Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

made in _ vyrobeno ,
made of _ vyrobeno z ,
made out _ vyrobeno z ,
made up _ vymyšlený , (adj:)
made up _ smyšlený , (adj:)
made-to-measure _ vyrobený na míru ,
made-to-order _ zakázkový ,
made-to-order _ vyrobený na objednávku ,
made-up _ nalíčený ,
Madeira _ Madeira , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Madeira _ Madeira , (n: [zem.]) , (ostrov)
madeira cake _ bábovka ,
Madeleine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Madeline _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
mademoiselle _ slečna , (n:) , (z francouzštiny)
madhouse _ blázinec ,
Madison _ hl.m. - Wisconsin v USA , (n: [jmén.])
Madison _ Madison , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
madly _ šíleně , (adv:)
madman _ šílenec , (n:)
madman _ blázen ,
MADMEL _ (Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft , ([zkr.] [voj.])
madmen _ blázni ,
madness _ bláznovství ,
madness _ zuřivost ,
madness _ šílenství ,
madness _ ztřeštěnost ,
madonna _ madona , (n:)
Madonna _ Madonna , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Madrid _ hl.m. - Španělsko , (n: [jmén.])
Madrid _ Madrid , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Madrid _ Madrid , ([zem.]) , (hlavní město Španělska)
madrigal _ píseň pro 2 - 3 hlasy ,
madrigalist _ madrigalista ,
Madsen _ Madsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
madwoman _ šílená žena ,
Mae _ Mae , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
maelstrom _ vír např. událostí ,
maestri _ mistr , (n:)
maestro _ mistr , (n:) , (z italštiny)
MAFET _ Microwave and Analog Front-End Technology Program , ([zkr.] [voj.])
maffia _ mafie , (n:)
maffick _ skakat radosti , (verb)
mafia _ mafie , (n:)
mafiosi _ mafián , (n:)
mafioso _ mafián , (n:)
mag _ časopis , (n:)
magazine _ magazín , (n:)
magazine _ zábavný časopis , (n:)
magazine _ časopis , (n:)
magazine _ zásobník , (n:)
magazines _ magazíny , (n: pl.)
Magda _ Magda , (n: [female] [jmén.])
Magdalen _ Magda , (n: [female] [jmén.])
Magdalene _ Magda , (n: [female] [jmén.])
Magdalene _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
mage _ kouzelník ,
magenta _ fialový ,
magenta _ fialová barva ,
magenta _ purpurová barva ,
Maggie _ Maggie , (n: [female] [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
maggot _ larva , (n:)
maggots _ larvy , (n: pl.)
maggoty _ červivý , (adj:)
magi _ kouzelníci , (n: pl.)
magi _ mágové , (n: [pl.])
magic _ kouzlo , (n:)
magic _ čarodějnický , (adj:)
magic _ čarodějný , (adj:)
magic _ kouzelnický , (adj:)
magic _ magický , (adj:)
magic _ magie , (n:)
magic _ kouzelný , (adj:)
magic carpet _ létající koberec , (n: [fráz.])
magic eye _ magické oko , (n: [fráz.])
magic lantern _ starý projektor , (n: [lat.])
magic number _ magické číslo , (n: [fráz.])
magic spell _ kouzlo , (n:)
magical _ kouzelný , (adj:)
magical _ magický , (adj:)
magical ability _ magická schopnost , (n: [fráz.])
magical power _ magická síla , (n: [fráz.])
magically _ okouzlujícím způsobem , (adv:)
magically _ kouzelně , (adv:)
magician _ kouzelník , (n:)
magicians _ kouzelníci , (n: pl.)
Magill _ Magill , (n: [jmén.]) , (příjmení)
magisterial _ diktátorský , (adj:)
magisterial _ autoritativní , (adj:)
magisterially _ autoritativně , (adv:)
magistracy _ smírčí soudcovství , (n:)
magistral _ imponující , (adj:)
magistral _ autoritativní , (adj:)
magistrate _ soudce , (n:)
magistrates _ soudci , (n: pl.)
magma _ sopečná láva , (n:)
magma _ magma , (n:)
magma _ grupoid , (n: [mat.]) , (algebraická struktura s jednou binární operací)
magma differentiation _ magmatická diferenciace , ([fráz.] [eko.])
magmatic _ magmatický , (adj:)
magmatic _ lávovitý , (adj:)
magna _ velký , (adj:)
magna cum laude _ s vyznamenáním , ([fráz.]) , (latinsky)
magnanimity _ šlechetnost , (n:)
magnanimous _ šlechetný , (adj:)
magnanimously _ šlechetně , (adv:)
magnate _ magnát , (n:)
magnesia _ magnezie , (n: [chem.] [hut.] [geol.])
magnesia _ nerost magnézie , (n: [chem.] [hut.] [geol.])
