Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

Lafayette _ Lafayette , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
Laffer Curve _ Lafferova křivka ,
lag _ zpoždění, zpožďovat se , ([eko.])
lag _ zpožďovat se ,
lag _ zaostávat , , ((zpožďovat se))
lager _ ležák ,
lager beer _ ležák , , (označení piva)
laggard _ zaostávající , (adj:)
lagging _ izolace , (n:)
lagging _ zpožďování , (n:)
LAGNAF _ Let s All Get Naked And F--- , ([zkr.])
lagoon _ laguna , (n:)
lagophthalmos _ lagoftalmus ,
Lagos _ Lagos , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Nigérie)
Lagrange _ Lagrange , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lags _ zaostává , (v:)
lags _ pokulhává , (v:)
Laguerre _ Laguerre , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Laguna _ Laguna , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lagune _ laguna , (n:)
Lahore _ město - Pákistán , (n: [jmén.])
laic _ laický , (adj:)
laic _ laik , (n:)
laic _ neodborník , (n:)
laicize _ zesvětštit , (v:)
laid _ položil , (v:)
laid _ lay/laid/laid , (v: [neprav.])
laid _ ležící ,
laid _ kladl ,
laid _ položený ,
laid back _ uvolněný , (adj: [hovor.])
laid back _ neformální , (adj: [hovor.])
laid back _ bezstarostný , (adj: [hovor.])
laid bare _ obnažený ,
laid-back _ bezstarostný , (adj: [hovor.])
laid-back _ neformální , (adj: [hovor.])
laid-back _ uvolněný , (adj: [hovor.])
Laidlaw _ Laidlaw , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lain _ ležel , (v:)
lain _ lie/lay/lain , (v: [neprav.])
lair _ pelech , (n:)
lair _ brloh , (n:)
lair _ doupě ,
laird _ zeman , (n:)
laird _ statkář , (n:)
laissez faire _ volný trh ,
laissez faire _ nezasahující , (adj:)
laissez-faire _ liberální styl řízení ,
laissez-faire _ politika volného trhu ,
laissez-faire _ liberální ,
laissez-faire _ nezasahující do činnosti ,
laissez-faire _ volný trh ,
laissez-faire _ nezasahující , (adj:)
laity _ neodborníci , (n: pl.)
laity _ laici , (n: pl.)
laity _ všichni kromě církve ,
lake _ jezero , (n:)
lake _ rybník ,
lake aging _ stárnutí jezera , ([eko.])
Lake Constance _ Bodamské jezero , ([zem.] n:)
Lake District _ Jezerni oblast v Anglii , (n: [zem])
Lake Geneva _ Ženevské jezero , ([zem.] n:)
Lake Ladoga _ Ladožské jezero , ([zem.] n:)
Lake Ladoga _ Ladoga , ([zem.] n:) , ((jezero))
laker _ jezerní ryba ,
lakes _ jezera , (n:)
lakeside _ jezerní oblast ,
Lakewood _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Lakota _ Lakota; Lakotové; lakotština (dialekt); lakotský , (n: adj:) , (západní Dakotové (Teton-Sioux))
lam _ útěk , (n:)
lama _ láma ,
Lamar _ Lamar , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
LAMARS _ Large Amplitude Multi-Mode Aerospace Research Simulator , ([zkr.] [voj.])
lamasery _ lamaistický klášter , (n:)
lamasery _ klášter , (n:)
lamb _ ovečka , (n:)
lamb _ beránek , (n:)
lamb _ jehňátko , (n:)
lamb _ jehně , (n:)
lamb _ jehněčí , (adj:) , ((maso))
lamb meet _ jehněčí maso ,
lambast _ kritizovat , (v:)
lambaste _ zbít , ([slang.])
lambaste _ vyšlehat , ([slang.])
lambaste _ vyhubovat , ([slang.])
lambaste _ namlátit , ([slang.])
lambaste _ nařezat , ([slang.])
lambaste _ ostře kritizovat , ([slang.])
lambaste _ nadávat , ([slang.])
lambaste _ lát , ([slang.])
