Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

long-term deposit _ dlouhodobý vklad ,
long-term hydrological prognosis _ dlouhodobá hydrologická předpověď , ([eko.])
long-term loan _ dlouhodobá půjčka , ([eko.])
long-term objectives _ dlouhodobé cíle , ([eko.])
long-time _ dlouhotrvající , (adj:)
long-time _ dlouholetý , (adj:)
long-winded _ rozvláčný , (adj:)
long-windedness _ rozvláčnost , (n:)
longboat _ největší záchranný člun ,
longbow _ luk , (n:)
longbow _ dlouhý luk ,
longed _ toužil , (v:)
longer _ již ,
longer _ delší ,
longer _ déle ,
longest _ nejdéle ,
longest _ nejdelší , (adj:)
longevity _ dlouhý život ,
longevity _ životnost , (n:)
longevity _ dlouhověkost , (n:)
Longfellow _ Longfellow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
longhand _ latinka , (n:)
longhorn _ dlouhorohý , (adj:)
longhouse _ druh indiánského obydlí ,
longing _ touha , (n:)
longingly _ dychtivě , (adv:)
longish _ podlouhlý , (adj:)
longitude _ zeměpisná délka , (n:)
longitude _ délka , (n:)
longitudinal _ podélný , (adj:)
longitudinal dispersion _ podélná disperze (hydrosystém) , ([eko.])
longitudinal drain _ podélný drén , ([eko.])
longitudinal drainage _ podélná drenáž , ([eko.])
longitudinally _ podélně , (adv:)
longs _ touží ,
longshoreman _ přístavní dělník ,
longshoremen _ člověk který nakládá a vykládá lodě ,
longsighted _ prozíravý , (adj:)
longsighted _ dalekozraký , (adj:)
longsightedness _ lepší viditelnost do dálky ,
longstanding _ přetrvávající , (adj:)
Longstreet _ Longstreet , (n: [jmén.]) , (příjmení)
longsword _ dlouhý meč ,
longtime _ dlouhotrvající , (adj:)
longtime _ dlouholetý , (adj:)
longtime _ dlouhodobý ,
longways _ podélně ,
longwoolled _ dlouhosrstý , (adj:)
loo _ záchod , (n:)
loo _ toaleta , (n:)
loofah _ mycí houba , (n:)
look _ vzezření , (n:)
look _ vyhlížet , (v:)
look _ prozkoumat , (v:)
look _ prohlédnout si ,
look _ dívat se ,
look _ dohlížet , (v:)
look _ vzhled ,
look _ hledat ,
look _ dívat ,
look _ vypadat ,
look _ pohlédnout ,
look _ pohledět ,
look _ pohled ,
look _ hledět ,
look after _ starat se o , ((acc))
look after _ postarat se o , ((acc))
look after _ pečovat o , ((acc))
look ahead _ dívat se před sebe ,
look at _ dívat se po- ,
look at _ kouknout se , ([hovor.])
look at _ prohlížet ,
look at _ prohlédnout ,
look at _ podívat se ,
look at _ koukat , ([hovor.])
look back _ ohlížet se ,
look back _ ohlédnout se ,
look back _ dívat se zpět ,
look down _ shlížet , (v:)
look down on _ shlédnout , (v:)
look down upon _ shlédnout , (v:)
look for _ hledat ,
look forward _ očekávat , (v:)
look forward _ těšit se ,
look forward to _ těšit se na , ((acc))
look here _ koukni ,
look here! _ heleďte ,
look here! _ hele ,
look in _ zaskočit , (v:)
look in on _ zastavit se u ,
look in on _ zaskočit ke ,
look into _ vyšetřovat , (v:)
look into _ vyšetřit , (v:)
look into _ prošetřovat , (v:)
look into _ prozkoumat , (v:)
look like _ vypadat ,
look on _ přihlížet na ,
look on _ dívat se na ,
look out _ dávat pozor ,
look out _ dát pozor ,
look out for _ vyhlížet , (v:)
look out for _ dávat pozor na , (n:)
look out for _ dívat se po ,
look over _ prohlédnout , (v:) , (phrasal verb)
look round _ ohlédnout ohlédl ,
look sharp _ pospíšit si ,
look the other way _ dívat se jinam ,
Look the part _ Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv ,
look through _ vyšetřit , (v:)
look through _ prohlédnout si ,
look through _ nevšímat si ,
look to _ očekávat od ,
look up _ vyhledat , (v:)
look up to _ obdivovat , (v:)
look up to _ vzhlížet k ,
look! _ heleďte ,
look! _ hele ,
look! see! _ podívejte se ,
look! see! _ podívej se ,
look-alike _ podobná osoba , (n:)
look-see _ omrknutí , (n:)
look-see _ zběžný pohled ,
lookalike _ dvojník , (n:)
looked _ vypadal , (v:)
looked _ podíval , (v:)
looker _ přihlížející , (adj:)
looker _ fešák , (n:)
looker _ atraktivní osoba , (n:)
looker-on _ divák , (n:)
looker-on _ přihlížející , (adj:)
lookers-on _ přihlížející , (pl.) , (adj:)
looking _ vypadající , (adj:)
looking _ dívající se ,
looking glass _ zrcadlo ,
looking-glass _ zrcadlo ,
lookout _ vyhlídka , (n:)
lookout _ rozhledna , (n:)
looks _ pohledy , (n: pl.)
lookup _ vyhledat , (v:)
loom _ tyčit se ,
loom _ stav , , (tkalcovský)
loomed _ tyčil se ,
looming _ navlékání osnovy ,
looming _ navádění osnovy ,
Loomis _ Loomis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
looms _ tyčí ,
loon _ lenoch , (n:)
looney _ bláznivý , (adj:)
looney _ pako ,
loony _ praštěný , (adj:)
loony _ potrhlý , (adj:)
loony bin _ blázinec , (n:)
loop _ smyčkovat , (v:) , ((dělat smyčky))
loop _ přemet , (n:)
loop _ obroučka , (n:)
loop _ dělat kruhy ,
loop _ dělat loopingy ,
loop _ dělat smyčku ,
loop _ vinout , , ((vinout se))
loop _ smyčka ,
loop _ točit , , ((točit se))
loop _ looping ,
loop _ cyklus ,
loop _ očko ,
loop _ kruh ,
loop _ okruh ,
looped _ opilý , (adj:)
loophole _ otvor , (n:)
loophole _ skulina , (n:)
loophole _ pozorovatelna , (n:)
loophole _ střílna , (n:)
loophole _ možnost úniku ,
loophole _ zadní vrátka , (n:) , (přeneseně)
loophole _ mezera , (n:)
loopholes _ skuliny , (n: pl.)
loopholes _ mezery , (n: pl.)
looping _ smyčkování , (n:)
looping _ cyklování , (n:)
loops _ smyčky , (n: pl.)
loops _ cykly , (n: pl.)
loopy _ ujetý , (adj:)
loopy _ praštěný , (adj:)
loose _ ztratit , (v:)
loose _ neutažený , (adj:)
loose _ uvolněný , (adj:)
loose _ volný , (adj:)
loose _ vratký , (adj:)
loose _ rozvázat , (v:)
loose _ odvázat , (v:)
loose _ odpoutat , (v:)
loose _ nezpevněný , (adj:)
loose _ nesvázaný , (adj:)
loose _ nedbalý , (adj:)
loose _ na útěku , (adj:)
loose coupling _ volná vazba , (n:)
loose-leaf _ s volnými listy ,
loosely _ volně , (adv:)
loosely _ uvolněně , (adv:)
loosely _ nepevně , (adv:)
loosen _ povolit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line