Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

leaden _ těžkopádný , (adj:)
leaden _ olověný , (adj:)
leader _ vedoucí , (adj:)
leader _ velitel ,
leader _ vojevůdce ,
leader _ favorit ,
leader _ vůdce , (n:)
leader _ vedoucí závodník ,
leader _ vedoucí představitel ,
leader _ vedoucí osobnost ,
leader _ vedoucí mužstvo ,
leader _ čelní představitel ,
leaderless _ nemající vůdce ,
leaders _ vůdci , (n: pl.)
leaders _ velitelé , (n:)
leadership _ vedení ,
leadership _ vůdcovství ,
leading _ řízení , (n:)
leading _ vedení , (n:)
leading _ vůdčí ,
leading _ vedoucí ,
leadless _ bezolovnatý , (adj:)
leadrope _ provaz pro vedení např. koně , (n:)
leadrope _ provaz pro vedení (koně) , (n:)
leads _ vedl , (v:)
leads _ vede ,
leaf _ lístek , (n:)
leaf _ lupen , (n:)
Leaf _ Leaf , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Leaf _ list rostliny ,
leaf _ list , (n:)
leafage _ listí ,
leafed _ mající listy ,
leafing _ odlupování , (n:)
leafless _ bezlistý , (adj:)
leaflet _ prospekt , (n:)
leaflet _ leták , (n:)
leaflets _ prospekty , (n: pl.)
leaflets _ letáky , (n: pl.)
leafness _ listí , (n:)
leafstalk _ řapík , (n:)
leafy _ listnatý , (adj:)
league _ ligový ,
league _ svaz ,
league _ spolek ,
league _ liga ,
league together _ sjednotit , (v:)
leagues _ ligy , (n: pl.)
leak _ štěrbina , (n:)
leak _ puklina , (n:)
leak _ netěsnit ,
leak _ prosakování , (n:)
leak _ propouštět ,
leak _ prosakovat , (v:)
leak _ únik , (n:)
leak _ vytékat ,
leak _ vyzradit ,
leak _ trhlina ,
leak _ netěsnost ,
leak out _ propouštět , (v:)
leakage _ vytékání , (n:)
leakage _ unikání , (n:)
leakage _ únik , (n:)
leakage _ průsak , (n:)
leakage _ prosakování , (n:)
leakage _ propouštění , (n:)
leakage _ pronikání , (n:)
leakage _ netěsnost , (n:)
leakage current _ unikající proud , (n:) , (Elektrotechnika)
leakage current _ zbytkový proud , (n: [el.])
leaked _ uniklý , (adj:)
leaked _ prosáknutý , (adj:)
leaker _ pór , (n:)
leaker _ zrádce ,
leakiness _ propustnost , (n:)
leakiness _ děravost , (n:)
leaking _ unikání , (n:)
leaking _ prosakování , (n:)
leakproof _ neprosakující , (adj:)
leakproof _ nepropustný , (adj:)
leaks _ úniky , (n: pl.)
leaks _ štěrbiny , (n: pl.)
leaks _ otvory , (n: pl.)
leaky _ prosakující , (adj:)
leaky _ děravý , (adj:)
leal _ loajální , (adj:)
lean _ opírat ,
lean _ nízkotučný , (adj:)
lean _ hubený , (adj:)
lean against _ opírat se o ,
lean back _ opřít se ,
lean forward _ predklonit se ,
lean hogs _ vepřové (na komoditní burze) , (n:) , (liší se od live hogs)
lean on _ opřít se o ,
lean on _ opřít o ,
lean on _ opírat se ,
lean over _ předklonit se, naklonit/naklánět se , (adv:)
lean over backwards _ dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá , ([fráz.][hovor.])
lean-to _ přístřešek , (n:)
Leander _ Leander , (n: [jmén.]) , (příjmení)
leaned _ nakloněný , (adj:)
leaner _ hra házení podkovou ,
leaning _ tendence , (n:)
leaning _ sklon , (n:)
leaning tower _ sikma vez ,
leanings _ sklony , (n: pl.)
leanness _ štíhlost , (n:)
leanness _ hubenost , (n:)
leans _ naklání ,
leant _ nakloněný ,
leap _ vyskočit , (v:)
leap _ přeskočit , (v:)
leap _ skok ,
leap _ skočit ,
leap _ skákat ,
leap out _ vyskočit , (v:)
leap year _ přestupný rok ,
leaped _ skočil , (v:)
leaper _ skákač , (n:)
leaper _ vyskakující atlet ,
leapfrog _ přeskočit , (v:)
leapfrog _ přeskočení , (n:)
leapfrog _ přemostit , (v:)
leaping _ vyskakující , (adj:)
leaping _ skákající , (adj:)
leaping _ skákací , (adj:)
leaps _ skáče ,
leapt _ přeskočený , (adj:)
Lear _ Lear , (n: [jmén.]) , (příjmení)
learn _ poznat , (v:)
learn _ naučit , (v:)
learn _ dovědět se ,
learn _ learn/learnt/learnt , (v: [neprav.])
learn _ learn/learned/learned , (v: [neprav.])
learn _ studovat ,
learn _ učit se ,
learn _ naučit se ,
learnable _ naučitelný , (adj:)
learned _ vzdělaný , (adj:)
learned _ naučený , (adj:)
learned _ learn/learned/learned , (v: [neprav.])
learned _ měl , (v:)
learned _ učený ,
learnedly _ vzdělaně , (adv:)
learner _ student , (n:)
learner _ žák , (n:)
learner _ učící se ,
learners _ posluchači ,
learning _ učení , (n:)
learns _ učí se ,
learns _ studuje , (v:)
learnt _ učený , (adj:)
learnt _ naučen , (n:)
learnt _ měl , (v:)
learnt _ learn/learnt/learnt , (v: [neprav.])
Leary _ Leary , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lease _ nájem ,
lease _ nájemní smlouva ,
lease _ pronájem , (v:)
lease _ pronajmout , (v:)
leaseback _ zpětný pronájem ,
leased _ pronajatý ,
leasehold _ propachtovaný , (adj:)
leasehold _ najatý , (adj:)
leaseholder _ nájemník , (n:)
leaseholder _ nájemce , (n:)
leash _ vodítko , (n:)
leash _ šňůra ,
leash _ uzda , (n:)
leash _ řemínek , (n:)
leasing _ pronajímající , (adj:)
leasing _ leasingový , (adj:)
leasing _ leasing ,
leasing _ pronajímání ,
leasing _ lhaní ,
least _ nejmenší ,
least _ nejméně , (adv:)
least common denominator _ nejmenší společný jmenovatel , ([mat.])
least common multiple _ nejmenší společný násobek , ([mat.])
least square method _ metoda nejmenších čtverců , (n: [mat.])
least-cost planning _ plánování podle nejnižších nákladů , ([eko.])
leastways _ alespoň ,
leastwise _ alespoň ,
leat _ mlýnský náhon ,
leather _ useň ,
leather _ spráskat , (v:)
leather _ kůže ,
leather _ kožený , (adj:)
leather goods _ kožená galanterie ,
leather-bound _ vázaný v kůži ,
leatherette _ koženka , (n:)
leathern _ kožený , (adj:)
leatherneck _ mariňák , (n: [slang.] [amer.])
leathers _ usně ,
leathers _ kůže , (pl.)
leathery _ kožený , (adj:)
leave _ zanechat ,
leave _ vynechat , (v:)
leave _ leave/left/left , (v: [neprav.])
leave _ odjíždět ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line