Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

leave _ odjet ,
leave _ odcházet ,
leave _ opouštět ,
leave _ odejít ,
leave _ opustit ,
leave _ volno , (n:)
leave _ dovolená , (n:)
leave _ nechávat ,
leave _ nechat ,
leave alone _ nezasahovat , (v:)
leave alone _ neobtěžovat , (v:)
leave alone _ nechat být ,
leave behind _ zanechat , (v:)
leave behind _ nechat za sebou ,
leave of absence _ dovolená , (adj:)
leave of absence _ služební volno ,
leave off _ ustat , (v:)
leave off _ přestat , (v:)
leave out _ vynechat , (v:)
leave out _ opomíjet , (v:)
leave out _ opomenout , (v:)
leave out _ nezapočítat , (v:)
leave-taking _ loučení , (n:)
leaved _ mající listy ,
leaven _ kypřit , (v:)
leaven _ kynout , (v:)
leaven _ kvasnice , (n:)
Leavenworth _ Leavenworth , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
leaver _ opouštějící osoba , (n:)
leaves _ ponechává , (v:)
leaves _ listí ,
leaves _ opouští ,
leaving _ opuštění ,
leaving _ odlet , (n:)
leaving _ zůstatek , (n:)
leaving _ opouštění , (n:)
leaving _ opouštějící , (adj:)
leaving _ odjezd , (n:)
leaving _ odcházející , (adj:)
leaving _ odpadky ,
leaving examination _ maturitní , (n:)
Lebanese _ Libanonec , (n:)
Lebanon _ okres v USA , (n: [jmén.])
Lebanon _ Libanon ,
lebensraum _ životní prostor ,
lech _ smilnit , (v:)
lech _ chlípný , (adj:)
lecher _ smilník , (n:)
lecher _ nemrava , (n:)
lecher _ chlípník , (n:)
lecherous _ smilný , (adj:)
lecherous _ oplzlý , (adj:)
lecherous _ neřestný , (adj:)
lecherous _ chlípný , (adj:)
lecherousness _ chlípnost , (n:)
lechery _ vilnost , (n:)
lechery _ chlípnost , (n:)
lecithin _ lecitin , (n:)
lectern _ pult , (n:)
lectin _ lectin ,
lector _ lektor , (n:)
lecture _ výtky , (n:)
lecture _ domluvy , (n:)
lecture _ přednášet ,
lecture _ přednáška , (n:)
lecture room _ posluchárna ,
lecture theatre _ posluchárna ,
lectured _ přednášený , (adj:)
lecturer _ přednášející , (adj:)
lecturer _ lektor , (n:)
lecturer _ docent , (n:)
lecturers _ lektoři , (n:)
lectures _ přednášky , (n: pl.)
lectureship _ docentura , (n:)
lecturing _ přednášení , (n:)
led _ veden ,
led _ lead/led/led , (v: [neprav.])
led _ vedl , , (viz lead)
ledge _ lišta , (n:)
ledge _ římsa , (n:)
ledge _ parapet , (n:)
ledger _ hlavní /účetní/ kniha , ([eko.])
ledger _ hlavní účetní kniha ,
ledger _ účetní kniha , (n:)
lee _ závětří ,
leech _ pijavice , (n:)
leech onto _ přisát , (v:)
Leeds _ Leeds , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Leeds _ Leeds , ([jmén.]) , (město v severní Anglii, město - Velká Británie)
leek _ pórkový , (adj:)
leek _ pórek ,
leer _ vilný , (adj:)
leering _ pošilhávání , (n:)
leery _ podezíravý , (adj: [slang.])
leery _ vychytralý , (adj: [slang.])
leery _ protřelý , (adj:)
lees _ usazenina , (n:)
leeward _ závětří ,
leeway _ volnost , (n:)
leeway _ prostoj ,
left _ nechal , (v:)
left _ levice , (n:)
left _ leave/left/left , (v: [neprav.])
left _ odešel , (v:)
left _ vlevo , (adv:)
left _ odejel , (v:)
left _ levý ,
left hand _ levotočivý , (adj:)
left over _ zbylý , (adj:)
left over _ zbytky , (n:) , (jídla)
left-back _ levý obránce ,
left-footed _ nešikovný , (adj:)
left-hand _ levotočivý , (adj:)
left-handed _ neohrabaný , (adj:)
left-handed _ levácký , (adj:)
left-handed _ levoruký , (adj:)
left-handed _ nešikovný , (adj:)
left-handedness _ levorukost , (n:)
left-hander _ levák , (n:)
left-luggage office _ úschovna ,
left-over _ zbytky , (n:) , (jídla)
left-wing _ levicový ,
left-winger _ levičák ,
leftie _ levák , (n:)
leftish _ levicový , (adj:)
leftism _ levičáctví , (n:)
leftist _ levičácký , (adj:)
leftist _ levičák , (n:)
leftist _ levicový , (adj:)
leftmost _ nejvíce vlevo ,
leftover _ zbytek , (n:)
leftover _ pozůstatek , (n:)
leftovers _ zbytky , (n:) , (zejm. jídla)
leftward _ směřující do leva , (n:)
leftward _ levicový , (adj:)
leftwards _ doleva , (n:)
lefty _ levičák , (n:)
lefty _ levák , (n:)
leg _ odvěsna , (n: [mat.]) , (trojúhelníku)
leg _ noha ,
legacies _ dědictví , (pl.)
legacy _ odkaz , (n:)
legacy _ dědictví , (n:)
legal _ zákonitý , (adj:)
legal _ právnický , (adj:)
legal _ soudní ,
legal _ zákonný , (adj:)
legal _ advokátní ,
legal _ dovolený ,
legal _ právní ,
legal _ legální ,
legal age _ zletilost , (n:)
legal claim _ právní nárok ,
legal entity _ právnický subjekt ,
legal entity _ právnická osoba ,
legal framework _ právní rámec ,
legal holiday _ státní svátek ,
legal holiday _ státem uznaný svátek ,
legal means _ právní cesta ,
legal means _ prostředky ,
legal parlance _ právnická řeč ,
legal tender _ zákonné platidlo ,
legalese _ právní jazyk , (n:) , (právnický jazyk)
legalisation _ legalizace , (n:)
legalise _ legalizovat , (v:)
legalised _ legalizovaný , (adj:)
legalising _ legalizující , (adj:)
legalism _ právní dogmatismus ,
legalistic _ striktně ,
legalities _ zákonná ustanovení , (n:)
legalities _ požadavky zákona , (n:)
legality _ legálnost , (n:)
legalization _ uzákonění ,
legalization _ legalizace ,
legalize _ uzákonit , (v:)
legalize _ legalizovat , (v:)
legate _ papežský vyslanec , (n:)
legate _ legát , (n:)
legatee _ dědic , ([eko.])
legatee _ obdařený odkazem ,
legation _ poselstvo , (n:)
legation _ vyslanectví , (n:)
legato _ slur , (n:)
legend _ báje , (n:)
legend _ legenda ,
legendary _ legendární , (adj:)
Legendre _ Legendre , (n: [jmén.]) , (příjmení)
legends _ legendy , (n: pl.)
Leger _ Leger , (n: [jmén.]) , (příjmení)
legerdemain _ iluze ,
legerdemain _ zručnost ,
legerdemain _ eskamotérství ,
legged _ mající určité hony ,
leggings _ kamaše , (n:)
leggings _ legíny , (n: pl.)
leggy _ dlouhonohý , (adj:)
legibility _ čitelnost , (n:)
legible _ čitelný ,
legibly _ čitelně , (adv:)
legion _ legie , (n: [voj.] 6 6)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line