magnesia _ oxid hořečnatý , (n: [chem.] [hut.] [geol.])
magnesite _ magnezit , (n: [chem.] [hut.] [geol.])
magnesium _ hořčík , (n: [chem.]) , (z latiny)
magnesium oxide _ oxid hořečnatý , (n: [chem.])
magnesium sulfate _ síran hořečnatý , (n: [chem.])
magnet _ magnet , (n:)
magnet school _ škola přitahující studenty , ([fráz.])
magnetic _ magnetický , (adj:)
magnetic attraction _ magnetická přitažlivost , (n: [fyz.])
magnetic compass _ magnetický kompas , (n:)
magnetic core _ magnetické jádro , (n:)
magnetic dipole _ magnetický dipól , (n: [astr.] [fyz.])
magnetic disc _ magnetický disk , (n: [it.])
magnetic disk _ magnetický disk , (n: [it.])
magnetic equator _ magnetický rovník , (n: [zem.])
magnetic field _ magnetické pole , (n: [fyz.])
magnetic field strength _ síla magnetického pole , ([fráz.])
magnetic force _ magnetická síla , (n: [fyz.])
magnetic head _ magnetická hlava , (n:)
magnetic induction _ magnetická indukce , (n:)
magnetic line of force _ magnetická siločára , (n:)
magnetic medium _ magnetické médium , (n: [it.])
magnetic mine _ magnetická mina , (n:)
magnetic monopole _ magnetický monopól , (n: [fyz.])
magnetic needle _ magnetická střelka , (n:)
magnetic north _ magnetický severní pól , (n:)
magnetic pole _ magnetický pól , (n:)
magnetic resonance _ magnetická rezonance , (n:)
magnetic resonance imaging _ metoda zjištění hustoty protonů ,
magnetic storage _ magnetické médium , (n: [it.])
magnetic storage medium _ magnetické médium , (n: [it.])
magnetic storm _ magnetická bouře , (n:)
magnetic stripe _ magnetický pásek , (n: [it.])
magnetic tape _ magnetická páska ,
magnetically _ magneticky , (adv:)
magnetisation _ magnetizace , (n:)
magnetise _ zmagnetizovat , (v:)
magnetism _ přitažlivost , (n:)
magnetism _ magnetismus , (v: [tech.] 6 6)
magnetisms _ magnetismus , (n:)
magnetite _ nerost magnetovec , (n: [geol.])
magnetite _ magnetovec , (n: [geol.])
magnetite _ druh nerostu , (n: [geol.])
magnetizable _ magnetovatelný , (adj:)
magnetizable _ zmagnetizovaný , (adj:)
magnetization _ magnetizace , (v:)
magnetize _ magnetizovat , (v: [tech.])
magnetize _ přitahovat , (v:)
magnetize _ zmagnetizovat , (v:)
magnetize _ magnetizovat , (v:)
magnetized _ zmagnetizovaný , (adj:)
magneto _ induktor , (n:)
magnetoelectric machine _ elektromagnetický stroj , (n:)
magnetohydrodynamical _ magnetohydrodynamický , (adj:)
magnetometer _ magnetometr , (n:)
magneton _ magneton ,
magnetosphere _ magnetosféra , (n:)
magnetron _ magnetron , (n:)
magnets _ magnety , (n: pl.)
magnification _ zvětšení , (n:)
magnificence _ titul rektora při promoci , (n:)
magnificence _ velkolepost , (n:)
magnificence _ nádhera , (n:)
magnificent _ grandiózní , (adj:)
magnificent _ skvělý , (adj:)
magnificent _ nádherný , (adj:)
magnificently _ velkolepě , (adv:)
magnificently _ nádherně , (adv:)
magnified _ přehnaný , (adj:)
magnified _ zvětšený , (adj:)
magnifier _ lupa , (n:)
magnifies _ zvětšuje , (v:)
magnify _ zvětšit , (v:)
magnify _ zvětšovat , (v:)
magnifying _ zvětšovací , (adj:)
magnifying _ zvětšující , (adj:)
magnifying glass _ lupa , (n:)
magniloquence _ chvástavost , (n:)
magniloquent _ chvástavý , (adj:)
magnitude _ důležitost , (n:)
magnitude _ velikost , (n: [mat.])
magnitude _ řád , (n:)
magnitude _ význam , (n:)
magnitude _ magnituda , (n: [astr.] [geol.]) , ([astr.] logaritmické měřítko světlosti objektu, [geol.] logaritmické měřítko energie uvolněné při zemětřesení)
magnitudes _ velikosti , (n: pl.)
magnolia _ magnolie , (n: [bot.])
magnolia _ světle růžový , (adj:)
magnolia _ bledě růžový , (adj:)
magnum _ velká láhev na víno , (n:)
magnum opus _ životní dílo , ([fráz.]) , (latinsky)
Magnuson _ Magnuson , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line