Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

latent focus of infection _ latentní ohnisko infekce , ([eko.])
later _ pozdější , (adj:)
later _ později , (adv:)
lateral _ laterální ,
lateral _ postranní , (adj:)
lateral _ podsaditý ,
lateral _ postranní část ,
lateral _ postranní čára ,
lateral _ přípojka kanálu ,
lateral _ horizontální ,
lateral _ boční chodba ,
lateral _ širokolící ,
lateral _ vedlejší ,
lateral _ příčný ,
lateral _ boční ,
lateral _ odnož ,
laterality _ lateralita , (n:)
laterally _ laterálně , (adv:)
laterally _ bočně , (adv:)
laterite _ laterit , (n:)
latest _ nejposlednější ,
latest _ nejnovější , (adj:) , (např. zprávy)
latest _ poslední ,
latex _ latex , (n:)
lath _ lišta , (n:)
lath _ lať ,
lathe _ soustruh , (n:)
lathe work _ soustružení , (v:)
lather _ pěnit , (v:)
lather _ pěna , (n:)
Lathrop _ Lathrop , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Latin _ latinskoamerický , (adj:)
Latin _ Latin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Latin _ latina , (n:)
Latin _ latinský , (adj:)
Latina _ Latina , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Itálie, ženské křestní jméno)
Latinize _ latinizovat , (v:)
Latinize _ polatinštit ,
Latino _ Latinoameričan ,
Latino _ Latino , (n: [jmén.]) , (příjmení)
latish _ trochu pozdě ,
latitude _ šíře , (n:)
latitude _ rozsah , (n:)
latitude _ volnost , (n:)
latitude _ šířka , (n:)
latitude _ prostor , (n:)
latitude _ zeměpisná šířka ,
latitudes _ šířky , (n: pl.)
latitudinal _ šířkový , (adj:)
latrine _ latrína ,
latte _ druh kávy , , (== caffe latte)
latter _ pozdější , (adj:)
latter _ nedávný , (adj:)
latter _ posledně jmenovaný ,
latter-day _ současný , (adj:)
latter-day _ moderní , (adj:)
latterly _ nedávno , (adv:)
lattice _ mříž , (n. [fyz.]) , (např. v krystalu)
lattice _ svaz , (n: [mat.]) , (konceptuální ~)
lattice _ mřížka , (n:)
latticed _ mřížový ,
latticework _ mřížovina , (n:)
latticework _ mřížoví ,
Lattimer _ Lattimer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Latvia _ Lotyšsko , ([zem.] n:)
Latvian _ Lotyština ,
Latvian _ Lotyš ,
Latvian _ lotyšský , (adj:)
laud _ chválit , (v:)
laudable _ chvalitebný , (adj:)
laudable _ chválihodný , (adj:)
laudanum _ opium , (n:)
laudanum _ laudánum , (n:)
laudatory _ pochvalný , (adj:)
Lauderdale _ Lauderdale , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Laue _ Laue , (n: [jmén.]) , (příjmení)
laugh _ zasmání , (n:)
laugh _ psina , (n:)
laugh _ legrace , (n:)
laugh _ pobavit se ,
laugh _ smích ,
laugh _ zasmát se ,
laugh _ smát se ,
laugh at _ vysmívat se ,
laugh away _ odbýt smíchem ,
laugh off _ odbýt smíchem ,
laughable _ směšný ,
laughably _ směšně , (adv:)
laughed _ zasmál se ,
laughed _ smál se ,
laugher _ smíšek , (n:)
laughing _ smích , (n:)
laughing gas _ rajský plyn ,
laughingly _ směšně , (adv:)
laughingstock _ terč posměchu , (n:)
Laughlin _ Laughlin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
laughs _ směje se ,
laughter _ smích ,
launch _ vymrštit , (v:)
launch _ odpálení ,
launch _ odstartovat , (v:)
launch _ odpálit ,
launch _ vypustit , (v:)
launch _ spustit ,
launch _ spouštět ,
launch pad _ odpalovací základna , (n:)
launch pad _ odpalovací plocha ,
launched _ vypustil ,
launched _ vystřelený , (adj:)
launched _ vypuštěný , (adj:)
launched _ spuštěný , (adj:)
launched _ odpálený , (adj:)
launched _ odpálen ,
launched _ vypuštěn ,
launcher _ raketomet , (n:)
launchers _ raketomety , (n: pl.)
