Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lounges _ haly , (n: pl.)
Lounsbury _ Lounsbury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
loupe _ lupa , (n:)
lour _ zamračenost , (n:)
lour _ mračení , (n:)
Lourdes _ Lourdes , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
louse _ veš ,
lousily _ odporně , (adv:)
lousily _ hrozně , (adv:)
lousiness _ zavšivení , (n:)
lousy _ špatný , (adj:)
lousy _ mizerný , (adj:)
lousy _ bídný , (adj:)
lousy _ všivý , (adj:)
lout _ nevychovanec , (n:)
loutish _ nevychovaný , (adj:)
loutishness _ hulvátství , (n:)
louts _ nevychovanci , (n: pl.)
louver _ žaluzie , (n:)
louver _ okno se žaluzií ,
louver _ dveře se žaluzií ,
louvre _ žaluzie , (n:)
louvre _ okno se žaluzií ,
lovable _ líbezný , (adj:)
lovable _ roztomilý , (adj:)
lovableness _ roztomilost , (n:)
love _ milá , (adj:)
love _ milenka , (n:)
love _ drahá , (adj:)
love _ srdečný pozdrav ,
love _ drahoušek , (n:)
love _ drahý , (adj:)
love _ miláček , (n:)
love _ mít rád ,
love _ milovat ,
love _ láska , (n:)
love _ časový , (adj:)
love affair _ milostný vztah ,
love at first sight _ láska na první pohle ,
love canal _ píča , (n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.]) , (kanál lásky)
love canal _ pochva , (n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.]) , (kanál lásky)
love letter _ psaníčko , (n:)
love seat _ křeslo pro dva , (n:)
loved _ miloval , (v:)
loved _ milovaný ,
Lovejoy _ Lovejoy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lovelace _ Lovelace , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Loveland _ Loveland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
loveless _ nemilující , (adj:)
loveless _ nemilovaný , (adj:)
loveless _ bez lásky ,
lovelier _ rozkošnější , (adj:)
loveliness _ roztomilost , (n:)
lovelorn _ zhrzený , (adj:)
lovely _ půvabný , (adj:)
lovely _ líbezný , (adj:)
lovely _ rozkošný , (adj:)
lovely _ překrásný , (adj:)
lovely _ báječný , (adv:)
lovely _ hezký , (adj: 8 8)
lovely _ krásný , (adj: 3 7)
lovely _ pěkný , (adj: 6 8)
lovely _ roztomilý , (adj: 7 6)
lovely _ milý , (adj: 5 5)
lovely _ krásně , (adv:)
lovemaking _ milování , (n:)
lover _ milovník ,
lover _ milenec ,
lover _ milenka ,
loverboy _ fešák , (n:)
loverlike _ milenecký , (adj:)
lovers _ milenky , (n: pl.)
lovers _ milenci , (n: pl.)
loves _ miluje , (v:)
loves _ lásky , (n: pl.)
loves _ má ráda ,
loves _ má rád ,
lovesick _ roztoužený láskou ,
lovesick _ roztoužený , (adj:)
loving _ milující , (adj:)
loving _ milování ,
loving _ laskavý ,
lovingly _ láskyplně , (adv:)
low _ tlaková níže , ([eko.])
low _ dolní , (adj:)
low _ níže , (n:)
low _ nízký ,
low _ nízko , (adv:)
Low Countries _ Nizozemí ,
low down _ nízko , (adv:)
low frequency _ nízká frekvence , (n:)
low gear _ pomalu , ([hovor.]) , (v autě apod.)
low pressure _ nízkotlaký , (adj:)
low pressure area _ níže ,
Low Tatras _ Nízké Tatry ,
low tide _ odliv , (n:)
low water _ deprese , (n:)
low-active waste _ nízkoaktivní odpad , ([eko.])
