Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

moan _ naříkat , (v:)
moan _ hořekovat , (v:)
moan _ bědovat , (v:)
moan _ vzdychat , (v:)
moaned _ sténal , (v:)
moaner _ reptal , (v:)
moaning _ sténání , (n:)
moaning _ skučení , (n:)
moaning _ naříkání , (n:)
moaning _ naříká ,
moans _ naříká , (v:)
moat _ příkop , (n:)
moated _ příkopový , (adj:)
moats _ příkopy , (n: pl.)
mob _ dav , (n:)
mobcap _ ženský domácí čepec , (n:) , (přes celou hlavu)
mobile _ hybný , (adj:)
mobile _ pohyblivý , (adj:)
mobile _ pojízdný , (adj:)
mobile _ mobilní , (adj:)
mobile air pollution source _ mobilní zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
mobile home _ obytný dům ,
mobile line _ mobilní potrubí , ([eko.])
mobile phone _ mobilní telefon , (n:)
mobile sources of air pollution _ mobilní zdroje znečištění ovzduší , ([eko.])
mobilisation _ mobilizace , (n:)
mobilise _ mobilizovat , (v:)
mobilised _ mobilizoval , (v:)
mobility _ pohyblivost , (v:)
mobilizable _ zmobilizovatelný , (adj:)
mobilizable _ mobilizovatelný , (adj:)
mobilization _ mobilizace , (v: [voj.] 4 4)
mobilize _ mobilizovat , (v: [voj.] 6 6)
mobilize _ zmobilizovat , (v:)
mobilize _ uvést do stavu pohotovosti ,
mobilize _ uvést do pohybu ,
mobilize _ připravit , (v:) , (pro konkrétní účely)
mobilized _ zmobilizovaný , (adj:)
mobilized _ zmobilizoval , (v:)
mobilized _ připravil , (v:)
mobilized _ mobilizoval , (v:)
mobilizer _ osoba uvádějící do pohybu ,
Mobius strip _ Mobiův proužek , ([mat.]) , (Möbius Strip or Möbius Band)
mobs _ davy , (n: pl.)
mobster _ kriminálník , (n:)
mobster _ gangster , (n:)
mobster _ člen gangu ,
moccasin _ mokasín , (n:)
moccasins _ mokasín , (n:)
mocha _ moka ,
mock _ výsměch , (n:)
mock _ posměch , (n:)
mock _ zesměšňovat , (v:)
mock _ vysmívat se , (v:)
mock _ posmívat se ,
mock _ nepravý , (adj:)
mock _ napodobit , (v:)
mock _ klamný , (adj:)
mock _ karikovat , (v:)
mock _ ironizovat , (v:)
mock-up _ model , (n:)
mocked _ napodobovaný , (adj:)
mocked _ imitovaný , (adj:)
mocker _ posměváček , (n:)
mocker _ posměvač , (n:)
mockery _ výsměch , (n:)
mockery _ posměch , (n:)
mocking _ výsměšný , (adj:)
mocking _ posměšný , (adj:)
mockingbird _ druh drozda , (n:)
mockingly _ výsměšně , (adv:)
mocks _ vysmívá se ,
mockup _ vytvořit model ,
mod _ zkratka modulo ,
modal _ modální , (adj:)
modal _ způsobové sloveso ,
modal auxiliary _ pomocné sloveso ,
modal verb _ způsobové sloveso ,
modalities _ modality , (pl.)
modality _ modalita , (n:)
modally _ modálně , (adv:)
mode _ režim ,
mode _ styl ,
mode _ způsob ,
mode _ móda ,
mode _ mód ,
mode switching _ změna způsobu , ([eko.])
model _ vzor , (n:)
model _ modelovat , (v:)
model _ modelka , (n:)
model _ manekýnka ,
model _ model , (n:)
modeled _ vymodelovaný , (adj:)
modeler _ modelář , (n:)
modeling _ modelování , (n:)
modelled _ modelovaný , (adj:)
modeller _ modelář , (n:)
modelling _ modelování , (n:)
models _ modely , (n: pl.)
modem _ modem , (n:)
modem _ MOdulátor DEModulátor ,
modems _ modemy , (n: pl.)
