Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

match _ zápalka , ((for fire)n:)
match _ srovnat , (v:)
match _ porovnat , (v:)
match _ ladit s nečím , (v:)
match against _ rovnat , (v:)
match point _ matchball ,
match point _ poslední bod zápasu ,
matchbook _ krabička plochých zápalek ,
matchbox _ krabička zápalek ,
matchboxes _ krabičky zápalek ,
matched _ slícovaný , (adj:)
matched _ sdružený , (adj:)
matched _ spárovaný , (adj:)
matched _ sehraný , (adj:)
matcher _ dohazovač , (n:)
matchers _ dohazovači ,
matches _ zápasy , (n: pl.)
matches _ zápalky , (n: pl.)
matches _ sirky , (n: pl.)
matching _ srovnání ,
matching _ odpovídající , (adj:)
matching _ porovnání ,
matchless _ nesrovnatelný , (adj:)
matchless _ jedinečný , (adj:)
matchlock _ doutnákový zámek ,
matchmaker _ dohazovač , (n:)
matchmaking _ dohazování , (n:)
matchplay _ druh hry v golfu ,
matchstick _ zápalka , (n:)
matchwood _ třísky , (n:)
mate _ partner , (n:)
mate _ mat , (n:)
mate _ kamarád , (n:)
mate _ družka , (n:)
mate _ důstojník , (n:)
mate _ přítel , (n:)
mate _ milovat se , (v:)
mate _ přítelkyně ,
Mateo _ Mateo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
mater _ matka , (n:)
material _ materiální , (adj:)
material _ hmotný , (adj:)
material _ materiál ,
material _ látka ,
material _ hmota ,
material composition _ látkové složení (systému) , ([eko.])
material damage _ naturální škoda , ([eko.])
material identification _ materiálová identifikace , ([eko.])
material issue slip _ výdejka , (n:)
material source _ materiální zdroj ,
material substance _ věcná podstata ,
materialisation _ materializace , (n:)
materialise _ zhmotnit , (v:)
materialised _ zhmotněný , (adj:)
materialism _ materialismus , (n:)
materialist _ materialista , (n:)
materialistic _ materialistický , (adj:)
materialistically _ materialisticky , (adv:)
materiality _ závažnost , (n:)
materiality _ materiálnost , (n:)
materialization _ zhmotnění , (n:)
materialization _ materializace , (n:)
materialize _ zhmotnit , (v:)
materialized _ zhmotněný , (adj:)
materializes _ zhmotňuje , (v:)
materializing _ zhmotňující , (adj:)
materially _ hmotně , (adv:)
materials _ materiály , (pl.)
materials balance _ materiálová rovnováha , ([eko.])
materials balance analysis _ analýza rovnováhy materiálů , ([eko.])
materials damage _ materiálové škody , ([eko.])
materials damage to agriculture _ materiálové škody v zemědělství , ([eko.])
materials levy _ zdanění materiálů (vstupů) , ([eko.])
materiel _ materiál , (n:)
maternal _ mateřský , (adj:)
maternal hospital _ porodnice , (n:)
maternally _ mateřsky , (adv:)
maternity _ mateřství , (n:)
maternity grant _ porodné ,
maternity hospital _ porodnice , (n:)
maternity leave _ mateřská dovolená ,
maternity ward _ porodnické oddělení , (n:)
mates _ kamarádi ,
mates _ partneři , (n:)
matey _ kamarád , (n:)
math _ matematika , (n:)
math _ matika , (n:)
mathematic _ matematický , (adj:)
mathematical _ matematický , (adj:)
mathematically _ matematicky , (adv:)
mathematician _ matematik , (n:)
mathematicians _ matematici , (n: pl.)
