Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

meddle _ míchat se , , (do něčeho)
meddle _ plést se , , (do něčeho)
meddle _ vměšovat se , (v:)
meddle with _ plést se do ,
meddled _ zapletený , (adj:)
meddler _ všetečka , (n:)
meddler _ šťoura , (n:)
meddler _ všetečný člověk ,
meddlesome _ vlezlý , (adj:)
meddling _ vměšující se ,
Medellin _ Medellin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Medford _ Medford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
media _ média , (n:)
media _ mediální , (adj:)
mediaeval _ středověký , (adj:)
medial _ středový , (adj:)
medially _ středově , (adv:)
median _ středový , ([eko.])
median _ střední hodnota , (n: [mat.])
median _ těžnice , (n: [mat.]) , (trojúhelníku)
median strip _ pás uprostřed dálnice ,
medians _ mediány , (n: pl.)
mediate _ zprostředkující , (adj:)
mediate _ zprostředkovat , (v:)
mediate _ vyjednávat , (v:)
mediate _ středový , (adj:)
mediate _ střední , (adj:)
mediate _ sjednat , (v:)
mediate _ přenášet , (v:)
mediate _ zprostředkovávat ,
mediated _ zprostředkovaný , (adj:)
mediates _ zprostředkovává , (v:)
mediating _ zprostředkovatelský , (adj:)
mediation _ zprostředkování , (n:)
mediations _ zprostředkování , (pl.)
mediator _ zprostředkovatel , (n:)
mediator _ vyjednavač , (n:)
mediator _ prostředník ,
mediatorial _ zprostředkovatelský , (adj:)
mediatory _ zprostředkovatelský , (adj:)
mediatrix _ prostřednice , (n:)
medic _ zdravotník , (n:)
medic _ medik , (n:)
medic _ doktor , (n:)
medical _ léčebný , (adj:)
medical _ léčivý , (adj:)
medical _ lékařský , (adj:)
medical check-up _ lékařská prohlídka ,
medical doctor _ lékař , (n:)
medical doctor _ lékařka , (n:)
medical examiner _ policejní lékař ,
medically _ lékařský , (adj:)
medicament _ léčivo , (n:)
medicate _ léčit , (v:)
medicated _ léčený , (adj:)
medication _ léčení , (n:)
medication _ léčba , (n:)
Medici _ Medici , (n: [jmén.]) , (příjmení)
medicinal _ léčivý , (adj:)
medicinally _ léčivě , (adv:)
medicine _ léčivo , (n:)
medicine _ podávat léky ,
medicine _ lékařství ,
medicine _ medicína ,
medicine _ lék ,
medicine ball _ medicinbal ,
medicine man _ šaman , , (n:)
medicine-man _ šaman , (n:)
medico _ doktor , (n:)
medico-legal _ týkající se lékařského práva , (n:)
medicolegal _ týkající se lékařského práva , (n:)
medics _ doktoři , (n:)
medieval _ středověký , (adj:)
medievalist _ medievalista , (n:)
mediocre _ průměrný , (adj:)
mediocrity _ průměrnost , (n:)
meditate _ rozjímat , (v:)
meditate _ přemýšlet , (v:)
meditate _ meditovat , (v:)
meditates _ medituje , (v:)
meditating _ meditující , (adj:)
meditation _ rozjímání , (n:)
meditation _ přemýšlení , (n:)
meditation _ meditace , (n:)
meditations _ meditace , (pl.)
meditative _ přemýšlivý , (adj:)
meditative _ meditativní , (adj:)
meditatively _ přemýšlivě , (adv:)
meditatively _ meditativně , (adv:)
meditator _ hloubavec , (n:)
mediterranean _ středozemní ,
mediterranean _ středomoří ,
mediterranean _ středozemský , (adj:)
mediterranean _ vnitrozemský , (adj:)
Mediterranean _ Středozemí , (n: [zeměp.])
