Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

marxism _ marxismus ,
Marxisms _ Marxismus , (n:)
marxist _ marxista ,
marxist _ marxistický , (adj:)
Mary _ Mary , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Mary Jane _ marihuana , (n: [slang.])
Mary Magdalene _ Marie Magdaléna , , (Máří Magdaléna)
Maryland _ Maryland , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA, ženské křestní jméno)
marzipan _ marcipán , (n:)
mascara _ řasenka , (n:)
mascot _ maskot , (n:)
mascots _ maskoti ,
masculine _ maskulinum ,
masculine _ energický , (adj:)
masculine _ mužný , (adj:)
masculine _ robustní ,
masculine _ mužský ,
masculinely _ mužsky , (adv:)
masculinity _ mužskost , (n:)
masculinization _ maskulinizace ,
masculinize _ maskulinizovat , (v:)
maser _ zdroj mikrovlnného záření , (n:)
Maseru _ hl.m. - Lesotho , (n: [jmén.])
mash _ zápara , (n:)
mash _ rozmačkat , (v:)
mash _ rozdrtit , (v:)
mash _ rmut , (n:)
mash _ mačkat , (v:)
mash _ kaše , (n:)
mash _ drtit , (v:)
MASH _ vojenská polní nemocnice , (n: [zkr.]) , (Mobile Army Surgical Hospital)
mashed _ rozmačkaný , (adj:)
mashed potato _ bramborová kaše ,
masher _ mačkadlo ,
Mashhad _ město - Írán , (n: [jmén.])
mashing _ rozmačkávající , (adj:)
mashing _ mačkající , (adj:)
masjid _ mešita , (n:)
mask _ maskovat , (v:)
mask _ přetvářka , (n:)
mask _ maska , (n:)
maskable _ maskovatelný , (adj:)
masked _ maskovaný , (adj:)
masker _ maskér , (n:)
masker _ osoba s maskou ,
masking _ maskování , (n:)
masking tape _ leukoplast ,
masks _ masky , (n: pl.)
masochism _ masochismus , (n:)
masochist _ masochista , (n:)
masochistic _ masochistický , (adj:)
masochistically _ masochisticky , (adv:)
masochists _ masochisté ,
mason _ kameník , (n:)
mason _ zedník , (n:)
mason _ zdít , (v:)
mason _ svobodný zednář , (n:)
Mason-Dixon line _ Masonova-Dixonova linie , (n: [zem.]) , (jižní hranice Pensylvánie, tradičně považována za pomezí amerického Severu a Jihu)
masonic _ zednářský , (adj:)
masonry _ zdivo , (n:)
masons _ zedníci , (n: pl.)
masons _ svobodní zednáři , (n: pl.)
masque _ maškaráda , (n:)
masque _ maska , (n:)
masque _ skupina maskovaných osob ,
masquer _ maskér , (n:)
masquerade _ maškaráda , (n:)
masquerade _ přestrojení se ,
masquerader _ účastník maškarády ,
masquerades _ maškarády , (n: pl.)
masquerading _ přestrojování se ,
mass _ hmotnost ,
mass _ spousta ,
mass _ masa ,
mass _ mše ,
mass _ masový , (adj:)
mass _ hromadný , (adj:)
mass _ hmota , (n:)
mass loadings _ látkové toky , ([eko.])
mass media _ masmédia , (n:)
mass noun _ hromadné jméno ,
mass number _ nukleonové číslo ,
mass penetration _ prostup látky , ([eko.])
mass pest of plants _ kalamitní škůdce rostlin , ([eko.])
mass production _ velkovýroba , (n:)
mass unemployment _ masová nezaměstnanost , ([eko.])
mass-market _ masový trh ,
mass-produce _ produkovat ve velkém ,
mass-produced _ masově produkovaný ,
Massachusetts _ Massachusetts ,
Massachusetts _ stát v USA , (n: [jmén.])
