Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

misdealt _ špatně rozdaný ,
misdeed _ zločin , (v:)
misdemeanor _ přečin , (n:)
misdemeanors _ přečiny , (n: pl.)
misdemeanour _ přečin , (n:)
misdiagnose _ špatná diagnóza , (n:)
misdiagnosis _ nesprávná diagnóza , (n:)
misdirect _ uvést v omyl ,
misdirected _ nesprávně poslaný ,
misdirection _ uvedení v omyl ,
misdo _ špatně udělat ,
misdoing _ zločin , (n:)
mise en scene _ přizpůsobení scény ,
mise-en-scene _ přizpůsobení scény ,
miser _ lakomec ,
miserable _ zubožený , (adj:)
miserable _ nešťastný , (adj:)
miserable _ zbědovaný , (adj:)
miserable _ ubohý , (adj:)
miserable _ bídný , (adj:)
miserable _ mizerný , (adj:)
miserableness _ ubohost , (n:)
miserably _ zbědovaně , (adv:)
misericord _ miserikordie , (n:)
miseries _ utrpení , (pl.) , (n:)
miseries _ bída , (n:)
miserliness _ lakomost , (n:)
miserly _ lakomý , (adj:)
misers _ lakomci , (n: pl.)
misery _ mizérie ,
misery _ strádání ,
misery _ nouze ,
misery _ neštěstí ,
misery _ utrpení , (n:)
misery _ trápení , (n:)
misery _ bída , (n:)
misfeasance _ přestupek , (n:)
misfile _ nesprávně zařadit ,
misfire _ selhat , (v:)
misfit _ ztracená existence ,
misfits _ lidé na nesprávných místech ,
misfortune _ smůla , , (n:)
misfortune _ neštěstí , (n:)
misfortunes _ neštěstí , (pl.)
misgiving _ obava , (n:)
misgivings _ obavy , (n: pl.)
misgovern _ špatně vládnout ,
misgovernment _ špatná vláda , (n:)
misguidance _ špatné vedení , (n:)
misguide _ svést , (v:)
misguide _ špatně vést ,
misguided _ chybný , (adj:)
misguided _ zavádějící ,
misguidedly _ chybně , (adv:)
mishandle _ týrat , (v:)
mishandle _ špatně zacházet ,
mishap _ nehoda , (n:)
mishap _ neštěstí , (n:)
mishap _ malér , (n:)
mishaps _ nehoda , (n:)
mishear _ přeslechnout , (v:)
mishear _ špatně slyšet ,
misheard _ slyšený špatně ,
mishmash _ chaos , (n:)
mishmash _ mišmaš ,
misidentification _ nesprávné určení totožnosti ,
misinform _ dezinformovat , (v:)
misinform _ špatně informovat ,
misinformation _ dezinformace , (n:)
misinformation _ špatná informace , (n:)
misinformed _ špatně informovaný ,
misinterpret _ nesprávně vykládat ,
misinterpretation _ nesprávný výklad ,
misinterpreted _ nesprávně vyložený ,
misinterpreting _ nesprávné interpretování , (n:)
misjudge _ nesprávně posuzovat ,
misjudged _ nesprávně posouzený ,
misjudgement _ nesprávné posouzení ,
misjudgment _ nesprávné posouzení , (n:)
mislabel _ špatně označený ,
mislaid _ nesprávně založený ,
mislay _ založit , (v:)
mislay _ neprávně založit ,
mislead _ svést , (v:)
mislead _ pomýlit , (v:)
mislead _ mýlit , (v:)
mislead _ klamat , (v:)
misleading _ klamný , (adj:)
misleading _ zavádějící , , ((zavádějící informace))
misleadingly _ klamně , (adv:)
misleads _ klame ,
misled _ zmýlený , (adj:)
misled _ pomýlený , (adj:)
misled _ uveden v omyl ,
mismanage _ špatně spravovat ,
mismanagement _ špatná správa , (n:)
mismanagement _ korupce , (n:)
mismatch _ nevhodné spojení , (n:)
mismatch _ nesouhlasit , (v:)
mismatch _ neshoda , (n:)
mismatched _ nevhodný , (adj:)
