Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

matutinal _ časný , (adj:)
MATV _ Multi-Axis Thrust Vectoring , ([zkr.] [voj.])
matzo _ nekynutý chléb ,
matzot _ nekynutý chléb ,
matzoth _ nekynutý chléb ,
Maude _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
maudlin _ uplakaný , (adj:)
maudlin _ ufňukaný , (adj:)
maudlin _ sentimentální , (adj:)
maudlin _ plačtivý , (adj:)
maugre _ navzdory ,
Maui _ okres v USA , (n: [jmén.])
maul _ zmlátit , (v:)
maul _ zkritizovat , (v:)
maul _ potrhat , (v:)
maul _ palice , (n:)
mauler _ přední končetina , (n:)
Mauna Loa _ Mauna Loa , (n: [zem.]) , (sopka na Havaji, 4169 m)
maunder _ mumlat , (v:)
Maureen _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Maurice _ Maurice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Mauricio _ Mauricio , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Maurine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Mauritania _ Mauretánie , (n: [jmén.])
Mauritius _ Mauricius , (n: [jmén.])
mausolea _ mausoleum , (n:)
mausoleum _ mausoleum , (n:)
mauve _ lila , (v:)
maven _ odborník , (n:)
maverick _ vzpurný , (adj:)
maverick _ podivín , (n:)
maverick _ dobytče ,
maverick _ nespolečenský tvor ,
mavin _ odborník , (n:)
mavis _ drozd zpěvný ,
Mavis _ Mavis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
maw _ tlama , (n:)
maw _ jícen , (n:)
maw _ chřtán , (n:)
mawkish _ falešně sentimentální , (adj:)
mawkishness _ falešná sentimentálnost , (n:)
MAWS _ Missile Approach Warning System , ([zkr.] [voj.])
Max _ Max , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Maxmilian)
maxi _ maximální délka , (n:)
maxi-min criterion _ kritérium maxi-mini , ([eko.])
maxilla _ horní čelist ,
maxillae _ horní čelist ,
maxillary _ čelistní ,
maxillary _ čelist , (n:)
maxillodental _ maxilodentální ,
maxillomandibular _ maxilomandibulární ,
maxim _ rčení , (n:)
maxima _ maximum , (n:)
maximal _ maximální , (adj:)
maximality _ maximalita , (n:)
maximalization _ maximalizace , ([eko.])
maximally _ maximálně , (adv:)
maximation _ maximalizace , (n:)
Maximilian _ Maximilian ,
maximisation _ maximalizace , (n:)
maximise _ maximalizovat , (v:)
maximised _ maximalizovaný , (adj:)
maximiser _ maximalizovatel , (n:)
maximises _ maximalizuje , (v:)
maximising _ maximalizující , (adj:)
maximization _ maximalizace , (n:)
maximize _ maximalizovat , (v:)
maximized _ maximalizovaný , (adj:)
maximizer _ maximalizovatel , (n:)
maximizes _ maximalizuje , (v:)
maximizing _ maximalizující , (adj:)
maxims _ rčení , (pl.) , (n:)
maximum _ maximum, nejvyšší míra , ([eko.])
maximum _ maximum , (n:)
Maximum Achievable Control Technology (MACT). _ technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT) , ([eko.])
maximum allowable concentration (MAC) of substances _ NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě) , ([eko.])
maximum allowable concentration (MAC) of substances _ nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK) , ([eko.])
maximum allowable limiting value (MLV) _ MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.) , ([eko.])
maximum allowable limiting value (MLV) _ MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.) , ([eko.])
maximum allowable pesticide concentration _ nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu , ([eko.])
maximum allowable waste water pollution _ nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody , ([eko.])
Maximum Efficiency Recovery. _ obnova maximální efektivnosti , ([eko.])
maximum limiting value (MLV) _ NMH nejvyšší mezná hodnota , ([eko.])
maximum limiting value (MLV) _ nejvyšší mezná hodnota (NMH) , ([eko.])
maximum load _ nosnost ,
maximum net-present-value criterion _ kritérium maximální čisté současné hodnoty , ([eko.])
maximum pesticide residue limit _ maximální limit reziduí pesticidů , ([eko.])
maximum pesticide residue tolerance _ maximální tolerance reziduí pesticidů , ([eko.])
maximum reservoir depth _ maximální hloubka nádrže , ([eko.])
maximum storage level _ hladina maximálního nadržení , ([eko.])
maximum sustainable yield _ maximální udržitelný výnos , ([eko.])
maximum yield of water source _ maximální vydatnost vodního zdroje , ([eko.])
maximums _ maxima , (n:)
Maxine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Maxwell _ Maxwell , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
may _ třeba ,
may _ májový , (adj:)
May _ May , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
may _ snad ,
May _ máj , ((expr.))