mathematics _ matematika ,
Mathewson _ Mathewson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mathias _ Mathias , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mathieu _ Mathieu , (n: [jmén.]) , (příjmení)
maths _ matika , (n:)
maths _ matematika ,
Matilda _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
matinée _ odpolední koncert ,
matinee _ odpolední představení , (n:)
matinee idol _ herecký idol ,
mating _ páření , (n:)
matings _ páření , (pl.) , (n:)
matins _ ranní modlitba , (n:)
matriarch _ ženský vůdce matriarchátu ,
matriarchal _ matriarchální , (adj:)
matriarchy _ matriarchát , (n:)
matric _ imatrikulace , (n:)
matrices _ matrice , (n:)
matrices _ matice , (pl. n: [mat.])
matricidal _ matko-vražedný , (adj:)
matricidal _ matkovražedný , (adj:)
matricide _ matko-vražda , (n:)
matricide _ matkovražda , (n:)
matriculate _ zapsat , (v:)
matriculate _ imatrikulovat , (v:)
matriculate _ stát se posluchačem VŠ ,
matriculated _ imatrikulovaný , (adj:)
matriculated _ přijat mezi posluchače VŠ ,
matriculation _ imatrikulace , (n:)
matrilineal _ příbuzný v ženské linii ,
matrimonial _ manželský , (adj:)
matrimonially _ manželsky , (adv:)
matrimony _ manželství ,
matrix _ matrice , (n:)
matrix _ děloha , (n:)
matrix _ základní hmota ,
matrix _ matice , (n: [mat.])
matron _ vrchní sestra , (n:)
matron _ matrona , (n:)
matron _ hospodářka , (n:)
matron _ vězeňská dozorkyně ,
matron of honor _ hlavní družička , (n:)
matronly _ matrónský , (adv:)
mats _ podložky , (n: pl.)
Matson _ Matson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Matsumoto _ Matsumoto , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Japonsko)
matt _ matový , (adj:)
matt _ matný , (adj:)
matte _ maska neodrážející světlo ,
matted _ rozcuchaný , (adj:)
matter _ záležitost , (n:) , (what is the matter with you? - co je s tebou?)
matter _ hnisat , (v:)
matter _ hnis , (n:)
matter _ záležet na ,
matter _ hmota , (n:)
matter _ vadit ,
matter decomposition _ rozklad látky , ([eko.])
matter of fact _ držící se faktů ,
matter resistance _ rezistence látky , ([eko.])
matter-of-fact _ držící se faktů ,
matter-of-factly _ objektivně , (adv:)
matter-of-factness _ objektivnost , (n:)
mattered _ záleželo , (v:)
Matterhorn _ Matterhorn , (n: [zem.]) , (hora v Alpách, přeneseně i pro označení tohoto typu hory, výrazný tvar tříbokého jehlanu (tzv. karling))
matters _ problematika ,
matters _ záležitosti , (n:)
Matthew _ Mathew ,
Matthew _ Matyáš ,
Matthew _ Matouš ,
Matthew _ Matěj ,
Matthew _ Matthew , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Matthews _ Matthews , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mattie _ Mattie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
matting _ rohož ,
mattock _ motyka , (n:)
mattress _ matrace , (n:)
mattresses _ matrace , (pl.)
Mattson _ Mattson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
maturate _ dospět , (v:)
maturation _ zrání , (n:)
maturation _ vyzrávání , (n:)
maturation _ dozrávání , (n:)
maturational _ zrající , (adj:)
maturational _ vyzrávající , (adj:)
mature _ dospět , (v:)
mature _ dozrát , (v:)
mature _ vyzrálý , (adj:)
mature _ dozrávat , (v:)
mature _ dozrálý , (adj:)
mature _ zralý , (adj:)
mature _ dospělý , (adj:)
mature _ splatný ,
mature economy _ zralá ekonomika , ([eko.])
matured _ zrál , (v:)
matured _ vyzrálý , (adj:)
maturely _ vyzrále , (adv:)
matureness _ zralost , (n:)
maturer _ vyspělejší , (adj:)
matures _ vyzrávající , (adj:)
maturing _ zrání , (n:)
maturity _ vyspělost , (n:)
maturity _ splatnost ,
maturity _ zralost ,
maturity date _ den splatnosti ,
maturity date _ datum splatnosti ,
maturity structure _ struktura splatností ,
matutinal _ ranní ,
matutinal _ jitřní ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line