Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

minstrels _ zpěváci lidových písní ,
minstrelsy _ menstrelská poezie ,
mint _ máta , (n:)
mint _ razit ,
mint _ máta peprná ,
mint _ ražba ,
mint _ majlant ,
mint _ mincovna , (n:)
mint julep _ nápoj s whisky ,
mintage _ ražení , (n:)
mintage _ drobné , (n:) , (mince)
minted _ úplně nový ,
minter _ razič mincí , (adj:)
minting _ ražba , (n:)
mints _ máty , (n: pl.)
mints _ zdroje ,
mints _ razí mince ,
minty _ mátový , (adj:)
minuend _ menšenec , (n:)
minuet _ menuet , (n:)
minus _ minus ,
minus sign _ znaménko mínus , ([mat.])
minus sign _ mínus , (n:)
minuscule _ nepatrný , (adj:)
minute _ minutka ,
minute _ minuta , (n: [obec.] 4 4) , (60 sekund)
minute _ nepatrný , (adj:)
minute hand _ minutová ručička , (n:)
minute steak _ minutový steak ,
minute-hand _ minutová ručička ,
minuted _ dělal záznam ,
minutely _ podrobně , (adv:)
minutely _ nepatrně , (adv:)
minutemen _ dobrovolník pro okamžitý nástup , (n:)
minuteness _ nepatrnost , (n:)
minuteness _ drobnost , (n:)
minutes _ minuty , (n:)
minutes _ protokol , (n:)
minutest _ nejmenší , (adj:)
minutest _ nejpřesnější , (adj:)
minutest _ nejdrobnější , (adj:)
minutia _ detaily ,
minutiae _ detaily ,
minx _ koketa , (n:)
minx _ mrška (o ženě) , (n: [hovor.])
miosis _ mióza ,
MIPS _ MIPS , ([zkr.] [it.]) , (Million Instructions Per Second = Milion instrukcí za sekundu)
MIR _ Microwave Imaging Radiometer , ([zkr.] [voj.])
Mira _ Mira , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
miracle _ zázrak ,
miracle _ div ,
miracles _ zázraky , (n: pl.)
miraculous _ zázračný ,
miraculously _ zázračný , (adj:)
miraculously _ zázračně , (adv:)
miraculousness _ zázračnost , (n:)
mirage _ přízrak , (n:)
mirage _ přelud , (n:)
Miranda _ Miranda , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
mire _ ponořit , (v:)
mire _ močál , (n:)
mire _ bažina , (n:)
mired _ zablácený , (adj:)
mired _ ponořený , (adj:)
mires _ močály , (n: pl.)
MIRFS _ Multifunction Integrated Radio Frequency System (JAST) , ([zkr.] [voj.])
Miriam _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Miro _ Miro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Miro _ Miró , ([jmén.]) , (Joan Miró, španělský malíř)
mirror _ zrcátko , (n:)
mirror _ zrcadlit , (v:)
mirror _ zrcadlení , (n:)
mirror _ zrcadlový , (adj:)
mirror _ zrcadlo , (n:)
mirror image _ zrcadlový obraz ,
mirrored _ zrcadlový , (adj:)
mirroring _ zrcadlení ,
mirrorlike _ zrcadlící , (adj:)
mirrors _ zrcadla , (n: pl.)
mirth _ veselí ,
mirth _ smích , (n:)
mirthful _ veselý , (adj:)
mirthfully _ vesele , (adv:)
mirthfulness _ veselost , (n:)
mirthless _ nucený , (adj:)
mirthless _ neveselý , (adj:)
mirthless _ neradostný , (adj:)
mirthlessly _ nuceně , (adv:)
MIRV _ raketa nesoucí více samostatných hlavic , (n: [zkr.] [voj.])