launches _ odpaluje , (v:)
launches _ vypouští ,
launching _ spuštění , (n:)
launching pad _ odpalovací plocha ,
launchpad _ odpalovací plocha ,
launder _ vyprat , (v:)
launder _ vyčistit , (v:)
launder _ umýt , (v:)
launder _ prát ,
launderette _ samoobslužná prádelna , (n:)
launderette _ prádelna , (n:)
laundering _ praní ,
laundress _ pradlena , (n:)
laundrette _ samoobslužná prádelna , (n:)
laundrette _ prádelna , (n:)
laundries _ prádelny ,
laundromat _ prádelna , (n:)
laundry _ prádelna ,
laundry _ prací ,
laundry _ prádlo ,
laundry list _ dlouhý seznam ,
laundryman _ pracovník v prádelně ,
laundrywoman _ pradlena , (n:)
Laura _ Laura ,
laureate _ laureát , (n:)
laureate _ hodný nejvyššího ocenění , (n:)
laureate _ ověnčen vavřínem ,
laurel _ bobek , (n:)
laurel _ vavřín , (n: [bot.])
laurels _ vavříny , (n: pl.)
Lauren _ Lauren , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Laurence _ Laurence , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Laurent _ Laurent , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Laurie _ Laurie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lausanne _ Lausanne , (n. [zem.]) , (město ve Švýcarsku)
lav _ záchod , (n:)
lava _ láva , (n:)
lavage _ výplach , (n:)
Laval _ město - Francie , (n: [jmén.])
lavatorial _ záchodový , (adj:)
lavatories _ záchody , (n: pl.)
lavatory _ umývárna , (n:)
lavatory _ klozet ,
lavatory _ WC ,
lavatory _ toaleta ,
lavatory _ záchod ,
lavatory paper _ toaletní papír ,
lavender _ levandule , (n:)
lavish _ štědrý , (adj:)
lavish _ plýtvat , (v:)
lavishly _ štědře , (adv:)
lavishly _ okázale , (adv:)
lavishly _ marnotratně , (adv:)
lavishness _ rozhazovačnost , (n:)
lavishness _ okázalost , (n:)
lavishness _ marnotratnost , (n:)
lavishness _ honosnost , (n:)
law _ právní , (adj:)
law _ právní stav ,
law _ právní řád ,
law _ pravidlo ,
law _ řád , (n:)
law _ právo ,
law _ zákon ,
law of comparative advantage _ zákon komparativních výhod , ([eko.])
law of diminishing marginal productivity _ zákon klesající marginální produktivity , ([eko.])
law of diminishing marginal utility _ zákon klesající mezní užitečnosti , ([eko.])
law of diminishing returns _ zákon klesajících výnosů , ([eko.])
Law of Diminishing Utility _ zákon klesajícího užitku ,
law of increasing costs _ zákon rostoucích nákladů , ([eko.])
Law of Supply and Demand _ zákon nabídky a poptávky ,
law-abiding _ poslušný , (adj:)
law-abiding _ dodržující zákony ,
law-suit _ soudní pře ,
lawbreaker _ osoba porušující zákon ,
lawbreaking _ porušování zákonů ,
Lawford _ Lawford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lawful _ zákonitý , (adj:)
lawful _ zákonný , (adj:)
lawful _ legální , (adj:)
lawful money _ zákonné platidlo ,
lawfully _ zákonně , (adv:)
lawfully _ právoplatně , (adv:)
lawfully _ pravomocně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line