Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mile _ míle , (n:)
mileage _ vzdálenost , (n:)
mileage _ délka v mílích ,
milepost _ milník , (n:)
miler _ mílař , (n:)
miles _ míle , (pl.)
milestone _ milník , (n:)
milestone _ mezník , (n:)
milestones _ milníky , (n: pl.)
MILF _ Mother I d Like to F--- , ([zkr.])
milfoil _ řebříček obecný , (n: [bot.])
MILG _ Make It Look Good , ([zkr.])
milieu _ prostředí ,
milieu _ životní prostředí ,
milieux _ životní prostředí ,
militancy _ bojovnost , (n:)
militant _ militantní , (adj:)
militant _ bojovnost , (n:)
militant _ bojovný , (adj:)
militantly _ militantně , (adv:)
militantly _ bojovně , (adv:)
militarily _ vojensky , (adv:)
militarisation _ militarizace , (n:)
militarism _ militarismus , (n:)
militarist _ militarista , (n:)
militaristic _ militaristický , (adj:)
militarization _ militarizace , (n:)
militarize _ militarizovat , (v:)
militarized _ vojenský , (adj:)
military _ armádní ,
military _ vojsko ,
military _ válečný , (adj:)
military _ vojenský , (adj:)
military ability _ brannost , (n:)
military academy _ vojenská akademie , (n:)
military blockade _ vojenská blokáda , (n:)
military campaign _ vojenská kampaň , (n:)
military hospital _ lazaret , (n:)
military service _ vojna ,
militate _ působit , (v:)
militated _ svědčil ,
militates _ působí ,
militia _ milice , (n:)
militia _ domobrana , (n:)
militiaman _ milicionář , (n:)
militiamen _ milicionáři , (n:)
milk _ dojit , (v:)
milk _ mléko ,
milk _ mléčný , (adj:)
milk glass _ mléčné sklo ,
milk of magnesia _ projímadlo ,
milk out _ zamlžit se , (v:)
milk run _ ustálený plán ,
milk shake _ mléčný koktejl ,
milk tooth _ mléčný zub ,
milk up _ zamlžit se , (v:)
milk-white _ mléčně bílý ,
milked _ podojený , (adj:)
milker _ dojnice , (n:)
milker _ dojič , (n: [male])
milker _ dojička , (n: [female])
milkers _ dojnice , (pl.)
milkiness _ mléčnost , (n:)
milking _ dojení , (n:)
milkmaid _ dojička , (n:)
milkmaids _ dojičky , (n: pl.)
milkman _ mlékař , (n:)
milkmen _ mlékaři ,
milks _ dojí ,
milkshake _ mléčný koktejl ,
milksop _ strašpytel , (n:)
milksop _ padavka , (n:)
milkweed _ druh rostliny ,
milky _ mléčný , (adj:)
milky _ mléčně bílý ,
Milky Way galaxy _ Mléčná dráha , ([astr.])
mill _ továrna ,
mill _ zpracovatelský závod ,
mill _ drtit ,
mill _ mlýnský , (adj:)
mill _ drtič ,
mill _ frézovat , (v:)
mill _ umlít ,
mill _ mlýn ,
mill _ mlít ,
mill _ válcovna ,
mill wheel _ mlýnské kolo ,
mill-wheel _ mlýnské kolo ,
millage _ vzdálenost , (n:) , (v mílích)
Millard _ Millard , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Millay _ Millay , (n: [jmén.]) , (příjmení)
milled _ semletý , (adj:)
milled _ mletý , (adj:)
milled _ mlel ,
millenarian _ stoupenec mileniarizmu ,
millenarianism _ víra v milénium ,
millenary _ tisící , (adj:)
millennia _ milénium , (n:)
millennia _ tisíciletí ,
millennial _ tisíciletý , (adj:)
millennium _ milénium , (n:)
millennium _ tisíciletí ,
millepede _ stonožka , (n:)
miller _ mlynář , (n:)
millet _ proso , (n:)
milliammeter _ měřič miliampér ,
milliampere _ miliampér , (n: [fyz.]) , (jednotka elektrického proudu)
milliard _ miliarda , ([brit.])
millibar _ milibar , (n:)
Millie _ Millie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
milligram _ miligram , (n:)
Millikan _ Millikan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
milliliter _ mililitr , (n:)
millilitre _ mililitr , (n:)
millimeter _ milimetr ,
millimeters _ milimetry , (n: pl.)
millimetre _ milimetr ,
millimetres _ milimetry , (n: pl.)
milliner _ kloboučnice , (n:)
millinery _ kloboučnictví , (n:)
milling _ zmatený , (adj:)
milling _ drcení , (n:)
milling _ mletí ,
Millington _ Millington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
million _ milión ,
millionaire _ milionářka ,
millionaire _ milionář ,
millionaires _ milionáři , (n:)
millionairess _ milionářka , (n:)
millionnaire _ milionář , (n:)
millions _ milióny , (n: pl.)
millionth _ miliontý ,
millipede _ stonožka , (n:)
millipedes _ stonožky , (n: pl.)
millisecond _ milisekunda , (n:)
milliseconds _ milisekundy , (n: pl.)
millivolt _ milivolt , (n:)
millivoltmeter _ milivoltmetr , (n:)
milliwatt _ miliwatt ,
millpond _ rybník u mlýna , (n:)
millrace _ mlýnský náhon ,
mills _ mele ,
millstone _ mlýnský kámen ,
millstone _ přítěž ,
millstones _ mlýnské kameny ,
millstream _ mlýnský náhon ,
millwheel _ mlýnské kolo ,
millwright _ stavitel mlýnů ,
Milne _ Milne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
MILSATCOM _ Military Satellite Communications , ([zkr.] [voj.])
MILSTAR _ Military Strategic and Tectical Relay Satellite , ([zkr.] [voj.])
milt _ mlíčí ,
Milton _ Milton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Milwaukee _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Milwaukee _ okres v USA , (n: [jmén.])
mime _ mim , (n:)
mime _ pantomima , (n:)
mimeograph _ cyklostyl , (n:)
mimesis _ mimikry ,
mimesis _ mimeze ,
mimetic _ mimetický , (adj:)
mimetic _ kopírující , (adj:)
Mimi _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
mimic _ napodobit , (v:)
mimic _ imitátor , (n:)
mimicked _ napodobený , (adj:)
mimicker _ imitátor , (n:)
mimicking _ napodobování , (n:)
mimicry _ mimika , (n:)
mimicry _ mimikry ,
mimics _ mimika , (n:)
mimosa _ mimóza , (n:)
mimosa _ druh keře ,
mimosa _ nápoj ze šampaňského a džusu ,
minaret _ minaret , (n:)
minatory _ hrozivý , (adj:)
mince _ rozkrájet , (v:)
mince _ nasekat , (v:)
mince _ nakrájet , (v:)
mince _ mleté maso ,
mince pie _ vánoční koláč ,
minced _ rozsekaný , (adj:)
minced _ mletý , (adj:)
mincemeat _ sekané maso ,
mincer _ mlýnek na maso ,
minces _ mele ,
mincing _ roztomilý , (adj:)
mind _ názor ,
mind _ mínění ,
mind _ myšlení ,
mind _ intelekt ,
mind _ duše ,
mind _ rozum , (n:)
mind _ pečovat , (v:)
mind _ mysl , (n:)
mind _ dbát ,
mind _ mysl , (n:)
mind _ vadit , (v:)
mind _ dávat pozor , (v:)
mind games _ hry mysli ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line