low-born _ neurozený , (adj:)
low-budget _ úsporný , (adj:)
low-cost _ úsporný , (adj:)
low-cost _ levný ,
low-down _ čistá pravda , (n:)
low-end _ zmetkový , (adj:)
low-end _ podřadný , (adj:)
low-end _ nenáročný , (adj:)
low-fat _ nízkotučný , (adj:)
low-grade _ podřadný , (adj:)
low-income _ s nízkým příjmem ,
low-income _ nízký příjem ,
low-key _ tlumený , (adj:)
low-key _ tichý , (adj:)
low-level _ nízkoúrovňový , (adj:)
low-lying _ nízko položený ,
low-minded _ vulgární , (adj:)
low-pitched _ hluboko posazený ,
low-pressure _ nízkotlaký , (adj:)
low-profile _ nízkoprofilový , (adj:)
low-spirited _ sklíčený , (adj:)
low-spirited _ deprimovaný , (adj:)
lowborn _ neurozený , (adj:)
lowbred _ nevychovaný , (adj:)
lowbred _ sprostý , (adj:)
lowbrow _ nevzdělaný , (adj:)
lowbrow _ nekultivovaný , (adj:)
Lowe _ Lowe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lowell _ Lowell , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno)
lower _ dolejší ,
lower _ spodní ,
lower _ snižovat , (v:)
lower _ dolní , (adj:)
lower _ snížit ,
lower _ stáhnout ,
lower _ spustit ,
lower _ spouštět ,
lower _ nižší ,
lower _ níže , (adv:)
lower _ níž , (adv:)
lower case _ malá písmena , (n:)
lower case _ malými písmeny ,
lower class _ nižší společenská třída , (n:)
lower class _ nižší třída , (n:)
lower down _ níže , (adv:)
lower down _ níž , (adv:)
Lower Saxony _ Dolní Sasko , ([zem.] n:)
lower-case _ malá písmena , (n:)
lower-class _ nižší společenská třída , (n:)
lowercase _ malými písmeny ,
lowered _ snížený , (adj:)
lowering _ snižování , (n:)
lowermost _ nejspodnější , (adj:)
lowermost _ nejnižší , (adj:)
lowermost _ nejdolejší , (adj:)
lowers _ milovníci , (n: pl.)
lowers _ snižuje ,
lowest _ nejnižší , (adj:)
Lowest Achievable Emission Rate (LAER). _ nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER) , ([eko.])
lowest-observed-adverse-effect level _ loael , ([eko.]) , (Nejnižší úroveň expozice při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou.)
lowish _ podřadný , (adj:)
lowland _ nížina , (n:)
lowliest _ nejnižší , (adj:)
lowly _ prostě , (adv:)
lowly _ skromně , (adv:)
lowly _ nízce , (adv:)
lowly _ chudobně , (adv:)
lowness _ nízkost , (n:)
Lowry _ Lowry , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lox _ tekutý kyslík ,
Loy _ Loy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
loyal _ oddaný , (adj:)
loyal _ věrný , (adj:)
loyal _ loajální , (adj:)
loyalism _ loajalizmus , (n:)
loyalism _ loajalismus , (n:)
loyalist _ loajalista , (n:)
loyally _ věrně , (adv:)
loyally _ oddaně , (adv:)
loyalties _ věrnosti , (n:)
loyalty _ oddanost , (n:)
loyalty _ věrnost , (n:)
loyalty _ loajalita , (n:)
Loyola _ Loyola , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lozenge _ bonbón proti kašli ,
LPD _ Low Probablitiy of Detection , ([zkr.] [voj.])
LPI _ Low Probability of Intercept , ([zkr.] [voj.])
LPT _ Low Pressure Turbine , ([zkr.] [voj.])
LRT _ 1.lehký železniční transit, 2. dálkový transport , ([eko.])
LRTAP _ dálkový přenos vzdušných polutantů , ([eko.])
LRU _ Line Replaceable Unit , ([zkr.] [voj.])
LRV _ lehké železniční vozidlo , ([eko.])
LSD _ LSD , ([chem.]) , (diethylamid kyseliny lysergové)
LSFIAB _ Like Shooting Fish In A Barrel , ([zkr.])
LSHIPMP _ Laughing So Hard I Peed My Pants , ([zkr.])
LSP _ Less Sensitive Person , ([zkr.])
LTBF _ Learn To Be Funny , ([zkr.])
ltd _ spol. s r.o. ,
Ltd _ spol. s r. o. ,
ltd _ s.r.o. ,
Ltd _ s. r. o. ,
LTIP _ Laughing Til I Puke , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line