Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

meadowlark _ severoamerický skřivánek ,
meadows _ louky , (n: pl.)
meager _ skrovný , (adj:)
meager _ hubený , (adj:)
meagerly _ skrovně , (adv:)
meagerness _ skrovnost , (n:)
meagre _ hubený , (adj:)
meagre _ skrovný , (adj:)
meagre _ chudý , (adj:)
meal _ jídlo ,
meal ticket _ stravenka , (n:)
meals _ strava , (n:)
meals _ pokrmy , (n: pl.)
meals _ jídla , (n:)
mealtime _ doba jídla , (n:)
mealy _ moučný , (adj:)
mealy-mouthed _ vyhýbavý , (adj:)
mealybug _ červec , (n:)
mealybug _ škodlivý hmyz ,
mealymouthed _ vyhýbavý , (adj:)
mean _ střed , (n:)
mean _ průměr , (n:)
mean _ nepřející , (adj:)
mean _ protivný , (adj:)
mean _ sprostý , (adj:)
mean _ střední hodnota ,
mean _ prostřední ,
mean _ střed, průměr , ([eko.])
mean _ lakomý , (adj:)
mean _ mizerný , (adj:)
mean _ nečestný , (adj:)
mean _ nekalý , (adj:)
mean _ ošklivý , (adj:)
mean _ podřadný , (adj:)
mean _ průměrný , (adj:)
mean _ vyjadřovat , (v:)
mean _ zlý , (adj:)
mean _ zamýšlet , (v:)
mean _ střední ,
mean _ podlý , (adj:)
mean _ mean/meant/meant , (v: [neprav.])
mean _ podprůměrný , (adj:)
mean _ zákeřný ,
mean _ mysl ,
mean _ znamenat ,
mean _ myslit ,
mean _ myslet ,
mean _ mínit ,
mean _ mínit , (v:)
mean _ myslet , (v:)
mean _ myslit , (v:) , ((mít na mysli))
mean _ znamenat , (v:)
mean trick _ podraz , (n:)
meander _ zátočina , (n:)
meander _ klikatit se , (v:)
meandering _ klikacení , (n:)
meanders _ zátočiny , (n: pl.)
meaner _ více zlý ,
meanest _ nejvíce zlý ,
meanie _ lakomec , (n:)
meanie _ mizera , (n:)
meaning _ znamenající , (adj:)
meaning _ mínění , (n:)
meaning _ mnohovýznamný ,
meaning _ výrazný ,
meaning _ úmysl ,
meaning _ význam ,
meaning _ smysl ,
meaningful _ smysluplný , (adj:)
meaningful _ významný ,
meaningfully _ smysluplně , (adv:)
meaningfulness _ smysluplnost , (n:)
meaningless _ nesmyslný , (adj:)
meaningless _ bezvýznamný , (adj:)
meaninglessly _ bezvýznamně , (adv:)
meaninglessness _ bezvýznamnost , (n:)
meanings _ významy , (pl.)
meanly _ zle , (adv:)
meanness _ zlovolnost , (n:)
meanness _ sobeckost , (n:)
meanness _ nečestnost , (n:)
meanness _ lakota , (n:)
means _ možnosti ,
means _ finanční prostředky ,
means _ prostředky , (n: pl.)
means _ znamená , (v: 3.os.)
means _ prostředek ,
means of doing st _ prostředek ,
means of doing st _ prostředky k čemu ,
means of payment _ platidlo ,
means of persuasion _ přesvědčování ,
means of transport _ dopravní prostředek ,
means-tested _ zkoumání finanční situace ,
meant _ znamenal , (v:)
meant _ míněný , (adj:)
meant _ určený , (adj:)
meant _ mínil , (v:)
meant _ mean/meant/meant , (v: [neprav.])
meantime _ zatím ,
meantime _ mezitím ,
meanwhile _ prozatím ,
meanwhile _ zatím ,
meanwhile _ mezitím ,
meany _ sobec , (n:)
measles _ spalničky , ([med.])
