Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lawfully _ legálně , (adv:)
lawfulness _ zákonnost , (n:)
lawgiver _ zákonodárce , (n:)
lawless _ protizákonný , (adj:)
lawless _ zločinný , (adj:)
lawless _ protiprávní , (adj:)
lawlessness _ protiprávnost , (n:)
lawlessness _ nezákonnost , (n:)
lawmaker _ zákonodárce ,
lawmakers _ zákonodárci , (n: pl.)
lawmaking _ zákonodárství , (n:)
lawman _ právník , (n:)
lawman _ strážce , (n:)
lawn _ trávník , (n:)
lawn _ pažit , , (trávník)
lawn mower _ sekačka na trávu ,
lawn tennis _ tenis , (n:)
lawnmower _ sekačka , (n:)
lawns _ trávníky , (n: pl.)
lawprey _ mihule , (noun) , (živočich)
Lawrence _ Vavřinec ,
Lawrence _ Lawrence , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
lawrencium _ lawrencium , (n:)
laws _ zákony , (n: pl.)
laws _ práva , (n:)
Lawson _ Lawson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lawsuit _ soud , (n:)
lawsuit _ proces , (n:)
lawsuit _ soudní pře ,
lawsuits _ soudní pře ,
lawyer _ právní zástupce , (n:)
lawyer _ právník , (n:)
lawyer _ právnička , (n:)
lawyer _ advokátka , (n:)
lawyer _ advokát , (n:)
lawyers _ právníci , (n: pl.)
lawyers _ advokáti , (n:)
lax _ nedbalý , (adj:)
lax _ laxní , (adj:)
lax _ ležérní , (adj:)
laxation _ uvolnění , (n:)
laxation _ průjem ,
laxative _ projímavý , (adj:)
laxative _ projímadlo ,
laxer _ nedbalejší , (adj:)
laxity _ nedbalost , (n:)
laxity _ laxnost , (n:)
laxly _ laxně ,
lay _ umístit , (v:)
lay _ poloha , (n:)
lay _ lie/lay/lain , (v: [neprav.])
lay _ lay/laid/laid , (v: [neprav.])
lay _ položit ,
lay _ klást ,
lay _ ten, kdo se položí , , (ve frázi: be an easy lay - viz tam)
lay _ nápěv , (n:)
lay aside _ ušetřit , (v:)
lay aside _ odkládat , (v:)
lay away _ šetřit , (v:)
lay away _ spořit , (v:)
lay away _ odkládat , (v:)
lay claim _ vznést požadavek ,
lay concrete _ betonovat , (v:)
lay down _ vyznačit , (v:)
lay down _ stanovit , (v:)
lay down _ předepsat , (v:)
lay down _ položit , (v:)
lay down _ odložit , (v:)
lay down _ položit se ,
lay hands on _ zmocnit se ,
lay hands on _ vztáhnout ruku na ,
lay hands on _ chopit se ,
lay in _ zásobit se ,
lay off _ propustit , (v:) , (z práce)
lay off _ propuštění , (n:) , (z práce)
lay off _ neotravuj! , (v: (imper.))
lay off _ dej pokoj! , (v: (imper.))
lay on _ nanášet , (v:)
lay out _ rozvrhnout , (v:)
lay over _ odložit , (v:)
lay up _ upoutat na lůžko ,
lay waste _ pustošit ,
lay with _ mít pohlavní styk ,
lay-by _ odpočívadlo ,
lay-out man _ grafik , (n:)
layabout _ povaleč , (n:)
layer _ poloha , (n:)
layer _ vrstva (botanika) , ([eko.])
layer _ vrstva , (n:)
layer _ nános ,
layered _ vrstvený , (adj:)
layering _ rozvrstvení , (n:)
layers _ vrstvy , (n: pl.)
layette _ výbava novorozence ,
laying _ ležící , (adj:)
layman _ neodborník , (n:)
layman _ laik , (n:)
laymen _ neodborníci , (n: pl.)
