Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

meningocele _ meningokéla ,
meninx _ mozková membrána , (n:)
menisci _ meniskus , (n:)
meniscus _ meniskus , (n:)
menology _ menolog ,
Menominee _ okres v USA , (n: [jmén.])
menopausal _ menopauzální , (adj:)
menopause _ menopauza , (n:)
menorah _ menóra , (n:)
Menotti _ Menotti , (n: [jmén.]) , (příjmení)
menses _ menstruace , (n:)
menshevik _ menševik , (n:)
menstrual _ menstruační , (adj:)
menstruate _ menstruovat , (v:)
menstruation _ menstruace , (n:)
mensurable _ měřitelný , (adj:)
mensuration _ měření , (n:)
menswear _ pánské oblečení , (n:)
mental _ mentální , (adj:)
mental _ duševní , (adj:)
mental _ přihlouplý , (adj:)
mental _ psychiatrický , (adj:)
mental _ psychický ,
mental age _ duševní věk ,
mental retardation _ mentální retardace ,
mentalist _ čtenář myšlenek ,
mentalistic _ mentální , (adj:)
mentalities _ mentality , (n: pl.)
mentality _ smýšlení , (n:)
mentality _ mentalita , (n:)
mentally _ psychicky ,
menthol _ metanol , (n:)
menthol _ mentol , (n:)
mentholated _ mentolovaný , (adj:)
mention _ uvádět ,
mention _ zmínka ,
mention _ zmínit , (v:)
mention _ vzpomenout , (v:)
mention _ připomenout , (v:)
mention _ zmínit se o ,
mention _ narážka ,
mentionable _ zasluhující zmínku ,
mentioned _ uvedený ,
mentioned _ zmíněný ,
mentioned above _ výše zmíněný ,
mentioner _ zmiňující osoba , (n:)
mentioners _ zmiňující osoby ,
mentioning _ zmiňující , (adj:)
mentions _ zmiňuje , (v:)
mentor _ mravokárce ,
mentor _ učitel , (n:)
mentor _ trenér ,
mentor _ instruktor ,
mentor _ rádce , (n:)
mentors _ učitelé , (n:)
menu _ nabídka , (n: [it.])
menu _ menu , (n: [it.])
menu _ jídelní lístek , (n:)
menu item _ položka v menu ,
menu-driven _ řízený pomocí menu ,
menus _ jídelní lístky ,
Menzies _ Menzies , (n: [jmén.]) , (příjmení)
men´s _ pánský ,
meow _ mňoukání , (n:)
mephitic _ smrdutý , (adj:)
mercantile _ obchodnický , (adj:)
mercantile _ obchodní ,
mercantile _ merkantilní , (adj:)
mercantile _ kupecký , (adj:)
mercantile _ orientované na zisk ,
mercantile law _ obchodní zákon , ([eko.])
Mercedes _ Mercedes , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Argentina, město - Uruguay, ženské křestní jméno)
mercenaries _ žoldáci , (n: pl.)
mercenariness _ prodejnost , (n:)
mercenary _ žoldák , (n:)
mercer _ obchodník s látkami ,
mercerize _ mercerovat , (v:)
merchandise _ zboží ,
merchandiser _ obchodník , (n:)
merchandising _ prodejní politika , (n:)
merchandize _ zboží ,
merchant _ velkoobchodník , (n:)
merchant _ obchodník , (n:)
merchant _ kupec ,
merchant bank _ obchodní banka , ([eko.])
merchant marine _ obchodní loďstvo ,
merchantability _ prodejnost , (n:)
merchantability _ obchodovatelnost , (n:)
merchantable _ schopný prodeje ,
merchantable _ zpeněžitelný , (adj:)
merchantman _ obchodní loď ,
merchantmen _ obchodní lodě ,
merchants _ obchodníci , (n: pl.)
merciful _ soucitný , (adj:)
merciful _ milosrdný , (adj:)
mercifully _ milosrdně , (adv:)
mercifulness _ soucitnost , (n:)
merciless _ nemilosrdný , (adj:)
mercilessly _ nemilosrdně , (adv:)
mercilessness _ nemilosrdnost , (n:)
Merck _ Merck , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mercurial _ těkavý , (adj:)
mercurial _ rtuťovitý , (adj:)
mercurial _ nestálý , (adj:)
mercurially _ těkavě , (adv:)
mercurially _ nestále , (adv:)
mercuric _ rtuťnatý , (adj:)
mercurous _ rtuťný , (adj:)
Mercury _ Merkur , (n: [zeměp.])
