Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lurch _ kymácet , (v:)
lure _ lákat , (v:)
lure _ přivábit ,
lure _ návnada ,
lure _ vábit ,
lured _ přivábil , (v:)
lured _ přilákal , (v:)
lurex _ lurex , (n:) , (druh látky)
lurid _ šokující , (adj:)
lurid _ senzační , (adj:)
lurid _ řvavý , (adj:)
lurid _ křiklavý , (adj:)
luridly _ odporně , (adv:)
luridly _ křiklavě , (adv:)
luridness _ bledost , (n:)
lurk _ číhat ,
lurker _ číhající osoba , (n:)
lurking _ skrytý , (adj:)
lurking _ číhavý , (adj:)
lurking _ číhající , (adj:)
Lusaka _ hl.m. - Zambie , (n: [jmén.])
luscious _ lahodný ,
luscious _ přitažlivý ,
luscious _ svůdný , (adj:)
luscious _ slaďounký , (adj:)
luscious _ atraktivní , (adj:)
luscious _ přitažlivá např. žena ,
luscious _ atraktivní např. žena ,
lusciously _ sladce ,
lusciousness _ svůdnost , (n:)
lusciousness _ sladkost ,
LUSER _ Loser USER , ([zkr.])
lush _ bujný , (adj:)
lush _ svěží ,
lusher _ bujnější , (adj:)
lushness _ svěžest , (n:)
lushness _ bujnost , (n:)
lust _ tužba , (n:)
lust _ smyslná žádost , (n:)
lust _ prahnout , (v:)
lust _ toužit , (v:)
lust _ smyslnost ,
lust _ žádostivost ,
lust _ chlípnost ,
lust _ chtíč , (n:)
lust _ bažit , (v:)
lust after _ bažit , (v:)
lust after _ toužit po ,
lustful _ žádostivý , (adj:)
lustful _ vilný , (adj:)
lustful _ smyslný , (adj:)
lustful _ chlípný , (adj:)
lustfully _ smyslně , (adv:)
lustfully _ chlípně , (adv:)
lustily _ vitálně ,
lustily _ energicky ,
lustily _ zdravě ,
lustily _ silně ,
lustily _ statně ,
lusting _ chtíč , (n:)
lustre _ třpyt , (n:)
lustreless _ matný , (adj:)
lustrous _ třpytný , (adj:)
lustrous _ třpytivý , (adj:)
lustrous _ lesklý , (adj:)
lusty _ silný , (adj:)
lusty _ energický , (adj:)
lusty _ vitální , (adj:)
lusty _ statný , (adj:)
lutanist _ loutnista , (n:)
lute _ loutna , (n:)
luteal _ luteální ,
lutenist _ loutnista , (n:)
lutetium _ lutecium , (n:)
Luther _ Luther , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Luther _ Martin Luther , , (církevní reformátor)
Lutheran _ luteránský , (adj:)
Lutheran _ luterán , , (stoupenec Luthera)
Lutheranism _ luteránství ,
Lutz _ Lutz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lux _ jednotka intenzity osvětlení , (n:)
lux _ lux ,
luxation _ luxace , (n:)
luxe _ přepych , (n:)
luxe _ luxus , (n:)
Luxembourg _ hl.m. - Lucembursko , (n: [jmén.])
Luxembourg _ Lucemburk , ([zem.] n:)
Luxembourg _ Lucembursko , ([zem.] n:)
Luxembourger _ obyvatel Lucemburska ,
Luxemburg _ Lucemburk , ([zem.] n:)
Luxemburg _ Lucembursko , ([zem.] n:)
luxuriance _ hojnost , (n:)
luxuriant _ bujný , (adj:)
luxuriant _ úrodný , (adj:)
luxuriant _ kvetoucí , (adj:)
luxuriantly _ plodně , (adv:)
luxuriantly _ bujně , (adv:)
luxuriate _ kochat se , (v:)
luxuries _ nadbytky , (n: pl.)
luxuries _ luxusnosti , (n:)
luxurious _ pohodlný , (adj:)
luxurious _ přepychový , (adj:)
luxurious _ smyslný , (adj:)
luxurious _ luxusní , (adj:)
luxuriously _ luxusně ,
luxury _ přepych , (n:)
luxury _ přepychové zboží , ([eko.])
luxury _ luxusní , (adj:)
luxury _ luxus , (n:)
luxury _ přepychový , (adj:)
Lviv _ Lvov , ([zem.] n:)
Lvov _ Lvov , ([zem.] n:)
LWIR _ Long Wavelength Infrared , ([zkr.] [voj.])
Lwow _ Lvov , ([zem.] n:)
LWT _ nízkoodpadová technologie , ([eko.])
lycanthrope _ vlkodlak , (n:)
lyceum _ lyceum ,
lychee _ druh čínského ovoce ,
lychee _ liči , (n:) , (čínská švestka)
lycopene _ lykopen , (n:)
lycopod _ plavuň ,
Lydia _ Lydia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
lye _ loužit , (v:)
lye _ louh , (n:)
lying _ lhaní , (n:)
lying-in _ šestinedělí , (n:)
lying-in _ slehnutí , (n:)
Lykes _ Lykes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lyle _ Lyle , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Lyman _ Lyman , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Lyme disease _ Lymská horečka ,
lymph _ lymfa , (n:)
lymph _ tkáňový mok ,
lymph gland _ lymfatická žláza ,
lymph node _ lymfatická uzlina ,
lymphadenoma _ lymfadenom ,
lymphatic _ mízní ,
lymphatic _ lymfatický ,
lymphocyte _ lymfocyt , , (bílá krvinka)
lymphocyte _ bílá krvinka ,
lymphocytic _ lymfocytický , (adj:)
lymphoid _ mízní , (adj:)
lymphoid _ lymfatický , (adj:)
lymphoid _ limfoidní , (adj:)
lymphoma _ lymfom , (n:)
lynch _ lynčovat ,
lynched _ zlynčovaný ,
lyncher _ lynčující ,
lynching _ lynčování , (n:)
lynching _ lynčující ,
lynchpin _ základní pilíř ,
Lyndon _ Lyndon , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Lynn _ Lynn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
lynx _ textový www prohlížeč , (lynx)
lynx _ rys ,
lynx-eyed _ mající zrak jako rys ,
Lyon _ Lyon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lyon _ Lyon , ([zem.]) , (město ve Francii, město - Francie, okres v USA)
Lyons _ Lyons , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lyophilisation _ lyofilizace ,
lyophilization _ lyofilizace ,
lyre _ lyra ,
lyrebird _ lyrochvost nádherný ,
lyric _ lyrická báseň ,
lyric _ báseň ,
lyric _ lyrický ,
lyrical _ lyrický , (adj:)
lyrically _ lyricky , (adv:)
lyricism _ lyričnost ,
lyricist _ lyrik ,
lyrics _ texty písní ,
lyse _ štěpit se , (v: 5 5)
lyse _ rozkládat , (v: 6 6)
lysergic acid _ kyselina lysergová ,
lysergic acid diethylamide _ lysergic acid diethylamide LSD , ([eko.])
lysergic acid diethylamide _ LSD lysergic acid diethylamide , ([eko.])
lysergic acid diethylamide _ dietylamid kyseliny lysergové ,
lysin _ lysin ,
lysine _ lyzin , (n:)
LYVM _ Love You Very Much (variable number of Vs) , ([zkr.])
LZ _ Loser! , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line