MIRV _ Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle , (n: [zkr.] [voj.])
miry _ bažinatý , (adj:)
misaddress _ špatně zaslaný ,
misadjustment _ špatné nastavení , (n:)
misadventure _ neštěstí ,
misadventure _ nehoda , (n:)
misaligned _ vychýlený , (adj:)
misalignment _ vychýlení , (n:)
misalliance _ mezaliance , (n:)
misandry _ misandrie , (n:) , (ženská nenávist k mužům)
misanthrope _ mrzout , (n:)
misanthrope _ misantrop , (n: [psych.])
misanthropic _ mrzoutský , (adj:)
misanthropically _ nesnášenlivě , (adv:)
misanthropist _ mrzout , (n:)
misanthropy _ škarohlídství , (n:)
misapplication _ zneužití , (n:)
misapply _ zpronevěřit , (v:)
misapply _ zneužít , (adv:)
misapply _ zneužívat , (v:)
misapprehend _ nepochopit , (v:)
misapprehension _ nepochopení , (n:)
misapprehension _ nedorozumění , (n:)
misappropriate _ použít k nesprávnému účelu ,
misappropriate _ zpronevěřit ,
misappropriate _ zneužít ,
misappropriation _ zpronevěra , ([eko.])
misappropriation _ zpronevěření , (n:)
misbegotten _ nemanželský , (adj:)
misbegotten _ nelegitimní , (adj:)
misbegotten _ nemanželské dítě ,
misbehave _ chovat se špatně , (v:)
misbehave _ chovat se neslušně , (v:)
misbehave _ špatně se chovat ,
misbehaved _ špatně se chovat ,
misbehaving _ neslušně se chovající , (adj:)
misbehaving _ špatně chovající se ,
misbehavior _ špatné chování , (n:)
misbehavior _ neslušné chování , (n:)
misbehaviour _ špatné chování , (n:)
misbehaviour _ nevychovanost , (n:)
misbeliever _ nevěřící , (adj:)
misbeliever _ nevěrec , (n:)
misbeliever _ bludař , (n:)
misbranding _ špatné označení ,
misbranding _ špatné označování ,
miscalculate _ přepočítat se, špatně odhadnout , ([eko.])
miscalculate _ špatně počítat , (v:)
miscalculate _ přepočítat se , (v:)
miscalculate _ špatně spočítat ,
miscalculated _ špatně vypočítaný ,
miscalculation _ přepočítání, špatný odhad , ([eko.])
miscalculation _ chyba v kalkulaci ,
miscalculations _ chyby v kalkulaci ,
miscall _ nadávat , (v:)
miscarriage _ potrat , (n:)
miscarriage _ zmetek , (n:)
miscarriage _ samovolný potrat ,
miscarry _ potratit , (v:)
miscast _ špatně obsazená role ,
miscegenation _ míšení plemen ,
miscellanea _ rozmanitost , (n:)
miscellaneous _ rozmanitý , (adj:)
miscellaneous _ různý , (adj:)
miscellaneous _ smíšený , (adj:)
miscellaneous _ různorodý , (adj:)
miscellaneous _ různé , (n:)
miscellaneously _ různě , (adv:)
miscellaneousness _ rozmanitost , (n:)
miscellany _ směs , (n:)
mischance _ smůla , (n:)
mischief _ uličnictví , (n:)
mischief _ nezbednost , (n:)
mischief _ darebáctví , (n:)
mischief _ rošťáctví , (n:)
mischief-making _ recese , (n:)
mischievous _ nezbedný , (adj:)
mischievous _ rozpustilý , (adj:)
mischievous _ škodlivý , (adj:)
mischievous _ uličnický , (adj:)
mischievous _ zlomyslný , (adj:)
mischievous _ darebný , (adj:)
mischievously _ darebně , (adv:)
mischievousness _ darebnost , (n:)
miscibility _ mísitelnost , (n:)
miscible _ mísitelný , (adj:)
misconceive _ mít špatnou představu ,
misconceived _ špatně pochopený ,
misconception _ chybné pojetí , (n:)
misconceptions _ chybná pojetí ,
misconduct _ prohřešek , (n:)
misconduct _ nevěra , (n:)
misconduct _ nesprávné chování , (n:)
misconduct _ cizoložství , (n:)
misconfiguration _ špatně nakonfigurovat ,
misconfiguration _ špatná konfigurace ,
misconstrue _ nepochopit , (v:)
misconstrued _ nepochopený , (adj:)
misconstrues _ nechápe ,
miscount _ přepočítat se , ([eko.])
miscount _ chybný výpočet ,
miscreant _ bezvěrec , (n:)
miscreant _ nevěřící , (n:)
miscreant _ kacíř , (n:)
miscreant _ ničema , (n:)
miscue _ chybný strk , , (kulečník)
miscue _ chybný krok ,
miscue _ nezachytit nápovědu ,
miscue _ nepochopit narážku ,
miscue _ chyba ,
misdeal _ špatně rozdat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line