Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

methadone _ methadon , (n:)
methanal _ formaldehyd , (n:)
methane _ metan , (n:)
methane bacterium _ metanová bakterie , ([eko.])
methane fermentation _ metanové kvašení (kanalizace) , ([eko.])
methanol _ metylalkohol , (n:)
methanol _ methylalkohol , (n:)
methanol _ metanol , (n:)
methaqualone _ droga , (n:) , (droga používaná jako sedativum a hypnotikum)
methinks _ mám dojem ,
methionine _ methionin , (n:)
method _ způsob ,
method _ metoda , (n:)
method _ postup ,
method of repeated release of entomophages _ metoda opakovaného vypouštění entomofágů , ([eko.])
method of undetermined coefficients _ metoda neurčitých koeficientů , ([mat.])
method of variation of parameters _ metoda variace konstant , ([mat.])
method of working _ pracovní metoda ,
method of working _ způsob práce ,
methodical _ metodický , (adj:)
methodically _ metodicky , (adv:)
methodicalness _ metodičnost , (n:)
methodists _ metodici , (n: pl.)
methodological _ metodologický , (adj:)
methodologically _ metodologicky , (adv:)
methodologies _ metodologie , (n:)
methodologists _ metodologové ,
methodology _ metodika , (n:)
methodology _ metodologie , (n:)
methods _ metody , (n: pl.)
methuselah _ metuzalém ,
methyl _ methyl , ([chem.])
methyl alcohol _ metylalkohol , ([eko.])
methyl alcohol _ methylalkohol , ([chem.])
methyl alcohol _ methanol , ([chem.])
methyl benzene _ metylbenzen , ([eko.])
methyl bromide _ brommetan , ([eko.])
methyl chloride _ metylchlorid , ([eko.])
methylated _ metylovaný , (adj:)
methylated spirits _ denaturovaný líh ,
methylene _ metylén , (n:)
methylene chloride _ metylenchlorid , ([eko.])
meticulous _ puntičkářský , (adj:)
meticulous _ pečlivý , (adj:)
meticulously _ pečlivě , (adv:)
meticulousness _ pečlivost , (n:)
metier _ vhodná práce ,
metonymic _ metonymický , (adj:)
metonymical _ metonymický , (adj:)
metonymy _ metonymie , (n:)
metre _ metr , (n:)
metres _ metry , (n: pl.)
metric _ metrický , (adj:)
metric system _ metrický systém ,
metric ton _ metrická tuna , (n:)
metrical _ metrický , (adj:)
metrically _ metricky , (adv:)
metricate _ převést na metrickou soustavu ,
metrication _ převedení na metrickou soustavu ,
metricize _ převést na metrickou soustavu ,
metrics _ metrika , (n:)
metro _ metro , (n:)
metrological _ metrologický , (adj:)
metrology _ nauka o měření ,
metrology _ metrologie , (n:)
metronome _ metronom , (n:)
metronomic _ monotónní , (adj:)
metronomic _ metronomický , (adj:)
metropolis _ metropole , (n:)
metropolises _ metropole , (n:)
metropolitan _ velkoměstský , (adj:)
metropolitan _ metropolitní , (adj:)
mettle _ odvaha , (n:)
mettle _ odolnost , (n:)
mettle _ nadšení , (n:)
mettlesome _ odvážný , (adj:)
Metzler _ Metzler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mew _ mňoukat , (v:)
mewed _ mňoukal , (v:)
mewl _ kňourat , (v:)
mews _ domy z bývalých stájí ,
Mexican _ Mexičan ,
Mexican _ mexický , (adj:)
Mexico _ Mexiko , (n: [jmén.])
Mexico City _ Mexico City ,
Mexico City _ hl.m. - Mexiko , (n: [jmén.])
Meyer _ Meyer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Meyers _ Meyers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mezzanine _ mezipatro , (n:)
mezzo _ jemně ,
mezzo-soprano _ mezzosoprán , (n:)
mezzotint _ mezzotinta ,
MFD _ Multifunction Display , ([zkr.] [voj.])
MFG _ More Friendly Garbage! , ([zkr.])
MFIC _ Mother F---er In Charge , ([zkr.])
MFR _ maximální uskutečnitelná redukce , ([eko.])
MFWIC _ Mother F---er What s In Charge , ([zkr.])
MGD _ My Gameboy Died , ([zkr.])
MH _ Mostly Harmless (5th part of THHGTTG) , ([zkr.])
MHDC(A) _ My Hard Drive crashed (again) , ([zkr.])
