Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zobrazuji překlad hesla : M

M$ _ Micro$oft Muscles Are Required, Intelligence Not Essential , ([zkr.])
M&S _ Modeling and Simulation , ([zkr.] [voj.])
m aidez _ tísňový signál pomozte mi , (n:)
M-day continuous discharge during lowwater period _ M-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti , ([eko.])
ma _ máma , (n:)
ma _ maminka , (n:)
mA _ miliampér , (n:)
ma _ mami ,
ma am _ madam , (n:)
MAA _ Mission Area Assessment , ([zkr.] [voj.])
maar _ kráter sopky vytvořený výbuchem , (n:)
Maastricht criteria _ maastrichtská kritéria , (n: pl.)
Maastricht Treaty _ Maastrichtská smlouva , (n:) , (Smlouva o Evropské Unii, vstoupila v platnost 1.11.1993.)
Mabel _ Mabel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
MAC _ 1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. , ([eko.])
mac _ gumák , (n:)
mac _ plášť do deště ,
macabre _ děsivý ,
macabre _ hrůzostrašný ,
macabre _ strašidelný ,
macabre _ šavle , (n:)
macadam _ makadam , (n:) , (nezpevněná vozovka)
Macadamia _ Macadamia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
macadamize _ štěrkovat , (v:)
Macao _ Macao , ([jmén.] [zem.]) , (v jihových. Ázii, Číně)
macaque _ makak , ([jmén.] [bio.]) , (druh opice)
macaroni _ makaróny , (n:)
macaronic _ text obsahující slova z cizích jazyků , (adj:) , (jazykovědný termín)
macaronic _ makaronský , (adj: [kniž.]) , (např. a makaronic novel = makaronský román)
macaronic _ smíchaný, promíchaný , (adj:)
macaroon _ makrónek , (n:)
macaroon _ makarónek , (n:)
macaroon _ zákusek makarónek ,
macaroon _ mandlový zákusek ,
MacArthur _ MacArthur ,
Macau _ Macau , (n:) , (stát)
Macaulay _ Macaulay , (n: [jmén.]) , (příjmení)
macaw _ papoušek , (n:)
macaw _ ara , (n:)
Macbeth _ Macbeth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Macbeth _ MacBeth , (n:) , (postava z Shakespeara)
MacDowell _ MacDowell ,
mace _ palice , (n:)
mace _ palcát , (n:)
macebearer _ pedel , (n:)
macebearer _ žezlonoš , (n:)
Macedonia _ Makedonie , ([zem.] n:)
Macedonian _ Makedonský , (adj:)
macer _ pedel , (n:)
macer _ žezlonoš , (n:)
macerate _ loužit , , (za studena)
macerate _ máčet ,
maceration _ macerace , (n: [chem.])
maceration _ máčení , (n:) , (např. bylin v roztoku)
maces _ palice , (n: pl.)
maces _ palcáty , (n: pl.)
MACET _ Modular Algorithm Concept Evaluation Tool , ([zkr.] [voj.])
Mach _ Mach , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mach number _ Machovo číslo ,
machete _ mačeta , (n:) , (sečná zbraň)
Machiavelli _ Machiavelli , (n: [jmén.])
machinate _ machinovat , (v:)
machination _ úklady ,
machination _ machinace , (n:)
machinations _ machinace , (n: pl.)
machinator _ intrikán , (n:)
machine _ strojový , (adj:)
machine _ zpracovávat , (v:)
machine _ strojní ,
machine _ stroj ,
machine code _ strojový kód , ([tech.])
machine engineering _ strojařství , (n:)
machine gun _ kulomet ,
machine gunner _ kulometčík , (n:)
machine hour _ hodina strojového času ,
machine instruction _ strojová instrukce ,
machine language _ strojový jazyk ,
machine learning _ strojové učení , (n:)
machine plant _ strojírna , (n:)
machine room _ strojovna , (n:)
machine shop _ strojní dílna , (n:)
machine tool _ stroj ,
machine translation _ strojový překlad , (n:) , (automatický překlad textu strojem)
machine-controlled _ strojem ovládaný , (adj:)
machine-dependent _ strojově závislý , (adj: [it.])
machine-driven _ strojem řízený , (adj:)
machine-gun _ kulomet ,
machine-made _ strojově vyrobené , (adj:)
machine-oriented language _ strojově orientovaný jazyk , (n: [it.])
