Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

legionary _ legionářský , (adj:)
legionary _ legionář , (n:)
legionnaire _ legionář , (n:)
legions _ legie , (pl.)
legislate _ vydávat zákony ,
legislated _ vydával zákony ,
legislating _ zákonodárství , (n:)
legislating _ legislace , (n:)
legislation _ zákonodárství , (n:)
legislation _ legislativa , (n:)
legislative _ zákonodárný , (adj:)
legislative _ legislativní , (adj:)
legislatively _ legislativně , (adv:)
legislator _ zákonodárce , (n:)
legislature _ zákonodárný sbor ,
legislature _ legislatura , (n:)
legit _ zákonný , (adj:)
legit _ řádný , (adj:)
legit _ poctivý , (adj:)
legitimacy _ zákonnost ,
legitimacy _ zákonitost ,
legitimacy _ správnost ,
legitimacy _ platnost ,
legitimacy _ legitimita ,
legitimacy _ legitimnost ,
legitimate _ rozumný , (adj:)
legitimate _ legitimní ,
legitimately _ zákonně , (adv:)
legitimately _ oprávněně , (adv:)
legitimately _ legitimně , (adv:)
legitimation _ prohlášení za legitimní , (n:)
legitimation _ legitimování , (n:)
legitimatize _ uzákonit , (v:)
legitimatize _ legitimovat , (v:)
legitimisation _ ligitimizace , (n:)
legitimise _ legitimovat , (v:)
legitimization _ legitimování , (n:)
legitimization _ legitimizace , (n:)
legitimize _ legitimovat , (v:)
legless _ beznohý , (adj:)
legroom _ prostor na nohy ,
legs _ nohy , (n: pl.)
legume _ luštěnina , (n:)
leguminous _ luštěninový , (adj:)
leguminous _ luskový , (adj:)
leguminous _ luskovitý , (adj:)
legwork _ pochůzky , (n:)
legwork _ terénní výzkum ,
Lehigh _ Lehigh , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Lehman _ Lehman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lehr _ chladící pec , (n: [tech.]) , (ve sklářství)
lei _ věnec , (n:)
lei _ lei ,
Leicester _ Leicester ,
Leicester _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Leiden _ město - Holandsko , (n: [jmén.])
Leigh _ Leigh , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Leighton _ Leighton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Leila _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Leipsic _ Lipsko , ([zem.] n:)
Leipzig _ město - Německo , (n: [jmén.])
leisure _ volno , (n:)
leisure _ volný čas , (n:)
leisure _ ležérní , (adj:)
leisure _ klidný , (adj:)
leisure _ oddech ,
leisurely _ volně , (adv:)
leisurely _ nenuceně , (adv:)
leisurely _ neuspěchaně , (adv:)
leisurely _ klidně , (adv:)
leisurewear _ každodenní oblečení ,
leitmotif _ leitmotiv , ([hud.])
leitmotif _ příznačný motiv , ([hud.])
leitmotiv _ leitmotiv , ([hud.])
Leland _ Leland , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Lemberg _ Lvov , ([zem.] n:)
Lemke _ Lemke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lemma _ lemma , (n:)
lemmas _ lemmata , (n:)
lemming _ lumík , (n:)
lemmings _ lumíci , (n: pl.)
lemon _ citron ,
lemon curd _ citronový krém ,
lemon grass _ citronová tráva , (n:)
lemon grass _ citronela , (n:)
lemonade _ limonáda ,
lemongrass _ citronová tráva , (n:)
lemongrass _ citronela , (n:)
lemonlike _ citronovitý , (adj:)
lemons _ citróny , (n: pl.)
lemony _ citrónový , (adj:)
Lemuel _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
lemur _ lemur , (n:)
Len _ Len , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Lena _ Lena , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lena _ Lena, řeka na Sibiři , (n: [zem.])
lend _ zapůjčit , (v:)
lend _ půjčit, poskytnout , ([eko.])
lend _ poskytnout ,
lend _ propůjčit ,
lend _ lend/lent/lent , (v: [neprav.])