moderate _ mírnit , (v:)
moderate _ levný ,
moderate _ moderovat ,
moderate _ průměrný ,
moderate _ střední jakosti ,
moderate _ rozumný , (adj:)
moderate _ ztlumit ,
moderate _ umírněnec ,
moderate _ umírněný , (adj:)
moderate _ zmírnit , (v:)
moderate inflation _ mírná inflace ,
moderated _ zmírněný , (adj:)
moderated _ mírnil , (v:)
moderately _ mírně , (adv:)
moderateness _ umírněnost , (n:)
moderates _ zmírňuje , (v:)
moderating _ zmírňující , (adj:)
moderation _ zmírňování , (n:)
moderation _ moderace , (n:)
moderation _ mírnost , (n:)
moderato _ moderato ,
moderator _ moderátor , (n:)
modern _ současný , (adj:)
modern _ moderní , (adj:)
modernisation _ modernizace , (n:)
modernise _ zmodernizovat , (v:)
modernise _ modernizovat , (v:)
modernised _ modernizovaný , (adj:)
modernism _ modernismus , (n:)
modernist _ modernista , (n:)
modernistic _ modernistický , (adj:)
modernity _ modernost , (n:)
modernization _ modernizace , (n:)
modernize _ modernizovat , (v:)
modernized _ modernizovaný , (adj:)
modernizer _ modernizovatel , (n:)
modernizing _ modernizování , (n:)
modernly _ moderně , (adv:)
modernness _ modernost , (n:)
moderns _ zmoderňuje , (v:)
modes _ režimy , (n: pl.)
modest _ nenáročný , (adj:)
modest _ prostý , (adj:)
modest _ neokázalý , (adj:)
modest _ slušný ,
modest _ skromný , (adj:)
modestly _ skromně , (adv:)
Modesto _ Modesto , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno)
modesty _ nenáročnost , (n:)
modesty _ cudnost ,
modesty _ skromnost , (n:)
modicum _ trocha , (n:)
modicum _ špetka , (n:)
modicum _ maličko , (n:)
modifiability _ upravitelnost , (n:)
modifiability _ přizpůsobitelnost , (n:)
modifiable _ upravitelný , (adj:)
modification _ úprava , (n:)
modification _ modifikace , (n:)
modifications _ modifikace , (n:)
modified _ upravený , (adj:)
modified _ upraven ,
modifier _ modifikátor , (n:)
modifiers _ modifikátory , (n: pl.)
modifies _ upravuje , (v:)
modify _ změnit , (v:)
modify _ přizpůsobit , (v:)
modify _ pozměnit , (v:)
modify _ modifikovat , (v:)
modify _ upravit , (v:)
modifying _ modifikující , (adj:)
modifying factor (MF) _ modifikující faktor , ([eko.]) , (Faktor nabývající hodnot 0 až 10, vyjadřující nejistotu nezachycenou faktorem nejistoty - UF(viz výpočet referenční dávky). Velikost faktoru MF je dána zhodnocením studie a báze dat v ní použité.)
modiolus _ modiolus ,
modish _ módní , (adj:)
modishly _ módně , (adv:)
modishness _ módnost , (n:)
modiste _ švadlena , (n:)
Modula _ Modula , (n: [it.]) , (programovací jazyk)
Modula-2 _ Modula-2 , (n: [it.]) , (programovací jazyk)
Modula-3 _ Modula-3 , (n: [it.]) , (programovací jazyk)
modular _ modulární , (adj:)
modularisation _ modularizace , (n:)
modularise _ modularizovat , (v:)
modularity _ modularita , (n:)
modularization _ modularizace , (n:)
modularize _ modularizovat , (v:)
modularized _ modularizovaný , (adj:)
modularizes _ modularizuje , (v:)
modularizing _ modularizující , (adj:)
modularly _ modulárně , (adv:)
modulate _ modulovat , (v:)
modulated _ modulovaný , (adj:)
modulates _ moduluje , (v:)
modulating _ modulující , (adj:)
modulation _ modulace , (n:)
modulations _ modulace , (pl.)
modulator _ modulátor , (n:)
modulators _ modulátory , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line