Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mind reader _ telepat , (n:)
mind reader _ čtenář myšlenek ,
mind you _ pochopte ,
mind s eye _ představivost , (n:)
mind-bending _ halucinogenní , (adj:)
mind-blowing _ ohromující , (adj:)
mind-boggling _ intelektuálně zdrcující , (adj:)
mind-numbingly _ nudně , (adv:)
mind-read _ čtení mysli ,
mind-reader _ telepat , (n:)
mind-set _ duševní postoj ,
mindbogglingly _ úžasně , (adv:)
minded _ hodlající , (adj:)
mindedness _ smýšlení , (n:)
minder _ pečovatelka o děti ,
mindful _ dbalý , (adj:)
mindful _ pamětlivý , (adj:)
mindfully _ dbale , (adv:)
mindfulness _ dbalost , (n:)
minding _ starání se ,
mindless _ šílený , (adj:)
mindless _ nesmyslný , (adj:)
mindless _ neinteligentní , (adj:)
mindless _ bezmyšlenkovitý , (adj:)
mindlessly _ nesmyslně , (adv:)
mindlessness _ nesmyslnost , (n:)
minds _ mysli , (pl.)
mindset _ přístup , (n:)
mindset _ postoj ,
mine _ těžit , (v:)
mine _ kutat , (v:)
mine _ důlní , (adj:)
mine _ dolovat , (v:)
mine _ dobývat , (v:)
mine _ můj ,
mine _ mina ,
mine _ důl ,
mine detector _ detektor min ,
mine-detector _ detektor min ,
mined _ těžený , (adj:)
minefield _ minové pole ,
miner _ horník , (n:)
miner s lamp _ kahan , (n:)
mineral _ minerál , (n:)
mineral _ minerální , (adj:)
mineral endowment _ minerální dary přírody , ([eko.])
mineral oil _ minerální olej ,
mineral resource stocks _ zásoba minerálních zdrojů , ([eko.])
mineral water _ minerální voda , ([eko.])
mineral water _ minerálka ,
mineralisation _ mineralizace , (n:)
mineralization _ mineralizace (hydrochemie) , ([eko.])
mineralization _ mineralizace , (n:)
mineralization of organic substances _ mineralizace organických látek , ([eko.])
mineralized _ zrudněný , (adj: [tech.] 6 6)
mineralized _ mineralizovaný , (adj: [tech.] 4 4)
mineralogical _ mineralogický , (adj:)
mineralogical threshold _ mineralogický práh , ([eko.])
mineralogist _ mineralog , (n:)
mineralogy _ mineralogie , (n:)
minerals _ nerosty ,
minerals _ minerály , (n: pl.)
miners _ horníci , (n: pl.)
Minerva _ Minerva , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
mines _ doly , (n: pl.)
mines _ těží ,
mineshaft _ těžební jáma , (n:)
minestrone _ italská polévka , (n:)
minesweeper _ minolovka ,
mineworker _ horník , (n:)
mineworkers _ horníci , (n: pl.)
minge _ míchat , (v:)
minge _ ochlupení ženy , (n: [vulg.])
mingle _ smísit se , (v:)
mingle _ míchat , (v:)
mingle _ družit se , (v:)
mingle _ mísit ,
mingle with _ vmísit se , (v:)
mingle with the guests _ vmísit se mezi hosty , (v:)
mingled _ smíchané , (adj:)
mingles _ smíchává , (v:)
mingling _ smíchávání , (n:)
mini _ miniaturní ,
mini _ mini ,
miniature _ miniatura , (n:)
miniature golf _ minigolf , (n:)
miniatures _ miniatury , (n: pl.)
miniaturisation _ miniaturizace , (n:)
miniaturise _ miniaturizovat , (v:)
miniaturist _ miniaturista , (n:)
miniaturization _ miniaturizace , (n:)
miniaturize _ miniaturizovat , (v:)
miniaturized _ miniaturizovaný , (adj:)
miniaturizes _ miniaturizuje , (v:)
miniaturizing _ miniaturizující , (adj:)
minibar _ minibar , (n:)
minibike _ malý motocykl ,
minibus _ mikrobus , (n:)
minibus _ minibus , (n:)
minibuses _ mikrobusy , (n: pl.)