lend _ půjčovat ,
lend _ půjčit ,
lend sb sth _ půjčit někomu něco ,
lend sth to sb _ půjčit někomu něco ,
lendable _ zapůjčitelný , (adj:)
lender _ věřitel , (n:)
lender _ půjčovatel , (n:)
lender of the last resort _ věřitel poslední instance ,
lending _ zapůjčení , (n:)
lending _ půjčování , (n:)
lending _ půjčení , (n:)
lending rate _ zápůjční sazba ,
lending rate _ úrok na půjčku ,
lends _ půjčuje , (v:)
lenght _ délka , (n:) , (anglické slovo je překlep, správně je length)
length _ trvání , (n:)
length _ délka ,
lengthen _ prodlužovat , (v:)
lengthen _ prodloužit , (v:)
lengthened _ prodloužený , (adj:)
lengthening _ prodlužující , (adj:)
lengthening _ prodlužování , (n:)
lengthier _ vleklejší , (adj:)
lengthiest _ nejrozvláčnější , (adj:)
lengthily _ rozvláčný , (adj:)
lengthily _ rozvláčně , (adv:)
lengthiness _ rozvleklost , (n:)
lengths _ délky , (n: pl.)
lengthways _ podélně ,
lengthways _ podél ,
lengthwise _ po délce ,
lengthwise _ podélně ,
lengthy _ zdlouhavý , (adj:)
lengthy _ vleklý , (adj:)
lenience _ shovívavost , (n:)
lenience _ mírnost , (n:)
leniency _ mírnost , (n:)
lenient _ mírný , (adj:)
leniently _ shovívavě , (adv:)
leninism _ leninismus ,
lenitic biotope _ lenitický biotop , ([eko.])
lenitive _ uklidňující , (adj:)
lenitive _ paliativní , (adj:)
Lennox _ Lennox , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lenny _ Lenny , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Lenore _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
lens _ objektiv ,
lens _ očka ,
lens _ čočka , , (optická)
lenses _ čočky , (n: pl.)
lent _ půjčil , (v:)
lent _ lend/lent/lent , (v: [neprav.])
lenten _ postní ,
lentic _ týkající se stojatých vod ,
lentic biotope _ lentický biotop , ([eko.])
lenticular _ čočkovitý , (adj:)
lenticular _ čočkový , (adj:)
lenticular _ lentikulární ,
lentiform _ čočkovitý , (adj:)
lentil _ druh luštěniny ,
lentil _ čočka , (n:) , (luštěnina)
lentil soup _ očková polévka ,
lentils _ očka ,
lento _ pomalu ,
Leo _ souhvězdí Lev ,
Leo _ Leo , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Leo _ Lev , (n: [astro.]) , (páté znamení zvěrokruhu)
Leon _ Leon , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Leona _ Leona , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Leonard _ Leonard , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Leonardo _ Leonardo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Leone _ Leone , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Americká Samoa, ženské křestní jméno)
leonine _ lví ,
leopard _ levhart , (n:)
leopard _ leopard , (n:)
leopardess _ levhartice , (n:)
leopardskin _ kožešina z leoparda , (n:)
Leopol _ Lvov , ([zem.] n:)
Leopold _ Leopold , (n: [jmén.]) , (příjmení)
leotard _ cvičební trikot ,
leper _ malomocný , (adj:)
lepers _ malomocní , (adj:)
lepidopteran _ motýl ,
leprechaun _ šotek , (n:)
leprechaun _ irský skřítek ,
leprosy _ malomocenství , (n:)
leprosy _ lepra , (n:)
leprous _ malomocný , (adj:)
leprous _ leprózní , (adj:)
lepton _ druh částice ,
Leroy _ Leroy , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
lesbian _ homosexuálka , (n:)
lesbian _ lesbička , (n:)
lesbian _ lesbický , (adj:)
lesbianism _ lesbismus , (n:)
lesbians _ lesbičky , (n: pl.)
lesion _ léze ,
lesion _ postižení ,
Leslie _ Leslie , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line