measles _ osypky , ([med.])
measly _ mizerný , (adj:)
measurability _ měřitelnost , (n:)
measurable _ měřitelný , (adj:)
measurably _ patrně , (adv:)
measurably _ měřitelně , (adv:)
measure _ rozsah , (n:)
measure _ odměřit , (v:)
measure _ odměrka , (n:)
measure _ ocenit , (v:)
measure _ měřítko , (n:)
measure _ mez ,
measure _ meřítko ,
measure _ brát míru ,
measure _ míra, rozsah , ([eko.])
measure _ dávkovat , (v:)
measure _ změřit ,
measure _ opatření ,
measure _ míra ,
measure _ měřit ,
measure of economic welfare _ měřítko ekonomického blahobytu , ([eko.])
measure of value _ míra hodnoty ,
measure out _ odměřit , (v:)
measure out _ naměřit , (v:)
measure up _ vyhovět , (v:)
measured _ naměřený , (adj:)
measured _ odměřený ,
measured resources _ změřené zdroje , ([eko.])
measureless _ nesmírný , (adj:)
measureless _ bezmezný , (adj:)
measurement _ velikost ,
measurement _ rozměr ,
measurement _ měření , (n:)
measurement _ míra ,
measurements _ rozměry , (n: pl.)
measurements _ měření , (n:)
measurer _ měřič , (n:)
measures _ opatření , (n:)
measures _ míry , (n: pl.)
measuring _ měření , (n:)
measuring cup _ odměrka , (n:)
meat _ maso ,
meatball _ masová koule ,
meatball _ karbanátek ,
meatier _ masitější , (adj:)
meatier _ hutnější , (adj:)
meatiness _ masitost , (n:)
meatless _ bezmasý ,
meatloaf _ karbanátek , (n:)
meatpacking _ masný průmysl ,
meatpacking industry _ masný průmysl ,
meatpacking industry _ jateční průmysl ,
meats _ masa , (n:)
meaty _ masitý , (adj:)
mebibit _ mebibit , (n:) , (Mib, 1048576 bitů (dle standardu IEC))
mebibyte _ mebibyte , (n:) , (MiB, 1048576 bajtů (dle standardu IEC))
mecca _ mekka ,
mechanic _ mechanik , (n:)
mechanic _ mechanické , (adv:)
mechanical _ mechanický , (adj:)
mechanical aeration _ mechanická aerace (vody) , ([eko.])
mechanical drawing _ výkres , (n:)
mechanical engineering _ strojírenství , ([tech.])
mechanical stirring _ mechanické míchání , ([eko.])
mechanically _ mechanicky , (adv:)
mechanician _ mechanik , (n:)
mechanics _ mechanika , (n:)
mechanisable _ mechanizovatelný , (adj:)
mechanisation _ mechanizace , (n:)
mechanise _ mechanizovat , (v:)
mechanised _ mechanizovaný , (adj:)
mechanism _ mechanizmus , (n:)
mechanisms _ mechanizmy , (n: pl.)
mechanist _ mechanik , (n:)
mechanistic _ mechanistický , (adj:)
mechanistic _ mechanický , (adj:)
mechanistically _ mechanisticky , (adv:)
mechanizable _ mechanizovatelný , (adj:)
mechanization _ mechanizace , (n:)
mechanizations _ mechanizace , (pl.)
mechanize _ mechanizovat , (v:)
mechanized _ zmechanizovaný , (adj:)
mechanized _ mechanizovaný , (adj:)
mechanizes _ mechanizuje , (v:)
mechanizing _ mechanizování , (n:)
med _ medicína , (n:)
med _ doktor , (n:)
medal _ medaile , (n:)
medalist _ medailista , (n:)
medallion _ medailonek , (n:)
medallion _ medailon , (n:)
medallions _ medailóny , (n: pl.)
medallist _ medailista , (n:)
medals _ medaile , (pl.)
Medan _ město - Indonésie , (n: [jmén.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line