Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

mesdames _ paní , (n:)
mesdemoiselles _ slečny , (n: pl.)
mesdemoiselles _ slečna , (n:)
mesenchyme _ mezenchym ,
mesenteric _ mezenterický , (adj:)
mesh _ síť ,
meshes _ sítě ,
meshes _ žebroví ,
meshing _ mřížkování , (n:)
meshugga _ mešuge ,
meshugga _ střelený , (adj:)
meshugga _ praštěný , (adj:)
meshwork _ síťovina , (n:)
mesic _ mezonový , (adj:)
mesmeric _ fascinující , (adj:)
mesmerism _ mesmerismus , (n:)
mesmerize _ okouzlit , (v:)
mesmerizing _ okouzlující , (adj:)
mesne _ mezidoby , (adj.)
mesomorph _ svalnatý , (adj:)
mesomorphic _ mezomorfní ,
meson _ mezon , (n:)
mesonic _ mezonový , (adj:)
mesophilic digestion _ mezofilní vyhnívání (kanalizace) , ([eko.])
mesophilic microorganism _ mezofilní mikroorganismus , ([eko.])
mesophyll _ mezofyl , ([eko.])
mesosphere _ mezosféra , (n:)
mesothelioma _ rakovina pohrudnice , , (způsobená azbestem)
mesotoxicity _ mezotoxicita , ([eko.])
mesotrophic microorganism _ mezotrofní mikroorganismus , ([eko.])
mesotrophy _ mezotrofie , ([eko.])
mesozoic _ mezozoikum , (n:)
mesozoic _ druhohorní , (adj:)
mesozoic _ druhohory ,
mesquit _ druh stromu s ostny ,
mesquite _ druh stromu s ostny ,
mess _ binec ,
mess _ vysrat se , (v:)
mess _ jíst , (v:) , (voj.)
mess _ jídlo , (n:) , (voj.)
mess _ potíž , (n:)
MESS _ situace s vícenásobným zdrojem vypouštění , ([eko.])
mess _ zmatek , (n:)
mess _ nepořádek , (n:)
mess _ směs ,
mess about _ povalovat se ,
mess about _ flákat se ,
mess hall _ jídelna , (n:)
mess kit _ vojenský příbor a miska , (n:)
mess up _ zašpinit , (v:)
message _ zpráva , (n:)
message _ vzkaz , (n:)
message _ poselství , (n:)
messages _ zprávy , (n: pl.)
messaging _ odesílání zpráv ,
messed _ zmatený , (adj:)
messed up _ zničený , (adj:)
messed up _ neuspořádaný , (adj:)
messenger _ poslíček , (n:)
messenger _ posel , (n:)
messenger RNA _ RNA , (n:)
messengers _ poslíčci , (n: pl.)
messengers _ posli ,
messes _ zmatky , (n: pl.)
messiah _ vykupitel ,
messiah _ spasitel ,
messiah _ mesiáš ,
messiahs _ mesiášové ,
messier _ nepořádnější , (adj:)
messiest _ nejnepořádnější , (adj:)
messieurs _ pánové ,
messily _ nepořádně , (adv:)
messily _ ledabyle , (adv:)
messiness _ nepořádnost , (n:)
messing _ umazávání , (n:)
messing _ špinění , (n:)
messing around _ flákání se ,
messmate _ kamarád , (n:)
messy _ neuspořádaný , (adj:)
messy _ špinavý , (adj:)
messy _ zaneřáděný , (adj:)
messy _ nepořádný , (adj:)
mestizo _ mestic ,
met _ meet/met/met , (v: [neprav.])
met _ potkal , (v:)
met _ setkal se , (v:)
meta _ meta- ,
metabiosis _ metabióza , ([eko.])
metabolic _ metabolický , (adj:)
metabolically _ metabolicky , (adv:)
metabolise _ trávit , (v:)
metabolise _ metabolizovat , (v:)
metabolised _ trávil , (v:)
metabolised _ metabolizoval , (v:)
metabolism _ metabolismus , (n:)
metabolite _ metabolit , (n:)
metabolize _ trávit , (v:)
metabolized _ metabolizoval , (v:)
metacarpal _ metakarpální , (adj:)
metacarpus _ metakarpus , (n:)
metacarpus _ záprstí ,
metacentric _ metacentrický , (adj:)
metadata _ metadata ,
metal _ kov , (n:)
metal content _ kovový obsah ,
metal detector _ detektor kovů ,
metal nut _ matice ,
metal plate _ plech , (n:)
metalanguage _ metajazyk , (n:)
metalinguistic _ metalingvistika , (n:)
metalinguistic _ metalingvistický , (adj:)
metalled _ štěrkový ,
metallic _ kovový , (adj:)
metallic waste _ kovový odpad , ([eko.])