may _ smět ,
may _ smí ,
may _ může ,
may _ moct ,
may _ možná ,
May _ květen ,
may _ moci ,
may _ ať , , (+ infinitiv bez to (may I be - ať jsem))
may _ kéž , , (+ infinitiv bez to (may I be - kéž jsem))
may beetle _ chroust , (n:)
May Day _ svátek 1. máje , (n:)
may I _ smím ,
may I? _ smím? ,
may I? _ s dovolením ,
Maya _ jazyk kmene Mayů , (n:) , (Mexiko, Guatemala)
Maya _ May , (n:) , (člen kmene Mayů, Mexiko, Guatemala)
Maya _ Maya , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Mayan _ mayský , (adj:)
Mayans _ Mayans , (n: [jmén.]) , (příjmení)
MAYB _ Mad About You, Baby , ([zkr.])
maybe _ třeba ,
maybe _ snad ,
maybe _ možná ,
maybeetle _ chroust , (n:)
maybug _ chroust , (n:)
mayday _ tísňový signál ,
mayday _ tísňový signál pomozte mi , (n:)
mayday _ SOS ,
mayday (m aidez) _ tísňový signál, fonetický přepis z francouštiny , (n:) , (pomozte mi)
Mayence _ Mohuč , ([zem.] n:)
Mayer _ Mayer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mayflower _ planika , (n:)
mayflower _ druh rostliny ,
mayfly _ jepice , (adv:)
mayhap _ možná , (adj:)
mayhem _ zmrzačení , (n:)
mayhem _ zmatek , (n:)
mayhem _ chaos , (n:)
mayn t _ nesmět , (v:)
Maynard _ Maynard , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
mayonnaise _ majonéza ,
mayor _ starosta , (n:)
mayor _ primátor , (n:)
mayoral _ starostovský , (adj:)
mayoral _ vztahující se ke starostovi ,
mayoralty _ starostenství , (n:)
mayoralty _ úřad starosty ,
mayoress _ starostka , (n:)
mayors _ starostové ,
maypole _ májka , (n:)
maze _ bludiště , (n:)
mazes _ bludiště , (pl.)
mazourka _ mazurka , (n:)
Mazovia _ Mazovsko , ([zem.] n:)
Mazuria _ Mazursko , ([zem.] n:)
mazurka _ mazurka , (n:)
mazy _ spletitý , (adj:)
Mbabane _ hl.m. - Svazijsko , (n: [jmén.])
MBE _ Molecular Beam Epitaxy , ([zkr.] [voj.])
MBUC _ Mind Bogglingly Unlikely Coincidence , ([zkr.])
MBV _ Model Based Vision , ([zkr.] [voj.])
MCA _ Multichip Assembly , ([zkr.] [voj.])
MCC _ Riadiace centrum misie (= Mission Control Center) , (n: [zkr.])
McClain _ okres v USA , (n: [jmén.])
McCormick _ okres v USA , (n: [jmén.])
McCracken _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCD _ Minimum Cost Design , ([zkr.] [voj.])
MCDA _ analýza multikriteriálního rozhodování , ([eko.])
McDonald _ okres v USA , (n: [jmén.])
McDowell _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCE _ marginální efektivita nákladů , ([eko.])
MCIBTY(SN) _ My Computer Is Better Than Yours (So Nyerrr) , ([zkr.])
McIntosh _ okres v USA , (n: [jmén.])
McKenzie _ okres v USA , (n: [jmén.])
McKinley _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCL _ 1. max. úroveň koncentrace, 2. max. hladina kontaminantu , ([eko.])
McLean _ okres v USA , (n: [jmén.])
McLeod _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCM _ Multichip Module , ([zkr.] [voj.])
McMullen _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCPA herbicide _ MCPA herbicid , ([eko.])
McPherson _ okres v USA , (n: [jmén.])
MCT _ Metal-Oxide-Semiconductor Controlled Transistor , ([zkr.] [voj.])
MD _ More Dirt (Physician) , ([zkr.])
MDA _ Metal De-Activator , ([zkr.] [voj.])
MDL _ minimální zjistitelný limit , ([eko.])
me _ mně , ((dat/loc))
me _ mě , ((acc/gen))
me _ mne , ((acc/gen))
me _ mnou ,
me: _ podle mě ,
MEA _ More Electric Aircraft , ([zkr.] [voj.])
mea culpa _ přiznání chyby ,
mead _ luh , (n:)
mead _ medovina , (n:)
Meade _ Meade , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
meadow _ louka , (n:)
meadow _ luční , (adj:)
meadow-saffron _ ocún ,
meadowland _ louky ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line