mismatched _ nerovnocenný , (adj:)
mismatched _ nevhodně spojený ,
mismatches _ nevhodně spojuje , (v:)
mismatching _ nevhodně spojující , (adj:)
misname _ nadávat , (v:)
misneed _ špatné potřeby ,
misnomer _ nesprávný název ,
misogamist _ nepřítel manželství , (n:)
misogamy _ odpor k manželství , (n:)
misogynic _ misogynský , (adj:)
misogynist _ misogynní , (adj:)
misogynist _ misogyn , (n:)
misogynist _ nepřítel žen ,
misogynistic _ nepřátelské k ženám ,
misogynous _ nepřátelský k ženám ,
misogyny _ misogynství , (n:)
misogyny _ mužský sexismus ,
misology _ nenávist k vědění ,
misplace _ špatně umístit ,
misplaced _ chybně umístěný , (adj:)
misplaced _ špatně umístěný ,
misplacement _ špatné umístění , (n:)
misplaces _ dává na špatné místo ,
misplacing _ dávání na špatné místo ,
misplay _ špatná hra , (n:)
misprint _ tisková chyba ,
misprint _ chyba tisku ,
misprinted _ chybně vytištěný ,
misprints _ tiskové chyby ,
misprision _ zatajení , (n:)
mispronounce _ špatně vyslovit ,
mispronunciation _ špatné vyslovení , (n:)
mispronunciation _ špatná výslovnost , (n:)
misquotation _ nesprávná citace ,
misquote _ nesprávně citovat ,
misquoted _ nesprávně citovaný ,
misquoted _ chybně uvedený ,
misread _ nesprávně přečíst ,
misreading _ nesprávné pochopení , (n:)
misremember _ zapomenout , (v:)
misreport _ nesprávně hlásit ,
misrepresent _ překroutit , (v:)
misrepresentation _ překroucení , (n:)
misrepresentations _ překroucení , (pl.) , (n:)
misrepresented _ zkreslený , (adj:)
misrepresented _ zkomolený , (adj:)
misrepresented _ překroucený , (adj:)
misrepresenting _ zkreslující , (adj:)
misrule _ špatná vláda , (n:)
miss _ slečinka , (n:)
miss _ propást , (v:)
miss _ nezasáhnout , (v:)
miss _ netrefit , (v:)
miss _ dívka , (n:)
miss _ děvče ,
miss _ zameškat , (v:)
miss _ vynechat , (v:)
miss _ opominout , (v:)
miss _ promeškat ,
miss _ postrádat ,
Miss _ Miss , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
miss _ zmeškat , (v:)
Miss _ slečna ,
miss _ minout ,
miss _ míjet ,
miss _ uniknout , (v:)
miss _ pochopit , (v:)
miss out _ zanedbat , (v:)
miss out on _ přijít o něco , (v:)
miss the point _ zmeškat pointu ,
miss you _ chybíš mi , (v:)
missal _ modlitební kniha , (n:)
missed _ zmeškaný , (adj:)
missed _ minul , (v:)
misses _ zmeškává , (v:)
misshape _ znetvořit ,
misshape _ deformovat , (v:)
misshapen _ znetvořený , (adj:)
misshapen _ zdeformovaný , (adj:)
misshapen _ deformovaný , (adj:)
missile _ střela , (n:)
missile _ oštěp , (n:)
missile _ raketa , (n:)
missile _ šíp , (n:)
missiles _ rakety , (n: pl.)
missing _ nepřítomný , (adj:)
missing _ pohřešovaný , (adj:)
missing _ nezvěstný , (adj:)
missing _ chybějící , (adj:)
missing link _ hypotetický tvor mezi lidoopy a člověkem , (n: [zoo.]) , (v darwinovské teorii)
missing link _ chybějící článek , (n:)
missing person _ pohřešovaný , (adj:)
mission _ misie , (n:)
mission _ úkol ,
mission _ mise , (n:)
mission _ poslání ,
missionaries _ misionáři , (n:)
missionary _ misionář , (n:)
missioner _ misionář , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line