lambda _ lambda , ([mat.] [fyz.]) , (řecké písmeno lambda)
lambent _ třpytný , (adj:)
lambent _ plápolavý , (adj:)
lambent _ jiskřivý , (adj:)
lambert _ stará jednotka jasu ,
lambkin _ jehňátko , (n:)
lambs _ jehňata , (n:)
lambskin _ jehněčí kůže ,
lambswool _ jehněčí vlna , (n:)
LAMDILLIGAF _ Look At Me, Do I Look Like I Give A F---? , ([zkr.])
lame _ zmrzačit , (v:)
lame _ nezkušený , ([it.] [hovor.])
lame _ zmrzačený ,
lame _ kulhavý ,
lame _ chromý ,
lamé _ lesklá tkanina, protkaná stříbrem nebo zlatem , (n:) , (z franc.)
lame duck _ zkrachovaná existence ,
lame duck _ smolař ,
lame duck _ neschopný člověk ,
lamebrain _ blbec , (n:)
lamella _ lamela , (n:)
lamely _ chabě , (adv:)
lameness _ zchromlost ,
lameness _ chromost ,
lameness _ neuspokojivost ,
lameness _ neúčinnost ,
lameness _ nepřesvědčivost ,
lameness _ chabost ,
lameness _ kulhavost ,
lament _ naříkat , (v:)
lament _ bědování , (n:)
lament _ bědovat , (v:)
lament _ hořekovat , (v:)
lament _ nářek ,
lament over _ bědovat , (v:)
lamentable _ politováníhodný , (adj:)
lamentable _ žalostný , (adj:)
lamentably _ žalostně , (adv:)
lamentably _ bídně , (adv:)
lamentation _ nářek , (n:)
lamented _ truchlící , (adj:)
lamented _ lamentoval , (v:)
lamer _ flákač ,
lamer _ mrzák , (n:)
lamer _ hlupák , (n:)
lamer _ nešika , (n:)
lamina _ plátek , (n:)
lamina _ lístek , (n:)
laminae _ destičky , (n:)
laminae _ plátky ,
laminae _ lupínky ,
laminar _ vrstevnatý , (adj:)
laminar _ plátkovitý , (adj:)
laminar _ laminární , (adj:)
laminate _ laminát , (n:)
laminated _ laminátový , (adj:)
laminated _ laminovaný , (adj:)
laminating _ vrstvení , (n:)
laminating _ laminování , (n:)
lamination _ vrstvení , (n:)
lamination _ laminace , (n:)
lamination _ lamela ,
lamination _ laminování , (n:)
lamp _ svítilna , (n:)
lamp _ lampa ,
lamp-post _ stojan pouličního světla , (n:)
lampa _ lampa , (n.) , (:-))
lampblack _ lampové saze ,
lamplight _ světlo lampy ,
lamplighter _ lampář , (n:)
lamplit _ osvětlený lampou ,
lampoon _ zesměšnit , (v:)
lampoon _ zesměšnění , (n:)
lampoon _ parodovat , (v:)
lampoon _ parodie , (n:)
lampoonery _ parodizování , (n:)
Lamport _ Lamport , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lamppost _ stojan pouličního světla , (n:)
lamppost _ sloup lampy ,
lamprey _ mihule , (n:)
lamps _ lampy , (n: pl.)
lampshade _ stínítko , (n:)
lampshade _ stínidlo ,
LAN _ lokální síť , ([it.] 4 4) , (Local Area Network)
LAN _ LAN , ([it.] [zkr.] 2 2) , (Local Area Network)
Lana _ Lana , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lancaster _ Lancaster , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
lance _ kopí , (n:)
lance _ dřevec , (n:)
lance corporal _ svobodník , (n:)
lanced _ rozříznout skalpelem ,
Lancelot _ Lancelot , (n: [jmén.] [myt.]) , (první mezi rytíři krále Artuše)
lancer _ kopiník , (n:)
lancer _ voják s kopím ,
lancet _ skalpel , (n. [med.])
lancing _ dmýchání , (n:)
land _ pozemek ,
land _ země, půda, pozemek , ([eko.])
land _ vylodit , (v:)
land _ půda , (n:)
land _ pevnina , (n:)
land _ souš ,
land _ pozemní , (adj:)
land _ země , (n:)
land _ přistát , (v:)
land a job _ sehnat práci ,
land drainage _ odvodňování půdy , ([eko.])
land evaluation _ bonitace půdy , ([eko.])
land hydrology _ hydrologie pevniny , ([eko.])
land improvement _ meliorace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line