laymen _ laikové ,
layoff _ výluka , (n:)
layoff _ zastavení práce , , (v podniku)
layoff _ vysazení z práce ,
layoff _ dočasná nezaměstnanost ,
layoff _ nečinnost ,
layout _ uspořádání , (n:)
layout _ vytyčení , (n:)
layout _ uspořádat , (v:)
layout _ rozvržení , (n:)
layout _ rozmístit , (v:)
layout _ plán , (n:)
layout _ návrh , (n:)
layout _ dispozice , (n:)
layout _ rozmístění ,
layout _ nákres ,
Layout _ Rozložení , (n: [it.])
layout man _ grafik , (n:)
layouts _ plány , (n: pl.)
layouts _ nákresy , (n: pl.)
layperson _ zelenáč , (n:)
lays _ klade ,
Layton _ Layton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
laywoman _ laická sestra , (n:)
lazar _ lazar , (n:)
lazar _ chudák , (n:)
lazar _ malomocný , (adj:)
Lazarus _ Lazarus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
laze _ lenošit , (v:)
lazier _ línější , (adj:)
lazier _ lenivější , (adj:)
laziest _ nejlínější , (adj:)
laziest _ nejlenivější , (adj:)
lazily _ líně , (adv:)
laziness _ lenost , (n:)
lazing _ lenošení , (n:)
lazuli _ lazurit ,
lazy _ zahálčivý , (adj:)
lazy _ líný ,
lazy _ lenivý ,
lazybones _ lenoch , (n:)
LBB _ Little Black Box (slang for a WebTV Set-box unit) , ([zkr.])
LBD _ Laser Beam Detector , ([zkr.] [voj.])
LC 100 concentration _ LC 100 koncentrace , ([eko.])
LC 50 concentration _ LC 50 koncentrace , ([eko.])
LCC _ Lifecycle Cost , ([zkr.] [voj.])
Le Havre _ město - Francie , (n: [jmén.])
lea _ pastvina , (n:)
lea _ niva , (n:)
lea _ lučina , (n:)
lea _ louka , (n:)
leach _ vyluhovat , (v:)
leach _ loužit , (v:)
leaching _ vyluhování , (n:)
leaching _ loužení , (n:)
lead _ ústit , (v:)
lead _ řízení , (n:)
lead _ řídit , (v:)
lead _ čelní , (adj:)
lead _ vodítko , (n:)
lead _ vedoucí , (adj:)
lead _ přívod , (n:)
lead _ olůvko , (n:)
lead _ iniciativa , (n:)
lead _ hlavní role ,
lead _ být vůdcem ,
lead _ být v čele ,
lead _ olovnatý , (adj:)
lead _ olověný , (adj:)
lead _ zaplombovat , (v:)
lead _ vodič , (n:)
lead _ vedení , (n:)
lead _ plomba , (n:)
lead _ olovnice , (n:)
lead _ náskok , (n:)
lead _ dirigovat , (v:)
lead _ lead/led/led , (v: [neprav.])
lead _ zavést , ((off into a place))
lead _ olovo ,
lead _ vést ,
lead _ vodit ,
lead _ vést - vodit ,
lead _ dovést ,
lead _ směřovat ,
lead a woman to the altar _ vést nevěstu k oltáři , ([fráz.][zast.])
lead astray _ svést ,
lead astray _ svést z cesty ,
lead away _ odvést ,
lead away _ odvádět ,
lead banking _ bankovnictví s olovem , ([eko.])
lead by the nose _ vodit za nos ,
lead environmental auditor _ vedoucí environmentální auditor , ([eko.]) , (Osoba s kvalifikací, která je vyžádována pro řízení a vedení environmentálních auditů)
lead in _ vyústit , (v:)
lead off _ spustit , (v:)
lead off _ odvést ,
lead poisoning _ otrava olovem ,
lead up _ směřovat , (v:)
lead-in _ uvedení , (n:)
lead-in _ svod , (n:)
lead-in _ úvodní poznámka ,
leaded _ poolověný , (adj:)
leaded _ olovnatý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line