Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

LTMSH _ Laughing Til My sides Hurt , ([zkr.])
LTNS _ Long Time, No See , ([zkr.])
LTUAE _ Life, The Universe, And Everything (3rd part of THHGTTG) , ([zkr.])
Lu _ Lu , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Luanda _ hl.m. - Angola , (n: [jmén.])
lubber _ trouba , (n:)
lubber _ nemotora ,
Lubbock _ Lubbock , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
lube _ mazadlo ,
Lubell _ Lubell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lubricant _ mazadlo , (n:)
lubricant _ mazivo , (n:)
lubricate _ promazat , (v:)
lubricate _ mazat , (v:)
lubricated _ namazaný , (adj:)
lubrication _ mazání , (n:)
lubricator _ mazadlo ,
lubricious _ kluzký , (adj:)
lubricity _ kluzkost , (n:)
lubricity _ klouzavost , (n:)
Lucas _ Lukáš ,
Lucas _ Lucas , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
lucent _ zářicí , (adj:)
lucent _ zářný , (adj:)
lucent _ svítivý , (adj:)
Lucerne _ Lucern , ([zem.] n:)
Lucia _ Lucia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lucian _ Lucian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lucid _ jasný , (adj:)
lucid _ zářivý , (adj:)
lucid _ srozumitelný , (adj:)
lucidity _ přehlednost , (n:)
lucidity _ jasnost ,
lucidly _ průzračně ,
Lucie _ Lucie , (n:)
Lucien _ Lucien , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
lucifer _ satan , (n:)
Lucifer _ Lucifer , ([jmén.])
Lucille _ Lucille ,
Lucille _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Lucius _ Lucius , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
luck _ talisman , (n:)
luck _ náhoda , (n:)
luck _ štěstí ,
luck out _ mít kliku ,
luckier _ štastnější , (adj:)
luckiest _ nejšťastnější , (adj:)
luckily _ naštěstí , (adv:)
luckless _ smolařský , (adj:)
luckless _ bez štěstí ,
lucky _ šťastný , (adj:) , (mít štěstí)
lucrative _ lukrativní , (adj:)
lucrative _ výnosný , (adj:)
lucrativeness _ výnosnost , (n:)
lucre _ hovorově peníze ,
Lucretia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Lucretia _ Lukrécia , ([jmén.])
Lucretius _ Lukrécius , ([jmén.])
lucubration _ noční studium ,
luculent _ jasný , (adj:)
Lucy _ Lucy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lucy _ Lucie , ([jmén.])
luddite _ někdo komu vadí technologický pokrok ,
lude _ pilulka , (n:) , (pilulka obsahující methaqualone (sedativum a hypnotikum))
ludic _ humorný ,
ludic _ hravý ,
ludic _ hrát ,
ludicrous _ směšný , (adj:)
ludicrous _ absurdní , (adj:)
ludicrously _ směšně , (adv:)
ludicrously _ absurdně , (adv:)
ludicrousness _ směšnost , (n:)
Ludlow _ Ludlow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ludmilla _ Ludmila , ([jmén.])
ludo _ člověče nezlob se ,
Ludwig _ Ludwig , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lues _ syfilis ,
luff _ návětrný , (adj:)
luff _ řídit loď po větru ,
Lufthansa _ Lufthansa , ([jmén.]) , (německá letecká společnost)
Luftwaffe _ Luftwaffe , (n: [voj.]) , (německé vojenské letectvo)
lug _ vláčet , (v:)
lug _ táhnout , (v:)
lug _ oko , (n: [tech.])
lug _ zarážka , (n: [tech.])