metalliferous _ rudonosný , (adj:)
metallization _ metalizace , (n:)
metalloid _ metaloid , (n:)
metallurgic _ metalurgický , (adj:)
metallurgic _ hutnický , (adj:)
metallurgic _ hutní , (adj:)
metallurgical _ hutnický , (adj:)
metallurgist _ hutník , (n:)
metallurgy _ hutnictví , (n:)
metallurgy _ metalurgie , (n:)
metals _ kovy , (n:)
metalwork _ kovový výrobek ,
metalworker _ kovodělník , (n:)
metalworking _ kovodělnictví , (n:)
metalworks _ železárny , (n:)
metalworks _ železárna , (n:)
metamathematical _ meta-matematický , (adj:)
metameric _ metamerní ,
metamorphic _ metamorfní , (adj:)
metamorphic _ metamorfický , (adj:)
metamorphism _ metamorfóza , (n:)
metamorphism _ metamorfismus , (n:)
metamorphose _ přeměnit , (v:)
metamorphose _ proměnit , (v:)
metamorphose _ proměnit se , (v:)
metamorphosed _ přeměněný , (adj:)
metamorphosed _ metamorfovaný , (adj:)
metamorphoses _ proměny , (n: pl.)
metamorphoses _ metamorfózy , (n: pl.)
metamorphoses _ metamorfóza , (n:)
metamorphosis _ proměna , (n:)
metamorphosis _ metamorfóza , (n:)
metamorphous _ metamorfní ,
metaphor _ metafora , (n:)
metaphoric _ přenesený , (adj:)
metaphoric _ metaforický , (adj:)
metaphorical _ obrazný ,
metaphorically _ přeneseně , (adv:)
metaphorically _ metaforicky , (adv:)
metaphors _ metafory , (n: pl.)
metaphysic _ metafyzika , (n:)
metaphysical _ metafyzický , (adj:)
metaphysically _ metafyzicky , (adv:)
metaphysics _ metafyzika , (n:)
metasaprobity _ metasaprobita , ([eko.])
metastability _ metastabilita , (n:)
metastable _ metastabilní , (adj:)
metastases _ metastáze ,
metastasis _ metastáza , (n:)
metastasis _ metastáze ,
metastasize _ metastazovat , (v:)
metastatic _ metastázující , (adj:)
metatarsal _ metatarzální , (adj:)
metatarsus _ nárt , (n:)
metatheses _ metateze , (n:)
metatheses _ podvojný rozklad ,
metathesis _ metateze , (n:)
metathesis _ podvojný rozklad ,
metavariable _ metaproměnná , (n:)
Metcalf _ Metcalf , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mete out _ vyměřit , (v:)
metempsychoses _ stěhování duší ,
metempsychosis _ stěhování duší ,
meteor _ meteor , (n:)
meteoric _ meteorický , (adj:)
meteorically _ meteoricky , (adj:)
meteorite _ meteorit , (n:)
meteoritic _ meteoritický , (adj:)
meteoritic _ meteorický , (adj:)
meteoroid _ meteoroid , (n:)
meteorologic _ meteorologický , (adj:)
meteorological _ meteorologický , (adj:)
meteorologist _ meteorolog , (n:)
meteorology _ meteorologie , (n:)
meteors _ meteory , (n: pl.)
meter _ měřič ,
meter _ měřicí přístroj ,
meter _ počítadlo , (n:)
meter _ měřidlo , (n:)
meter _ taxameter , (n: [hovor.])
meter maid _ parkovací policistka , (n:)
meter-kilogram-second _ metr-kilo-sekunda , (n:)
metering _ měření , (n:)
meters _ metry , (n: pl.)
methacrylate _ metakrylát ,
methadon _ methadon , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line