machine-readable _ čitelný strojem ,
machine-works _ strojírna , (n:)
machined _ obrobený , (adj:)
machined _ zpracovaný , (adj:)
machined _ mechanicky opracovaný , (adj:)
machinelike _ strojový ,
machinelike _ jako stroj ,
machinery _ zařízení , (n:)
machinery _ stroje ,
machinery _ mechanismus , (n:)
machinery _ soustrojí ,
machinery _ strojní vybavení ,
machinery _ mašinérie ,
machines _ stroje ,
machining _ obrábění , (n:)
machinist _ strojník ,
machinist _ mechanik ,
machismo _ mužnost ,
machmeter _ machmetr , (n:)
macho _ mužský ,
macho _ chlapský ,
macho _ sexista , (n:)
macho _ šovinista , (n:)
macintosh _ pláštěnka , (n:)
Macintosh _ Macintosh , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Macintosh _ Macintosh , (n: [it.]) , (počítač)
mack _ kuplíř, pasák prostitutek , (n:)
mack _ nepromokavý , (adj:) , (zkrácený tvar od mackintosh)
mackerel _ makrela ,
Mackey _ Mackey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Mackinac _ okres v USA , (n: [jmén.])
mackintosh _ pláštěnka , (n:)
mackintosh _ plášť do deště ,
Macon _ Macon , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
macrame _ druh krajky ,
macrencephaly _ makrocefalie , (n:)
macro _ makro , (n:)
macro _ globální , (adj:)
macro-economics _ makroekonomie , ([eko.])
macrobiotic _ makrobiotický , (adj:) , (typ stravy)
macrobiotic diet _ makrobiotická dieta , (n:)
macrobiotics _ makrobiotika ,
macrocephalic _ makrocefalický , (adj:)
macrocephaly _ makrocefalie , (n:)
macrocosm _ makrokosmos ,
macrodispersion _ makrodisperze , ([eko.])
macroeconomic _ makroekonomický , (adj:)
macroeconomic expert _ makroekonomický expert , (n: [fin.])
macroeconomics _ makroekonomika , (n:)
macroeconomics _ makroekonomie ,
macroflora _ makroflóra , ([eko.])
macroglossia _ makroglosie , (n:)
macromolecular _ makromolekulární , (adj:)
macromolecule _ makromolekula ,
macromolecules _ makromolekuly , (n: [chem.])
macron _ - čárka nad písmenem ,
macronutrient _ makronutrient , ([eko.])
macrophage _ makrofág , (med.) , (buňka imunitního systému)
macrophyte _ makrofyt , ([eko.])
macros _ makra , (n:)
macroscopic _ makroskopický , (adj:)
macroscopic _ makroskopické , (adv:)
macroscopically _ makroskopicky , (adv:)
macrovegetation _ makrovegetace , ([eko.])
MACT _ maximálně dosažitelná ochranná technologie , ([eko.])
macula _ skvrna , (n:)
mad _ šílet , (v:)
mad _ bláznivý ,
mad _ potrhlý , (adj:)
mad _ rozzlobený ,
mad _ rozzuřit ,
mad _ vzteklý ,
mad _ ztřeštěný , (adj:)
mad _ zblázněný , (adj:)
mad _ bláznit , (v:)
mad _ zuřící ,
mad _ šílený ,
mad about _ zblázněný do ,
mad as a hatter _ děsně naštvaný ,
mad cow disease _ nemoc šílených krav ,
mad guard _ blatník , (n:)
Madagascar _ Madagaskar , (n: [zem.]) , (ostrov)
madam _ slečno ,
madam _ dáma , (n:) , (označení pro váženou ženu, z francouzštiny)
madam _ madam , (n:) , (označení pro váženou ženu, z francouzštiny)
madame _ paní , (n:)
madcap _ ztřeštěnec , (n:)
madcap _ blázínek ,
madcap _ ztřeštěný , (adj:)
madcap _ praštěný , (adj:)
madcap _ třeštidlo ,
madden _ rozzuřit , (v:)
madden _ rozčílit , (v:)
madden _ dohnat k šílenství ,
maddening _ nesnesitelný , (adj:)
maddeningly _ nesnesitelně , (adv:)
madder _ šílenější , (adj:)
madder _ rostlinná červená barva , (n:)
maddest _ nejšílenější , (adj:)
madding _ šílený , (adj:)
Maddox _ Maddox , (n: [jmén.]) , (příjmení)
made _ vyrobil , (v:)
made _ udělal , (v:)
made _ make/made/made , (v: [neprav.])
made _ vyrobený ,
made _ uděláno ,
made _ vyrobeno ,
made a mess _ urobit nepořádek ,
made clear _ vyjasnit si , (v:)
made for _ vyrobeno pro ,
made for each other _ stvořeni jeden pro druhého ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line