luggage _ zavazadla ,
lugging _ vlečení , (n:)
lugging _ vláčení , (n:)
lugging _ táhnutí , (n:)
lugubrious _ truchlivý , (adj:)
lugubrious _ žalostný , (adj:)
lugubriously _ žalostně , (adv:)
Luis _ Luis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Lukas _ Lukáš ,
Luke _ Luke , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
lukewarm _ netečný , (adj:)
lukewarm _ lhostejný , (adj:)
lukewarmly _ netečně , (adv:)
lukewarmly _ lhostejně , (adv:)
lukewarmness _ netečnost , (n:)
lukewarmness _ lhostejnost , (n:)
lull _ uklidňující , (adj:)
lull _ uklidnit , (v:)
lull _ přestávka (na odpočinek) , (n:)
lullaby _ ukolébavka ,
lulu _ svůdná žena ,
lumbago _ houser , (n:)
lumbago _ ústřel , (n:)
lumbago _ lumbágo ,
lumbago _ bolest v kříži ,
lumbar _ lumbální , (adj:)
lumbar _ bederní , (adj:)
lumber _ řezivo ,
lumberer _ dřevorubec , (n:)
lumberjack _ dřevorubec , (n:)
lumberman _ dřevorubec , (n:)
lumberyard _ sklad dříví ,
lumen _ lumen , (n:)
lumen _ jednotka světelného toku ,
luminal _ sedativum , (n:)
luminal _ luminal , (n:)
luminance _ svítivost , (n:)
luminary _ zdroj světla ,
luminary _ svítidlo ,
luminary _ svítící nebeské těleso ,
luminary _ duchovní zdroj světla , ([přen.])
luminary _ svítící ,
luminary _ světelný ,
luminary _ vynikající osobnost ,
luminesce _ světélkovat , (v:)
luminescence _ světélkování ,
luminescent _ světélkující ,
luminescent material _ luminofor , (n:)
luminosity _ svítivost ,
luminous _ světélkující ,
luminous _ zařící ,
luminous _ svítivý ,
luminously _ svítivě ,
luminously _ zářivě ,
lummox _ hromotluk , (n:)
lump _ kostka ,
lump _ žmolek ,
lump _ nemotora ,
lump of sugar _ kostka cukru ,
lump sum _ paušál ,
lumped _ soustředěný , (adj:)
lumpen _ beztvarý , (adj:)
lumpier _ hrudkovitější , (adj:)
lumpiness _ kusovost , (n:)
lumpiness _ hrudkovitost , (n:)
lumpish _ těžkopádný , (adj:)
lumpish _ nemotorný , (adj:)
lumps _ kousky , (n: pl.)
lumps _ kostky , (n: pl.)
lumps _ hrudky , (n: pl.)
lumps _ hroudy , (n: pl.)
lumpy _ hrudkovitý , (adj:)
luna _ luna , (n:)
lunacy _ šílenství , (n:)
lunar _ měsíční ,
lunar module _ měsíční modul ,
lunar month _ lunární měsíc ,
lunatic _ ztřeštěnec ,
lunatic _ bláznivý , (adj:)
lunatic _ šílenec ,
lunatic _ blázen , (n:)
lunatic _ šílený , (adj:)
lunatic asylum _ blázinec , (n:)
lunatic fringe _ extrémisté ,
lunatics _ šílenci , (n: pl.)
lunatics _ blázni ,
lunch _ poobědvat ,
lunch _ obědvat ,
lunch _ oběd ,
lunch _ naobědvat se ,
luncheon _ oběd ,
lunches _ obědy , (n: pl.)
lunchroom _ jídelna ,
lunchtime _ obědový čas ,
Lund _ Lund , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Švédsko)
Lundberg _ Lundberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lundquist _ Lundquist , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lune _ luneta , (n:)
lunette _ půlměsíc ,
lung _ plicní lalok , (n: [bio.] 5 5)
lung _ plíce ,
lunge _ skok , (n:)
lunge _ skočit , (v:)
lungfish _ dvojdyšná ryba , (n:)
lungful _ plné plíce ,
lungs _ plíce , (n:)
lupin _ vlčí bob ,
lupine _ dravý , (adj:)
lupine _ divoký , (adj:)
lupine _ vlčí ,
lupins _ vlčí boby ,
lupus _ sžíravý vřed ,
Lura _ Lura , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
lurch _ zakymácení , (n:)
lurch _ vrávorat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line