MHz _ megahertz , (n: [fyz.])
mi _ míle , (n:)
MIA _ missing in action , ([zkr.] [voj.]) , (ztracen v akci)
Miami _ Miami ,
Miami _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Miami _ okres v USA , (n: [jmén.])
miaow _ mňoukání , (n:)
miaow _ mňau ,
miaow _ mňoukat , (v:)
miasma _ nepříjemný pocit ,
miasmata _ nepříjemný pocit ,
MIC _ maximální imisní koncentrace , ([eko.])
mica _ slída , (n:)
mice _ myši , (n: pl.)
Michael _ Michael ,
Michael _ Michal , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Michaels _ Michaels , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Michal _ Michal ,
Michel _ Michel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Michele _ Michele , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Michelin _ Michelin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Michelson _ Michelson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Michigan _ stát v USA , (n: [jmén.])
Mick _ Mick , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mickie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
micro _ mikroskopický ,
micro _ mikro ,
micro-economics _ mikroekonomie , ([eko.])
micro-organism _ mikroorganizmus , (n:)
microarchitects _ mikro-architekt , (n:)
microarchitecture _ mikro-architektura , (n:)
microarchitectures _ mikro-architektury , (n: pl.)
microbalance _ mikrováhy ,
microbe _ mikrob , (n:)
microbes _ mikroby , (n: pl.)
microbial _ mikrobiální , (adj:)
microbiocoenosis _ mikrobiocenóza , ([eko.])
microbiological _ mikrobiologický , (adj:)
microbiologist _ mikrobiolog , (n:)
microbiology _ mikrobiologie , (n:)
microbrewery _ malý pivovar ,
microcephalic _ mikrocefalický , (adj:)
microcephalous _ mikrocefalický , (adj:)
microchip _ čip ,
microcircuit _ mikroobvod , (n:)
microcode _ mikrokód , (n:)
microcoded _ mikrokódovaný , (adj:)
microcodes _ mikrokódy , (n: pl.)
microcoding _ mikrokódování , (n:)
microcomputer _ mikropočítač , (n:)
microcomputers _ mikropočítače ,
microcopy _ mikrokopie , (n:)
microcosm _ mikrokosmos , (n:)
microcosmic _ mikrokosmický , (adj:)
microcycle _ mikrocyklus , (n:)
microcycles _ mikrocykly , (n: pl.)
microdensitometer _ mikrodenzitometr , (n:)
microdispersion _ mikrodisperze , ([eko.])
microdot _ mikrotečka , (n:)
microeconomics _ mikroekonomie , (n:)
microeconomics _ mikroekonomika , (n: pl.)
microelectronic _ mikroelektronika , (n:)
microelectronic _ mikroelektronický , (adj:)
microelectronics _ mikroelektronika , (n:)
microfarad _ mikrofarad , (n:)
microfiber _ mikrovlákno ,
microfiche _ mikrofiš ,
microfilm _ mikrofilm , (n:)
microfilms _ mikrofilmy , (n: pl.)
microgram _ mikrogram , (n:)
microgramming _ mikroprogramování , (n:)
microgranulated pesticide _ mikrogranulovaný pesticid , ([eko.])
micrograph _ mikrofotografie , (n:)
microgravity _ mikrogravitace , (n:)
microgravity _ stav beztíže ,
microgroove _ mikrodrážka , (n:)
microinstruction _ mikroinstrukce , (n:)
microinstructions _ mikroinstrukce , (pl.)
microjump _ mikroskok , (n:)
microjumps _ mikroskoky , (n: pl.)
microlevel _ mikroúroveň ,
microlight _ ultralehké letadlo ,
micromanage _ zvládnutí do detailů ,
micromanagement _ zvládnutí do detailů ,
micrometeorite _ mikrometeorit , (n:)
micrometer _ mikrometr , (n:)
micron _ mikron , (n:)
Micronesia _ Mikronésie , (n: [jmén.])
micronutrient _ mikronutrient , ([eko.])
microoperations _ mikrooperace , (n:)
microorganism _ mikroorganizmus , (n:)
microorganism _ mikroorganismus , (n:)
microorganisms _ mikroorganizmy ,
micropaleontology _ mikropaleontologie , (n:)
microphone _ mikrofon , (n:)
microphones _ mikrofony , (n: pl.)
microphotometer _ mikrofotometr , (n:)
micropollution _ mikroznečištění , ([eko.])
microprocedure _ mikroprocedura , (n:)
microprocedures _ mikroprocedury , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line