Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

missions _ mise , (n: pl.)
missis _ mladá paní , (n:)
Mississippi _ Mississippi , (n: [jmén.] [zem.]) , (okres v USA, stát v USA)
missive _ dopis , (n:)
missive _ psaná zpráva , (n:)
missive _ úřední dopis ,
Missoula _ okres v USA , (n: [jmén.])
Missouri _ stát v USA , (n: [jmén.])
misspeak _ špatně říci ,
misspell _ misspell/misspelt/misspelt , (v: [neprav.])
misspell _ misspell/misspelled/misspelled , (v: [neprav.])
misspell _ udělat pravopisnou chybu ,
misspelled _ misspell/misspelled/misspelled , (v: [neprav.])
misspelled _ pravopisně chybný ,
misspelling _ pravopisná chyba , (n:)
misspellings _ pravopisné chyby ,
misspells _ dělá pravopisnou chybu ,
misspelt _ misspell/misspelt/misspelt , (v: [neprav.])
misspelt _ nesprávně hláskovaný ,
misspend _ promrhaný , (adj:)
misspent _ promrhat , (v:)
misstate _ udat nesprávně ,
misstatement _ nesprávné uvedení , (n:)
misstep _ chybný krok ,
missus _ lepší polovička , (n:)
Missy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
mist _ opar ,
mist _ mrholit ,
mist _ zamlžit ,
mist _ zamlžení ,
mist _ mlha ,
mistakable _ matoucí , (adj:)
mistake _ vada , (n:)
mistake _ mýlka , (n:)
mistake _ chybit , (v:)
mistake _ zmýlit se ,
mistake _ mýlit se ,
mistake _ mistake/mistook/mistaken , (v: [neprav.])
mistake _ omyl , (v: [obec.] 4 4)
mistake _ chyba ,
mistaken _ nesprávný , (adj:)
mistaken _ mylný , (adj:)
mistaken _ chybný , (adj:)
mistaken _ mistake/mistook/mistaken , (v: [neprav.])
mistakenly _ chybně , (adv:)
mistakes _ omyly ,
mistakes _ vady ,
mistakes _ chyby , (n: pl.)
mistaking _ záměna , (n:)
misted _ zamlžený , (adj:)
mister _ pan , , (osoba)
misters _ pánové ,
mistily _ mlhavě , (adv:)
mistime _ špatně načasovat ,
mistiness _ mlhavost , (n:)
misting _ mrholivý , (adj:)
mistletoe _ druh jmelí ,
mistletoe _ jmelí , (n: [bot.]) , (lat. Viscum album)
mistook _ chyba , (n:)
mistook _ mistake/mistook/mistaken , (v: [neprav.])
mistral _ mistral , (n:)
mistranslated _ nesprávně přeložený ,
mistranslation _ nesprávný překlad ,
mistreat _ týrat , (v:)
mistreat _ špatně zacházet ,
mistreatment _ špatné zacházení , (n:)
mistress _ paní ,
mistress _ mistrová ,
mistress _ milenka , (n:)
mistress _ vládkyně ,
mistresses _ milenky , (n: pl.)
mistrial _ zmatené soudní řízení , (n:)
mistrust _ nedůvěra , (n:)
mistrusted _ nemající důvěru ,
mistrustful _ nedůvěřivý , (adj:)
mistrustfully _ nedůvěřivě , (adv:)
mists _ zamlžuje , (v:)
misty _ nejasný , (adj:)
misty _ zamlžený , (adj:)
misty _ mlhavý , (adj:)
misty _ mlhavo , (adv:)
mistype _ špatně zapsat na stroji ,
mistyped _ špatně zapsaný na stroji ,
mistypes _ špatně zapisuje , (v:)
mistyping _ špatně zapisující na stroji ,
misunderstand _ nechápat , (v:)
misunderstand _ nepochopit , (v:)
misunderstand _ neporozumět , (v:)
misunderstand _ nerozumět , (v:)
misunderstanding _ nedorozumění ,
misunderstanding _ nepochopení , (n:)
misunderstandings _ nepochopení , (pl.) , (n:)
misunderstood _ nerozuměl ,
misunderstood _ nepochopený , (adj:)
misuse _ špatné zacházení ,
misuse _ nesprávně použít ,
misuse _ nesprávné užití ,
misuse _ zneužít ,
misuse _ špatně zacházet ,
misuse _ špatné nakládání ,
misuse _ nesprávné použití ,
misuse _ zneužití ,
misuse _ zneužívat ,
misused _ zneužitý , (adj:)
misuser _ zneuživatel , (n:)
misuses _ zneužívá , (v:)
misusing _ zneužívání , (n:)
Mitch _ Mitch , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Mitchell _ Mitchell , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
mite _ roztoč , (n:)
miter _ druh biskupovy pokrývky hlavy ,
miter joint _ spojení na pokos ,
mitigate _ uklidnit ,
mitigate _ utišit ,
mitigate _ zmírnit ,
mitigated _ zmírněný , (adj:)
mitigates _ zmírňuje , (v:)
mitigating _ zmírňující , (adj:)
mitigating _ uklidňující , (adj:)
mitigation _ zmírnění ,
mitigation _ snížení ,
mitigative _ zmírňující , (adj:)
mitochondria _ mitochondrie , (n:)
mitochondrial _ mitochondriální , (adj:)
mitochondrion _ mitochondrie , (n:)
mitoses _ mitóza , (n:)
mitosis _ mitóza , (n:)
mitotic _ mitotický , (adj:)
mitre _ pokos , (n:)
mitre _ mitra , (n:)
mitt _ baseballová rukavice ,
mitten _ palčáky ,
mittens _ palčáky , (n: pl.)
