Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

Meir _ Meir , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Meister _ Meister , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mel _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
MELA _ Munition Export License Application , ([zkr.] [voj.])
melamine _ melamin , (n:)
melancholia _ deprese , (n:)
melancholia _ melancholie , (n:)
melancholiac _ melancholik , (n:)
melancholic _ melancholik , (n:)
melancholic _ melancholický , (adj:)
melancholy _ smutný , (adj:)
melancholy _ smutek , (adv:)
melancholy _ melancholie , (adv:)
melancholy _ melancholický , (adj:)
melange _ směs , (n:)
Melanie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
melanin _ melanin , (n:)
melanoma _ rakovina kůže ,
melanomata _ rakovina kůže ,
melanosis _ melanóza ,
melatonin _ melatonin , (n:)
Melbourne _ Melbourne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Melbourne _ Melbourne , ([jmen.]) , (město - Austrálie)
Melcher _ Melcher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
meld _ smíchat , (v:)
meld _ ztrácet tvar ,
melee _ tlačenice , (n:)
melee _ rvačka , (n:)
Melinda _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
meliorate _ zlepšit , (v:)
melioration _ zlepšení , (n:)
meliorative _ meliorativní , (adj:)
meliorist _ meliorista ,
melisma _ melisma ,
Melissa _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
melliferous _ medonosný , (adj:)
mellifluous _ sladký , (adj:)
mellifluously _ sladce , (adv:)
mellifluousness _ sladkost , (n:)
Mellon _ Mellon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mellow _ vyzrálý , (adj:)
mellow _ zjemnit , (v:)
mellow _ uvolněný , (adj:)
mellow _ příjemný , (adj:)
mellow _ měkký , (adj:)
mellow _ jemný , (adj:)
mellowed _ zjemnělý , (adj:)
mellowed _ vyzrálý , (adj:)
mellower _ jemnější , (adj:)
mellower _ měkčí ,
mellowing _ zrající , (adj:)
mellowing _ měknutí , (n:)
mellowness _ příjemnost zvuku ,
mellows _ měkne ,
melodic _ melodický , (adj:)
melodically _ melodicky , (adv:)
melodies _ melodie , (pl.)
melodious _ melodický , (adj:)
melodiously _ melodicky , (adv:)
melodiousness _ melodičnost , (n:)
melodrama _ melodrama , (n:)
melodramas _ melodramata , (n:)
melodramatic _ melodramatický , (adj:)
melodramatically _ melodramaticky , (adv:)
melodramatics _ melodramatika , (n:)
melody _ melodie , (n:)
melon _ meloun ,
melons _ melouny , (n: pl.)
melt _ tavit , (v:)
melt _ tavenina , (n:)
melt _ tát , (v:)
melt _ tání , (n:)
melt _ roztát , (v:)
melt _ rozplynout se , (v:)
melt _ obměkčit , (v:)
meltable _ tavitelný , (adj:)
meltdown _ roztavení reaktoru ,
melted _ tál , (v:)
melted _ roztavený , (adj:)
melter _ tavič , (n:)
melting _ dojemný , (adj:)
melting _ tání ,
melting _ tavení , (n:)
melting _ tající , (adj:)
melting point _ bod tání , (n:)
melting pot _ tavící kotel ,
meltingly _ něžně , (adv:)
melts _ taví ,
meltwater _ voda z roztajeného sněhu ,
meltwater _ roztajený sníh ,
Melville _ Melville , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Melvin _ Melvin , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
member _ úd , (n:)
member _ končetina , (n:)
member _ členský , (adj:)
member _ prvek , (n:)
member _ příslušník , (n:)
member _ článek , (n:)
member _ člen , (n:)
member _ penis , ([fráz.]) , (Austrálie)
member country _ členská země ,
membered _ článkovaný , (adj:)
memberless _ nečlánkovaný , (adj:)
members _ členové , (n: pl.)
membership _ členstvo , (n:)
membership _ členství ,
membership _ členský ,
membership card _ průkaz ,
membership card _ členský průkaz ,
membership card _ legitimace ,
memberships _ členství , (pl.)
membrane _ blána , (n:)
membrane _ membrána , (n:)
membrane _ blanka , (n:)
membranes _ membrány , (n: pl.)
membranous _ blánovitý , (adj:)
memento _ memento , (n:)
memento _ vzpomínka , (n:)
memo _ poznámka , (n:)
memoir _ paměti , (n:)
memoir _ monografie , (n:)
memoir _ memoár , (n:)
memoir _ biografie , (n:)
memoirs _ paměti , (n:)
memorabilia _ memorabilia , (n:)
memorability _ památnost , (n:)
memorable _ památný , (adj:)
memorableness _ památnost , (n:)
memorably _ nezapomenutelně , (adv:)
memoranda _ memorandum , (n:)
memorandum _ memorandum , (n:)
memorial _ památník , (n:)
memorial _ památka , (n:)
memorialize _ připomenout , (v:)
memorials _ památníky , (n: pl.)
memories _ vzpomínky , (n: pl.)
memorisation _ memorování , (n:)
memorise _ memorovat , (v:)
memorising _ memorující ,
memorization _ memorování , (n:)
memorize _ naučit se zpaměti ,
memorize _ memorovat , (v:)
memorize _ učit se zpaměti ,
memorized _ namemorovaný , (adj:)
memorized _ memorovaný , (adj:)
memorized _ naučený zpaměti ,
memorizes _ memoruje , (v:)
memorizing _ memorující , (adj:)
memory _ památka , (n:)
memory _ paměťový , (adj:)
memory _ vzpomínka ,
memory _ paměť ,
memory space _ paměťový prostor , ([it.])
memoryless _ bezpaměťový , (adj:)
memos _ poznámky , (n: pl.)
Memphis _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
MEMS _ Microelectromechanical System , ([zkr.] [voj.])
memsahib _ sáhibka , (n: [female]) , (žena-sáhib)
men _ muži ,
men s room _ pánská toaleta , (n:)
men s wear _ pánské oblečení , (n:)
men-of-war _ válečné lodě ,
menace _ ohrozit , (v:)
menace _ ohrožení , (n:)
menace _ hrozba , (n:)
menaced _ ohrožený , (adj:)
menacing _ ohrožující , (adj:)
menacing _ hrozivý , (adj:)
menacingly _ hrozivě , (adv:)
menage _ obyvatelé domu ,
menagerie _ zvěřinec , (n:)
menarche _ první menstruace ,
mend _ spravovat ,
mend _ spravit ,
mend _ opravovat ,
mend _ opravit ,
mendacious _ prolhaný , (adj:)
mendacious _ lživý , (adj:)
mendacious _ lhavý , (adj:)
mendacious _ klamný , (adj:)
mendaciously _ klamně , (adv:)
mendacity _ prolhanost , (n:)
mended _ opravený , (adj:)
Mendel _ Mendel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mendelevium _ mendělevium , (n:)
mendelevium _ mendělejevium , (n:)
mender _ opravář , (n:)
mendicancy _ žebrota , (n:)
mendicant _ žebrácký , (adj:)
mending _ opravující , (adj:)
Mendoza _ Mendoza , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Argentina)
mends _ opravuje , (v:)
menfolk _ mužští členové ,
menfolks _ mužští členové ,
menial _ podřadný , (adj:)
menially _ podřadně , (adv:)
meningeal _ meningeální , (adj:)
meninges _ mozková membrána , (n:)
meningioma _ meningiom ,
meningitis _ meningitida , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line