Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lapping _ dohlazování , (n:)
laps _ etapy , (n:)
laps _ okruhy ,
laps _ klíny ,
lapse _ úpadek, poklesek, chyba , ([eko.])
lapse _ padnout, propást , ([eko.])
lapse _ poklesek , (n:)
lapse _ omyl , (v:)
lapse _ lapsus , (n:)
lapsed _ propadlý , (adj:)
lapsed _ promlčený , (adj:)
lapses _ poklesky , (n: pl.)
lapses _ omyly , (n: pl.)
lapses _ chyby , (n: pl.)
laptop _ přenosný počítač , ([it.])
laptop _ notebook , ([it.])
laptop _ laptop , ([it.])
lapwing _ čejka , (n:)
Laramie _ Laramie , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
larboard _ levobok , (n:)
LaRC _ Langley Research Center , ([zkr.] [voj.])
larcenist _ zloděj ,
larcenous _ zlodějský , (adj:)
larceny _ rozkrádání , (n:)
larch _ modřín , (n:)
lard _ špikovat , (v:)
lard _ špek ,
lard _ vepřové sádlo ,
lard _ prošpikovat , (v:)
lard _ sádlo ,
larder _ spižírna ,
lardy _ tučný , (adj:)
lardy _ sádlovitý , (adj:)
Laredo _ Laredo , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
Lares _ Lares , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
large _ liberální , (adj:)
large _ pompézní ,
large _ prostorný , (adj:)
large _ rozsáhlý , (adj:)
large _ rozlehlý , (adj: [obec.] 6 6)
large _ velký ,
large _ veliký ,
large _ objemný ,
large church _ chrám ,
large hall _ síň ,
large intestine _ tlusté střevo ,
large mansion _ zámek ,
large mesh filter _ hrubocez , ([eko.])
large quantity _ spousta ,
large quantity _ masa ,
large-scale _ velko ,
large-scale _ ve velkém měřítku ,
large-scale _ velkokapacitní ,
large-scale clean technologies _ širokospektrální čisté technologie , ([eko.])
largely _ z velké části ,
largely _ převážně , (adv:)
largely _ hlavně ,
largeness _ velikost , ([tech.])
larger _ větší ,
larger station _ nádraží ,
largess _ velkorysost , (n:)
largess _ štědrost , (n:)
largesse _ velkorysost , (n:)
largesse _ štědrost , (n:)
largest _ největší ,
largish _ povětší , (adj:)
largish _ dost velký ,
largo _ široce a pomalu v hudbě ,
largo _ largo ,
lariat _ laso , (n:)
lark _ žert , (n:)
lark _ šprým , (n:)
lark _ legrace , (n:)
lark _ skřivan ,
Larkin _ Larkin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
larkspur _ druh rostliny ,
Larry _ Larry , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Lars _ Lars , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Larsen _ Larsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Larson _ Larson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
LART _ Luser Attitude Re-adjustment Tool [Clue by four] , ([zkr.])
larva _ larva , (n:)
larvae _ larva , (n:)
larval _ larvový , (adj:)
larval _ larvální , (adj:)
larval _ ve stavu larvy ,
larvicide _ larvicid , ([eko.])
laryngeal _ laryngeální , (adj:)
laryngeal _ hrtanový , (adj:)
laryngitis _ laryngitida , (n:)
laryngoscope _ laryngoskop , (n:)
laryngospasm _ laryngospasmus ,
larynx _ hrtan , (n: [med.])
Las Vegas _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
lasagne _ nudle , (n:)
lasagne _ druh těstovin ,
lascivious _ smyslný , (adj:)
lascivious _ chlípný , (adj:)
lascivious _ lascivní , (adj:)
lasciviously _ chlípně , (adv:)
lasciviousness _ chlípnost , (n:)
lase _ vyzařovat laserové záření , (n:)
lase _ působit jako laser ,
laser _ laser ,
laser printer _ laserová tiskárna ,
lasers _ lasery , (n: pl.)
lash _ řasa , (n:)
lash _ švihnout , (v:)
lash _ švihat , (v:)
lash _ šlehnutí , (n:)
lash _ šlehat , (v:)
lash _ vybičovat , (v:)
lash _ mrskat , (v:)
lash _ bičovat , (v:)
lash _ bič ,
lash-up _ nouzová improvizace ,
lashed _ bičoval ,
lashes _ šlehá , (v:)
lashes _ řasy , (n: pl.)
lashes _ řemínky , (n: pl.)
lashes _ přivazuje , (v:)
lashes _ bičuje , (v:)
lashing _ šlehání , (n:)
lashing _ přivazování , (n:)
lashing _ přivázání , (n:)
lashing _ mrskání , (n:)
lashing _ bičování , (n:)
lashings _ spousty , (n:)
LASIK _ laserová operace oka , , (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis)
LASRE _ Linear Aerospike SR-71 Experiment , ([zkr.] [voj.])
lass _ děvče ,
lasses _ slečny , (n: pl.)
lasses _ dívky , (n: pl.)
lasses _ děvčata , (n:)
lassie _ děvče ,
lassitude _ malátnost , (n:)
lassitude _ letargie , (n:)
lassitude _ apatie , (n:)
lassitude _ mdloba , (n:)
lasso _ laso , (n:)
last _ vystačit , (v:)
last _ vydržet , (v:)
last _ nakonec , (n:)
last _ konečný , (adj:)
last _ vytrvalost , (n:)
last _ trvání , (n:)
last _ předešlý , (adj:)
last _ naposled , (n:)
last _ potrvat ,
last _ předchozí ,
last _ trvat ,
last _ poslední ,
last _ minulý ,
last but not least _ v neposlední řadě ,
last minute _ na poslední chvíli ,
last name _ příjmení ,
last out _ vydržet , (v:)
last out _ přečkat , (v:)
last resort _ poslední instance ,
last time _ naposledy ,
last time _ minule ,
last year _ vloni ,
last year _ minulý rok ,
last year _ loni ,
last-ditch _ zoufalý , (adj:)
last-minute _ na poslední chvíli ,
lasted _ trvalo ,
lasting _ trvání , (n:)
lasting _ trvalý , (adj:)
lasting _ trvající , (adj:)
lastly _ nakonec , (adv:)
lasts _ postačuje , (v:)
lasts _ stačí ,
Laszlo _ Laszlo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
latch _ závora , (n:)
latch _ zástrčka , (n:)
latch _ západka , (n:)
latch _ petlice , (n:)
latched _ nakloněný , (adj:)
latchkey _ patentní klíč ,
late _ nebožka , (n:)
late _ zpožděný , (adj:)
late _ pozdní , (adj:)
late _ pozdě ,
late _ bývalý , (adj:)
late effect of toxic substance _ pozdní účinek toxické látky , ([eko.])
late payment _ opožděné placení , (n:)
latecomer _ opozdilec , (n:)
lately _ v poslední době ,
lately _ nedávno , (adv:)
lately _ poslední dobou ,
latency _ skrytost , (n:)
latency _ latence , (n:)
latency _ zpoždění , (n:)
lateness _ zpožděnost , (n:)
lateness _ opožděnost , (n:)
lateness _ zpoždění ,
latent _ utajený , (adj:)
latent _ skrytý , (adj:)
latent _ latentní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line