _ monetarista , (n:)
monetarists _ monetaristé , ([eko.])
monetary _ měnový , (adj:)
monetary _ peněžní ,
monetary _ monetární , (adj:)
monetary aggregates _ Peněžní agregáty , ([eko.])
monetary asset _ peněžní aktivum ,
monetary base _ finanční základna ,
monetary gold _ měnové zlato ,
monetary instrument _ nástroje monetární politiky ,
monetary policy _ monetární politika , ([eko.])
monetary targets _ peněžní cíle , ([eko.])
monetary tools _ nástroje monetární politiky ,
monetary unit (unit of currency) _ peněžní jednotka , ([eko.])
monetize _ zpeněžit , (v:)
monetize _ zavést jako měnový standart ,
monetize _ přeměnit aktiva v peníze ,
money _ peněžní ,
money _ měna , (n:)
money _ peníze ,
money _ peněz , (n: pl.)
money belt _ opasek na peníze ,
money in circulation _ peníze v oběhu ,
money income _ peněžní důchod ,
money laundering _ praní špinavých peněz , (n: [fin.])
money market _ peněžní trh ,
Money Market Mutual Funds (MMMFs). _ Vzájemné fondy peněžního trhu , ([eko.])
money matters _ peněžní problematika ,
money order _ peněžní příkaz ,
money order _ peněžní poukázka , (n:)
money supply _ nabídka peněz v ekonomice ,
money supply _ zásoba peněz v ekonomice ,
money supply _ nabídka peněz , ([eko.])
money supply _ zásoba peněz ,
money supply, money stock _ nabídka ,
money supply, money stock _ zásoba peněz v ekonomice ,
money transfer _ peněžní převod ,
money-grubber _ skrblík , (n:)
money-grubbing _ mamon , (n:)
money-market fund _ fond peněžního trhu ,
moneybag _ měšec , (n:)
moneybags _ měšce , (n:)
moneyed _ majetný , (adj:)
moneygrubber _ skrblík , (n:)
moneygrubbing _ mamon , (n:)
moneylender _ lichvář , (n:)
moneyless _ bezpeněžný , (adj:)
moneyless _ nemající peníze ,
moneymaker _ terno , (n:)
moneymaking _ výnosný , (adj:)
moneymaking _ výnosný podnik ,
moneyman _ finančník , (n:)
Monfort _ Monfort , (n: [jmén.]) , (příjmení)
monger _ šiřitel , (n:)
monger _ obchodník , (n:)
Mongol _ mongolština , (n:)
mongol _ mongol ,
mongol _ mongolský , (adj:)
Mongolia _ Mongolsko , (n: [jmén.])
Mongolian _ mongolština , (n:)
Mongolian _ Mongol ,
Mongolian _ mongolský , (adj:)
Mongolic _ mongolský , (adj:)
mongolism _ mongolismus , (n:)
mongoloid _ mongol ,
mongoose _ promyka indická ,
mongoose _ mungo ,
mongoose _ mangusta indická ,
mongoose _ hovno hlodavce ,
mongrel _ míšenec , (n:)
mongrel _ kříženec , (n:)
mongrel _ pes smíšené rasy ,
Monica _ Monica , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
monicker _ přezdívka , (n:)
monied _ majetný , (adj:)
monies _ peníze , (pl.)
Monika _ Monika ,
moniker _ přezdívka , (n:)
moniliasis _ moniliáza ,
monism _ monismus , (n:)
monist _ monista , (n:)
monistic _ monistický , (adj:)
monition _ výstraha , (n:)
monitor _ monitor , (n:)
monitor _ sledovat ,
monitor _ dohlížitel , (n:)
monitor screen _ obrazovka monitoru , (n: [it.])
monitored _ monitorovaný , (adj:)
monitoring _ monitoring , ([eko.])
monitoring _ monitorování , (n:)
monitoring _ sledování ,
monitoring device _ sledovací zařízení , (n:)
monitoring program _ sledovací program , (n:)
monitors _ monitory , (n: pl.)
monitory _ varovný , (adj:)
monk _ mnich , (n:)
monkey _ opičí ,
monkey _ opičák , (n:)
monkey _ hlupák , (n:)
monkey _ opice , (n:)
monkey around _ flákat se ,
monkey bars _ dětská prolézačka , (n:)
monkey business _ darebáctví , (n:)
monkey saddle _ z=x^3-3xy^2 , ([mat.])
monkey wrench _ univerzální klíč ,
monkey-nut _ burský oříšek ,
monkey-wrench _ francouzský klíč ,
monkeying _ hraní si s něčím ,
monkeynut _ burský oříšek ,
monkeys _ opice , (n: pl.)
monkeyshine _ darebáctví , (n:)
monkeyshines _ machinace , (n:)
monkfish _ ďas mořský ,
monkish _ mnišský , (adj:)
monks _ mniši ,
monkshood _ oměj ,
Monmouth _ okres v USA , (n: [jmén.])
mono _ mono ,
monoalphabetic _ jednopísmenný , (adj:)
monocarpic _ jednoplodolistý , (adj:)
monocarpic _ monokarpický , (adj:)
monochromatic _ monochromatický , (adj:)
monochromatic vision _ jednobarevné vidění , (n:)
monochromatism _ monochromatismus , (n:)
monochrome _ jednobarevný , (adj:)
monocle _ monokl , (n:)
monocled _ s monoklem ,
monoclimax _ monoklimax , ([eko.])
monoclinal _ monoklinální ,
monoclonal _ monoklonální , (adj:)
monocoque _ skořepina , (n:)
monocotyledon _ jednoděložná rostlina , (n:)
monocotyledonous _ jednoděložný , (adj:)
monocracy _ monarchie , (n:)
monocracy _ monokracie , (n:)
monocular _ jednooční , (adj:)
monoculture _ monokultura , (n:)
monocycle _ monocykl ,
monodic _ monodicky ,
monodist _ monodik , (n:)
monody _ monódie , (n:)
monoecious _ jednodomý , (adj:)
monogamist _ monogamista , (n:)
monogamous _ monogamní , (adj:)
monogamously _ monogamně , (adv:)
monogamy _ monogamie , (n:)
monogenesis _ monogeneze ,
monogram _ monogram , (n:)
monograms _ monogramy , (n: pl.)
monograph _ monografie , (n:)
monographes _ monografy , (n: pl.)
monographic _ monografický , (adj:)
monographs _ monografy , (n: pl.)
monogyny _ monogynie , (n:)
monolatry _ monolatrie , (n:)
monolayer _ monomolekulární vrstva , (n:)
monolingual _ jednojazyčný , (adj:)
monolith _ monolit , (n:)
monolithic _ monolitický , (adj:)
monolog _ monolog , (n:)
monologist _ bavič , (n:)
monologue _ monolog , (n:)
monologuist _ bavič , (n:)
monomania _ monomanie , (n:)
monomaniac _ monoman , (n:)
monomaniacal _ monomaniacký , (adj:)
monomer _ monomer , (n:)
monomeric _ monomerický , (adj:)
monometallic _ monometalický , (adj:)
monomial _ jednočlen , (n:)
monomolecular _ monomolekulární , (adj:)
monomorphic _ monomorfní ,
mononucleosis _ mononukleóza , (n:)
monophage _ monofág , ([eko.])
monophonic _ monofonní , (adj:)
monophonic _ jednokanálový , (adj:)
monophonic _ monofonický , (adj:)
monophony _ monofonie , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line