mix _ smíchat , (v:)
mix _ zamíchat , (v:)
mix _ míchat , (v:)
mix in _ vmíchat , (v:)
mix in _ přimíchat , (v:)
mix up _ promíchat , (v:)
mix up _ pomíchat , (v:)
mix up _ smíchat , (v:)
mix up _ promísit ,
mix up _ poplést ,
mix with _ stýkat se s ,
mix-up _ zmatek , (n:)
mixable _ mísitelný , (adj:)
mixed _ smíšený , (adj:)
mixed _ anglické pivo , (n:) , (řezané z mild a bittru)
mixed economy _ smíšená ekonomika , (n:)
mixed liquor _ aktivační směs , ([eko.])
mixed liquor suspended solids _ koncentrace kalu , ([eko.])
mixed liquor suspended solids (MLSS) _ MLSS koncentrace kalu (angl.) , ([eko.])
mixed marriage _ smíšené manželství , (n:)
mixed number _ smíšené číslo ,
mixed sample _ směsný vzorek (vody) , ([eko.])
mixed up _ zmatený , (adj:)
mixed up _ pomíchaný , (adj:)
mixed up _ promíchaný , (adj:)
mixed-flow system _ směšovací systém (hydrosystém) , ([eko.])
mixed-up _ pomíchaný , (adj:)
mixed-up _ promíchaný , (adj:)
mixer _ mixér , (n:)
mixer _ směšovač ,
mixers _ mixéry , (n: pl.)
mixes _ mixuje , (v:)
mixing _ směšování , ([eko.])
mixing _ míšení , (v:)
mixotrophic microorganism _ mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.) , ([eko.])
mixotrophic organism _ mixotrofní organismus (hydrobiol.) , ([eko.])
mixture _ smíšenina ,
mixture _ směs , (n:)
mixture _ směsice , (n:)
mixtures _ směsi ,
mizzen _ druh stěžně na lodi ,
mizzenmast _ druh stěžně na lodi ,
mizzle _ mrholit , (v:)
mizzle _ mžít ,
MLA _ Multiple Letter Acronym , ([zkr.])
MLV _ Medium Launch Vehicle , ([zkr.] [voj.])
mm _ mm , (n:) , (milimetr)
mm Hg _ mm Hg , (n:) , (vyska rtutoveho sloupce (udavani tlaku))
MMC _ Metal Matrix Composite , ([zkr.] [voj.])
MMIC _ Monolithic Microwave Integrated Circuit , ([zkr.] [voj.])
MMIF _ My Mouth Is Full , ([zkr.])
MMTD _ Miniaturized Munition Technology Demonstration , ([zkr.] [voj.])
MMW _ Millimeter Wave , ([zkr.] [voj.])
mnemonic _ mnemonický , (adj:)
mnemonic _ mnemotechnika , (n:)
mnemonic _ mnemotechnický , (adj:)
mnemonically _ mnemonicky , (adv:)
mnemonics _ mnemotechnika , (n:)
mnemonics _ mnemonika , (n:)
mnemonist _ mnemotechnik , (n:)
mnemotechnic _ mnemotechnický , (adj:)
MNS _ Mission Needs Statement , ([zkr.] [voj.])
moan _ sténání , (n:)
moan _ sténat , (v:)
moan _ nářek ,
moan _ zaúpění ,
moan _ úpět ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line