minicab _ taxi na objednávku ,
minicam _ minikamera , (n:)
minicar _ malý automobil ,
minicomputer _ minipočítač , (n:)
minicomputers _ minipočítače ,
minim _ půlová nota , (n:)
minima _ minima , (n:)
minimal _ minimální ,
minimalism _ minimalizmus , (n:)
minimalist _ minimalista , (n:)
minimalistic _ minimalistický , (adj:)
minimality _ minimalita , (n:)
minimally _ minimálně ,
minimax _ minimax , (n:)
minimax _ nejmenší z maximálních ztrát ,
minimax regret decision criterion _ minimaxové kritérium špatných rozhodnutí , ([eko.])
minimisation _ minimalizace , (n:)
minimise _ minimalizovat , (v:)
minimised _ minimalizovaný , (adj:)
minimising _ minimalizující , (adj:)
minimization _ minimalizace , (n:)
minimizations _ minimalizace , (pl.)
minimize _ minimalizovat , (v:)
minimized _ minimalizovaný , (adj:)
minimizer _ minimalizovatel , (n:)
minimizers _ minimalizovatelé , (n:)
minimizes _ minimalizuje , (v:)
minimizing _ minimalizující , (adj:)
minimum _ nejnižší , (adj:)
minimum _ minimální , (adj:)
minimum _ minimum, nejmenší množství , ([eko.])
minimum _ minimum , (n:)
minimum efficient scale _ Minimální efektivní rozsah , ([eko.])
minimum harmful concentration _ minimální škodlivá koncentrace , ([eko.])
minimum lethal concentration _ minimální smrtelná (letální) koncentrace , ([eko.])
minimum reserve requirements _ povinné minimální bankovní rezervy ,
minimum viable population _ životaschopné minimum populace , ([eko.])
minimum wage _ minimální mzda , (n:)
minimum yield of water source _ minimální vydatnost vodního zdroje , ([eko.])
mining _ důlní , (adj:)
mining _ báňský , (adj:)
mining _ havířství ,
mining _ těžební ,
mining _ těžba ,
mining _ těžení ,
mining _ hornictví , (n:)
mining _ báňský průmysl , (n:)
minion _ přisluhovač , (n:)
minions _ přisluhovači ,
miniscule _ Bezvýznamný ,
miniscule _ nepatrný ,
miniscule _ nedůležitý ,
miniscule _ maličký ,
miniseries _ miniseriál , (n:)
miniskirt _ minisukně ,
minister _ vyslanec , (n:)
minister _ duchovní , (adj:)
minister _ pastor , (n:)
minister _ ministr , (n:)
minister _ farář ,
ministerial _ ministerský , (adj:)
ministerially _ ministersky , (adv:)
ministers _ ministři , (n:)
ministrant _ ministrant , (n:)
ministration _ péče , (n:)
ministries _ ministerstva , (n:)
ministry _ ministerstvo , (n:)
minium _ minium ,
minium _ suřík , (n:)
minivan _ minivan , (n:)
mink _ norek , (n:)
minke _ druh velryby ,
minks _ norci , (n: pl.)
Minn _ Minn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Minneapolis _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
minnesinger _ minesengr , (n:)
Minnesota _ stát v USA , (n: [jmén.])
Minnie _ Minnie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
minnow _ střevle , (n:)
minnows _ střevle , (pl.)
minor _ menší , (adj:)
minor _ moll ,
minor _ mající menší význam ,
minor _ minoritní ,
minor _ vedlejší ,
minor _ nezletilý , (adj)
minor league _ třetí liga , (n:)
minor scale _ diatonická míra not ,
minor-league _ třetí liga , (n:)
minorities _ menšiny , (n: pl.)
minority _ menšina , (n:)
minority leader _ vůdce menšiny ,
minors _ nižší liga , (n:)
minoxidil _ vazodilátor , (n:)
Minsk _ hl.m. - Bělorusko , (n: [jmén.])
minster _ velechrám , (n:)
minster _ katedrála , (n:)
minster _ chrám , (n:)
minstrel _ minstrel , (n:)
minstrel _ zpěvák lidových písní ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line