massacre _ masakr , (n:)
massacred _ zmasakrovaný , (adj:)
massacred _ zmasakroval , (v:)
massacres _ masakry , (pl.)
massage _ hníst ,
massage _ masírovat , (v:)
massage _ masáž ,
massage parlor _ masážní salon ,
massager _ masér , (n:)
massages _ masáže , (n:)
massaging _ masírování , (n:)
massed _ nakupený , (adj:)
masses _ lid , (n:)
masses _ hmoty , (n: pl.)
masseur _ masér , (n:)
masseuse _ masérka , (n:)
Massey _ Massey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
massif _ masív , (n:)
massing _ shromažďování , (n:)
massing _ kupení , (n:)
massing _ hromadění , (n:)
massive _ masivní , (adj:)
massively _ masivně , (adv:)
massiveness _ masivnost , (n:)
massless _ nehmotný , (adj:)
mast _ stožár , (n:)
mast _ stěžeň ,
mastaba _ mastaba ,
mastectomy _ amputace prstu ,
master _ zvládnout , (v:)
master _ vedoucí , (adj:)
master _ převládající , (adj:)
master _ profesor , (n:)
master _ mistr , (n:)
master _ matrice , (n:)
master _ hlavní , (adj:)
master _ pán ,
master key _ univerzální klíč ,
master plan _ hlavní plán ,
master sergeant _ hodnost v armádě ,
master s _ titul magistra , (n:)
master s degree _ titul magistra , (n:)
master-key _ univerzální klíč ,
masterclass _ speciální lekce ,
mastered _ zvládnutý , (adj:)
mastered _ perfektně pochopený ,
masterful _ suverénní ,
masterful _ pánovitý , (adj:)
masterful _ mistrovský , (adj:)
masterfully _ pánovitě , (adv:)
mastering _ zvládnutí , (n:)
masterings _ zvládnutí , (pl.)
masterless _ bez pána ,
masterly _ mistrovsky ,
masterly _ mistrný , (adj:)
mastermind _ vůdce , (n:)
mastermind _ organizátor , (n:)
masterpiece _ mistrovský kus ,
masterpiece _ veledílo ,
masterpiece _ mistrovské dílo ,
masterpieces _ mistrovská díla , (n:)
masters _ páni , (pl.)
mastership _ mistrovství , (n:)
masterstroke _ mistrovský kousek ,
masterwork _ mistrovské dílo ,
mastery _ zběhlost , (n:)
mastery _ virtuozita , (n:)
mastery _ ovládnutí , (n:)
mastery _ mistrovství , (n:)
mastery _ mistrovské ovládání , (n:)
masthead _ stožárový koš ,
masthead _ tiráž novin ,
mastic _ tmel , (n:)
masticate _ žvýkat , (v:)
masticating _ žvýkání , (n:)
mastication _ žvýkání , (n:)
mastiff _ mastif , (n:)
mastiff _ druh psa , (n:)
mastiff _ mastiff ,
mastiff _ pes mastiff ,
mastitis _ mastitida , (n:)
mastodon _ mastodont , (n:)
mastoid _ mastoidní , (adj:)
mastoidal _ mastoidní ,
mastopexy _ mastopexie , (n:)
masts _ stěžně , (pl.)
masturbate _ onanovat , (v:)
masturbate _ masturbovat , (v:)
masturbates _ onanuje , (v:)
masturbates _ masturbuje , (v:)
masturbating _ onanující , (adj:)
masturbating _ masturbující , (adj:)
masturbation _ masturbace , (n:)
masturbator _ masturbant ,
masturbatory _ masturbační , (adj:)
mat _ matový ,
mat _ podložka ,
mat _ rohož ,
mat _ rohožka ,
mat _ žíněnka , (n:)
matador _ matador , (n:)
MATC _ maximální přípustná koncentrace toxických látek , ([eko.])
match _ sirka , (n:)
match _ soupeř ,
match _ sesouhlasit ,
match _ odpovídat si ,
match _ pasovat , (v:)
match _ zápas , (n:)
match _ utkání , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line