Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

land improvement _ kultivace půdy ,
land mine _ pozemní mina , (n: [voj.])
land of Nod _ spánek , (n: [idiom] [žert.]) , (Genesis 4:16 - zem Nód východně od Edenu)
land office _ pozemkový úřad ,
land reclamation _ zúrodňování , ([eko.])
land reclamation _ rekultivace pozemků ,
land reform _ pozemková reforma ,
land registration _ pozemková registrace , ([eko.])
land rounding-off _ arondace pozemků , ([eko.])
land tax _ daň z pozemků , ([eko.])
land taxes _ daň z pozemku , ([eko.])
land up _ zasypat zeminou ,
land waterlogging _ zamokření půdy , ([eko.])
land-fill _ skládka , (n:)
land-fill _ zavážka , (n:)
land-registered area _ katastrální plocha , ([eko.])
landau _ landaur , (n:)
landau _ druh kočáru ,
landed _ přistál , (v:)
lander _ licí žlab , (n: [hut.] 6 6)
landfall _ sesuv , (n:)
landfill _ skládka odpadu , ([eko.])
landfill _ zavážka , (n:)
landfill _ skládka , ([eko.])
landfill drainage system _ drenážní systém skládky , ([eko.])
landfill gas _ skládkový plyn , ([eko.])
landfill lining system _ těsnící systém skládky , ([eko.])
landfill reclamation _ rekultivace skládky , ([eko.])
landfilling _ skládkování odpadu , ([eko.])
landform _ charakter krajiny ,
landgrave _ lankrabě ,
landholder _ statkář , (n:)
landing _ přistávací , (adj:)
landing _ vylodění ,
landing _ výsadek ,
landing _ odpočívadlo , (n:)
landing _ přistání , (n:)
landing craft _ přistávací modul , (n:)
landing gear _ přistávací kolo , (n:)
landing strip _ přistávací dráha , (n:)
landings _ přistání , (pl.)
Landis _ Landis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
landlady _ hostinská , (adj:)
landlady _ domácí ,
landlady _ bytná ,
landless _ bezzemek , (n:)
landlocked _ uzavřený pevninou ,
landlord _ statkář ,
landlord _ bytný , (n:)
landlord _ domácí , (n:)
landlords _ hostinští , (pl.)
landlords _ bytní , (pl.)
landlubber _ suchozemská krysa , (n:)
landmark _ památka ,
landmark _ pamětihodnost , (n:)
landmark _ mezník , (n:)
landmass _ pevnina , (n:)
landmine _ pozemní mina , (n:)
landmine _ nášlapná mina , (n:)
landowner _ statkář ,
landowner _ majitel půdy ,
landowners _ majitel půdy ,
landowners _ statkář , (n:)
lands _ země , (pl.)
lands _ dopadá , (v:)
lands _ přistává , (v:)
landscape _ krajinomalba ,
landscape _ kraj ,
landscape _ krajina , (n:)
landscape administration _ řízení krajiny , ([eko.])
landscape alteration _ změna krajiny , ([eko.])
landscape balance _ rovnováha krajiny , ([eko.])
landscape border _ hranice krajiny , ([eko.])
landscape capacity _ kapacita krajiny , ([eko.])
landscape component _ složka krajiny , ([eko.])
landscape conservation _ ochrana krajiny , ([eko.])
landscape degradation _ degradace krajiny , ([eko.])
landscape diversity _ diverzita krajiny , ([eko.])
landscape dynamics _ dynamika krajiny , ([eko.])
landscape ecology _ krajinná ekologie , ([eko.])
landscape element _ krajinný prvek , ([eko.])
landscape equipment _ vybavenost krajiny , ([eko.])
landscape ethology _ etologie krajiny , ([eko.])
landscape exploitation _ exploatace krajiny , ([eko.])
landscape formation factor _ faktor formování krajiny , ([eko.])
landscape function _ fungování krajiny , ([eko.])
landscape gardener _ zahradní architekt ,
landscape improvement _ meliorace krajiny , ([eko.])
landscape management _ péče o krajinu , ([eko.])
landscape optimalization _ optimalizace krajiny , ([eko.])
landscape physiognomy _ fyziognomie krajiny , ([eko.])
landscape planning _ plánování krajiny , ([eko.])
landscape potential _ potenciál krajiny , ([eko.])