Mediterranean Sea _ Středozemní moře , ([zem.] n:)
medium _ prostředek, střed , ([eko.])
medium _ medium (mikrobiologie) , ([eko.])
medium _ střední , (adj:)
medium effective dose (ED50) _ střední účinná dávka (ED50) , ([eko.])
medium lethal dose (LD50) _ střední (smrtelná) letální dávka (LD50) , ([eko.])
medium of exchange _ prostředek směny ,
medium pesticide lethal dose _ střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50) , ([eko.])
medium-active waste _ středně aktivní odpad , ([eko.])
medium-range _ středního rozsahu ,
medium-sized _ středně velký ,
medium-term _ střednědobý , ([eko.])
medium-term loan _ střednědobá půjčka ,
mediums _ prostředky , (n: pl.)
mediums _ prostředí ,
medley _ směs , (n:)
medulla _ dřeň ,
medulla oblongata _ prodloužená mícha , (n:)
medullae _ dřeň ,
medullary _ medulární ,
medullary _ dřeňový , (adj:)
medusoid _ medúzovitý , (adj:)
meed _ odměna , (n:)
meek _ trpělivý , (adj:)
meek _ skromný , (adj:)
meek _ pokorný , (adj:)
meek _ poddajný , (adj:)
meeker _ trpělivější , (adj:)
meekest _ nejtrpělivější , (adj:)
meekly _ trpělivě , (adv:)
meekly _ skromně , (adv:)
meekness _ trpělivost , (n:)
meekness _ skromnost , (n:)
meekness _ pokora , (n:)
meerkat _ druh šelmy ,
meerschaum _ mořská pěna , (n:)
meet _ uspokojit ,
meet _ seznámit se s ,
meet _ seznámit se ,
meet _ stýkat se ,
meet _ vyhovět ,
meet _ setkání , (n:)
meet _ meet/met/met , (v: [neprav.])
meet _ sejít se ,
meet _ scházet se ,
meet _ splnit ,
meet _ sejít ,
meet _ setkávat se ,
meet _ setkat se ,
meet _ potkávat ,
meet _ potkat ,
meet up _ sejít se ,
meet up _ scházet se ,
meet with an accident _ utrpět nehodu ,
meeting _ shromáždění , (n:)
meeting _ schůzka ,
meeting _ schůze ,
meeting _ setkání , (n:)
meeting house _ modlitebna , (n:)
meeting of minds _ shoda názorů ,
meetinghouse _ modlitebna , (n:)
meetings _ schůzky , (n: pl.)
meetings _ setkání , (pl.)
meets _ setkává , (v:)
Meg _ Markéta , (n: [žens. jméno]) , (zkráceno z: Margareth)
mega _ mega , (n:)
megabit _ megabit , (n:)
megabits _ megabity , (n: pl.)
megabucks _ milióny dolarů ,
megabyte _ megabyte ,
megabytes _ megabyty , (pl.)
megacardia _ megakardie , (n:)
megacycle _ megahertz , (n:)
megadeath _ smrt miliónu lidí ,
megahertz _ megahertz , (n:)
megalith _ megalit , (n:)
megalithic _ megalitický , (adj:)
megalomania _ velikášství , (n:)
megalomania _ megalomanie , (n:)
megalomaniac _ megaloman , (n:)
megalopolis _ megalopole ,
megalosaur _ megalosaurus ,
megalosaurus _ megalosaurus ,
megaparsec _ megaparsek , (n:)
megaparsec _ milion parseků ,
megaphone _ megafon , (n:)
megastar _ superstar , (n:)
megastar _ hvězda ,
megaton _ megatuna , (n:)
megavolt _ megavolt , (n:)
megawatt _ megawatt , (n:)
megaword _ milión slov ,
megawords _ milióny slov ,
MEGO _ My Eyes Glaze Over , ([zkr.])
megohm _ megaohm , (n:)
megrim _ vrtoch , (n:)
megrim _ trudomyslnost , (n:)
megrim _ rozmar , (n:)
megrim _ migréna , (n:)
megrims _ malomyslnost , (n:)
Meier _ Meier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
meiosis _ mióza , (n:)
meiosis _ meióza , (n:)
meiosis _ redukční dělení buněk ,
meiotic _ meiotický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line