Mercury _ Mercury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mercury _ rtuť , (n: [chem.]) , (Hg)
mercy _ smilování ,
mercy _ soucit ,
mercy _ slitování ,
mercy _ prominutí trestu ,
mercy _ milost , (n:)
mercy _ milosrdenství , (n:)
mercy killing _ euthanasie , (n:)
mere _ čirý , (adj:)
mere _ bezvýznamný , (adj:)
mere _ pouhý ,
Meredith _ Meredith , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
merely _ pouze ,
merely _ jenom ,
merest _ nejobyčejnější , (adj:)
meretricious _ umělý , (adj:)
meretricious _ kýčovitý , (adj:)
meretriciously _ kýčovitě , (adv:)
meretriciousness _ prodejnost , (n:)
meretriciousness _ kýčovitost , (n:)
merganser _ druh kachny ,
merge _ spojit , (v:)
merge _ směšovat , (v:)
merge _ spojení ,
merge _ spojit se ,
merge _ fúzovat , (v:)
merge _ splynout ,
merge _ sloučit ,
merged _ spojený , (adj:)
merged _ sloučený , (adj:)
merger _ fúze , (n:)
merger _ spojení , (n:)
merger _ splynutí , (n:)
merger _ sloučení , (n:)
merger _ sjednocení , (n:)
mergers _ spojení , (pl.) , (n:)
merges _ splývá , (v:)
merging _ spojování , (n:)
merging _ slučující , (adj:)
merging _ slučování , (n:)
merging _ sloučení , (n:)
merging _ sbíhání , (n:)
meridian _ poledník , (n:)
meridional _ poledníkový , (adj:)
meridional _ jižní , (adj:)
meringue _ sněhová pusinka , (n:)
merino _ plemeno ovcí , (adj:)
meristem _ meristém , (n:)
merit _ cena ,
merit _ zásluha ,
merit _ hodnota ,
merit _ výhoda ,
merited _ zasloužený , (adj:)
meriting _ mající dostatečnou hodnotu ,
meritocracy _ meritokracie , (n:)
meritocracy _ vláda zasloužilých , , ((existuje lepší překlad?))
meritocratic _ meritokratický , (adj:)
meritorious _ záslužný , (adj:)
meritoriously _ záslužně , (adv:)
meritoriousness _ záslužnost , (n:)
merits _ hodnoty , (n: pl.)
Meriwether _ Meriwether , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Merle _ Merle , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
merlin _ dřemlík tundrový ,
Merlin _ Merlin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
mermaid _ mořská panna , (n:)
merman _ mořský muž ,
mermen _ mořští muži ,
meromorphic _ meromorfní , (adj:)
Merriam _ Merriam , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Merrick _ Merrick , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
merrier _ veselejší , (adj:)
merriest _ nejveselejší , (adj:)
Merrill _ Merrill , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
merrily _ vesele , (adv:)
Merrimack _ okres v USA , (n: [jmén.])
merriment _ veselí , (n:)
merriness _ veselost , (n:)
Merritt _ Merritt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
merry _ jásavý , (adj:)
merry _ radostný , (adj:)
merry _ veselý , (adj:)
merry christmas _ veselé Vánoce , ([fráz.])
merry-go-round _ kolotoč ,
merrymaker _ účastník mejdanu ,
merrymaking _ zábava , (n:)
Mervin _ Mervin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
mesa _ stolová hora ,
mescal _ meskal , (n:)
mescaline _ meskalin , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line