landscape productivity _ produktivita krajiny , ([eko.])
landscape recultivation _ rekultivace krajiny , ([eko.])
landscape remaking _ přetváření krajiny , ([eko.])
landscape scene _ krajinka , (n:)
landscape self regulation _ autoregulace krajiny , ([eko.])
landscape self-purification _ samočištění krajiny , ([eko.])
landscape structure _ struktura krajiny , ([eko.])
landscapes _ krajiny , (n: pl.)
landscaping _ krajinářství , (n:)
landscapist _ krajinář ,
landslide _ sesuv , (n:)
landslide _ sesun , (n:)
landslip _ sesuv , (n:)
landslip _ sesun , (n:)
landslip _ eroze půdy ,
landsman _ suchozemec , (n:)
landward _ obrácený k pevnině ,
Landwehr _ Landwehr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lane _ pruh , (n:)
lane _ sjízdný pruh ,
lane _ úzká ulice ,
lane _ ulička , (n:)
lane _ dráha , (n:)
lane _ jízdní pruh , (n:) , (na silnici)
lane _ alej ,
lanes _ uličky , (n: pl.)
Lang _ Lang , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lange _ Lange , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Langeland _ Langeland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Langford _ Langford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Langley _ Langley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
language _ jazykový , (adj:)
language _ jazyk , (n:)
language _ řeč , (n:)
language laboratory _ jazyková laboratoř , (n: [obec.] 6 6)
language school _ jazyková škola ,
languages _ jazyky , (pl. n: [obec.] 6 6)
langue _ jazyk jako systém ,
languid _ mdlý , (adj:)
languid _ malátný , (adj:)
languidly _ mdle , (adv:)
languish _ melancholicky hledět , (v:)
languish _ strádat , (v:)
languish _ chřadnout , (v:)
languish _ slábnout , (v:)
languish _ umdlévat , (v:)
languor _ malátnost , (n:)
languorous _ malátný , (adj:)
languorously _ ospale , (adv:)
languorously _ mdle , (adv:)
lank _ zplihlý , (adj:)
Lanka _ Lanka , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lankiness _ vytáhlost , (n:)
lanky _ vytáhlý , (adj:)
LANL _ Los Alamos National Laboratory , ([zkr.] [voj.])
lanolin _ lanolín , (n:)
lanolin _ hnědý ovčí vosk ,
Lansing _ hl.m. - Michigan v USA , (n: [jmén.])
Lansing _ Lansing , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lantern _ svítilna , (n:)
lantern _ lucerna , (n:)
lantern _ lampa ,
lantern _ svítilna ,
lanthanide _ lantanid , ([eko.])
lanthanide _ lanthanid ,
lanthanum _ lantan , ([eko.])
lanthanum _ lanthanum , (n:)
LANTIRN _ Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night , ([zkr.] [voj.])
lanyard _ šňůrka kolem krku ,
lanyard _ ozdobná šňůrka na uniformě ,
Lanzhou _ město - Čína , (n: [jmén.])
Lao _ Lao , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Laos _ Laos , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Laos _ Laos , (n: [jmén.])
lap _ etapa ,
lap _ lapování ,
lap _ klín ,
lap _ námotek , (n:)
lap _ pleskání ,
lap _ překrývání ,
lap _ překrytí ,
lap _ přesah ,
lap _ lapovat , (v:)
lap _ přesahovat , (v:)
lap _ kolo , , (v závodě)
laparoscope _ laparoskop , (n:)
laparoscopy _ laparoskopie , (n:)
laparotomy _ laparotomie , (n:)
lapel _ klopa , (n:)
lapels _ klopy , (n: pl.)
lapidary _ lapidární , (adj:)
lapidary _ znalec drahých kamenů ,
lapidary _ brusič drahých kamenů ,
lapidate _ kamenovat , (v:)
lapidation _ ukamenování , (n:)
lapin _ kožešina , (n:) , ((z králíka))
lapin _ králík , (n:) , ((vykastrovaný králík))
lapis lazuli _ lazurit ,
Laplace _ Laplace , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lapland _ Laponsko ,
Lapp _ Lapp , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lapped _ lapovaný , (adj:)
lapped _ dohlazený , (adj:)
lappet _ lalok , (n:)
lapping _ přeplátování , (n:)
lapping _ plátování , (n:)
lapping _ lapování , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line