Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

loco _ blázen , (n:)
locomotion _ lokomoce , (n:) , (pohyb)
locomotive _ pohybový , (adj:)
locomotive _ samohybný , (adj:)
locomotive _ lokomotivní , (adj:)
locomotive _ lokomotiva , (n:)
locomotives _ lokomotivy , (n: pl.)
locomotor _ lokomoční ,
locus _ centrum , (n:)
locust _ kobylka , (n:)
locust _ saranče , (n:)
locusts _ sarančata , (n: pl.)
locusts _ kobylky , (n: pl.)
locution _ výraz , (n:)
locution _ fráze , (n:)
locution _ idiom , (n:)
lode _ rudná žíla , (n:)
lodestar _ vzor , (n:)
lodestar _ polárka , (n:)
lodestone _ magnetovec , (n:)
lodestone _ magnet , ([přen.])
lodge _ lóže , (n:)
lodge _ usazovat , (v:)
lodge _ zasadit , (n:) , (ránu)
lodge _ uváznout , (v:)
lodge _ podat , (v:) , (žádost)
lodge _ noclehovat , (v:)
lodge _ bydlet , (v:) , (v promájmu)
lodge _ domeček , (n:)
lodge _ chatrč ,
lodge _ uložit ,
lodge _ vrátnice ,
lodge _ budka ,
lodge _ doupě ,
lodge _ chata , (n:)
lodge _ domek , (n:)
lodge _ bouda , (n:)
lodged _ bydlel , (v:)
lodgement _ přístřeší , (n:)
lodger _ nájemník , (n:)
lodges _ chatrče , (n:)
lodging _ podnájem ,
lodging _ ubytování ,
lodgings _ ubytovna , (n:)
lodgings _ podnájem , (n:)
lodgings _ kolej ,
Lodz _ Lodž , ([zem.] n:)
Loeb _ Loeb , (n: [jmén.]) , (příjmení)
LOEC _ nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty , ([eko.])
LOEL _ nejnižší úroveň s pozorovatelnými efekty , ([eko.])
loft _ holubník , (n:)
loft _ podkroví ,
loft _ půda ,
loft _ seník , (n:)
loft _ odrazit ,
loft _ vyrazit ,
loftier _ vznešenější , (adj:)
loftiest _ nejvznešenější , (adj:)
loftily _ pyšně , (adv:)
loftily _ povýšeně , (adv:)
loftiness _ ušlechtilost , (n:)
lofty _ nadutý , (adj:)
lofty _ pyšný , (adj:)
lofty _ ušlechtilý , (adj:)
lofty _ vznešený , (adj:)
lofty _ povýšený , (adj:)
log _ kláda ,
log _ kmen ,
log _ špalek , (n:)
log _ kulatina ,
log _ poleno , (n:)
log _ poznámka , (n:)
log _ zápisek , (n:)
log cabin _ srub , (n:)
log cabin _ chaloupka , (n:)
log-cabin _ chaloupka , (n:)
Logan _ Logan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
loganberry _ ostružiny , (n:)
loganberry _ druh ostružiny ,
logarithm _ logaritmus , (n: [mat.])
logarithmic _ logaritmický , (adj: [mat.])
logarithmically _ logaritmicky , (adv:)
logbook _ deník , (n:)
logged _ protokolovaný , (adj:)
logger _ dřevorubec , (n:)
logger _ zapisovač , (n:)
loggerhead _ tupec , (n:)
loggerhead _ hlupák , (n:)
loggia _ lodžie , (n:)
logging _ protokolování , (n:)
logic _ logika , (n:)
logical _ logický , (adj:)
logicality _ logičnost , (n:)
logically _ logicky , (adv:)
logician _ logik , (n:)
logicism _ logicismus ,
login _ přihlášení do systému ,
logistic _ logistický , (adj:)
logistic S-curve _ logistická s-křivka , ([eko.])
logistical _ logistický , (adj:)
logistically _ logisticky , (adv:)
logistician _ logistik , (n:)
logistics _ logistika , (n:)
logit model _ logitový model , ([eko.]) , (Druh modelové závislosti dávka-odpověď vzjádřený rovnicí d) = 1/[1 + exp - (a + b log d)] a,b jsou konstanty a P,d je pravděpodobnost toxického účinku při konstantní expoziční dávce 'd'.)
logjam _ překážka , (n:)
logo _ logo , (n:)
logos _ loga ,
logotype _ slitek , (n:)
logotype _ ligatura , (n:)
logout _ odhlášení od sítě ,
logrolling _ vzájemné vychvalování , (n:)
logrolling _ sousedská pomoc ,
logs _ žurnály , (n: pl.)
logs _ polena , (n:)
logs _ kmeny , (n: pl.)
logs _ zapisuje do záznamu ,
logy _ těžkopádný , (adj:)
LOHICA _ Look Out, Here It Comes Again (military term) , ([zkr.])
loin _ bedra , (n:)
loincloth _ bederní zástěrka , (n:)
loins _ bedra ,
Lois _ Lois , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
loiter _ lelkovat , (v:)
loiter _ loudat se ,
loiterer _ loudal , (v:)
loiterer _ louda , (n:)
LOL _ Laughing Out Loud , ([zkr.])
Lola _ Lola , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Guinea, ženské křestní jméno)
LOLAROTG _ Laughing Out Loud And Rolling On The Ground , ([zkr.])
loll _ hovět si ,
lolling _ povalující se ,
lollipop _ lízátko , (n:)
lolly _ nanuk , (adv:)
lolly _ lízátko , (adv:)
Lombard _ Lombard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lombardy _ Lombardie , ([zem.] n:)
Lome _ hl.m. - Togo , (n: [jmén.])
London _ Jack London , (n: [jmén.]) , (americký spisovatel)
London _ London , (n: [jmén.]) , (příjmení)
London _ londýnský , (adj:)
London _ Londýn , ([zem.] n:) , (hl.m. - Velká Británie)
London Dumping Convention _ London Dumping Convention , ([eko.])
London smog _ smog typu London , ([eko.])
Londoner _ Londýňan ,
lone _ osamělý , (adj:)
lonelier _ osamocenější , (adj:)
loneliest _ nejosamělejší ,
loneliness _ samota , (n:)
loneliness _ osamocenost , (n:)
loneliness _ tesklivost , (n:)
loneliness _ osamělost , (n:)
lonely _ sám ,
lonely _ osamělý , (adj:)
loner _ samotář , (n:)
lonesome _ osamělý , (adj:)
lonesomeness _ osamělost , (n:)
long _ toužit ,
long _ dychtit ,
long _ vleklý , (adj:)
long _ zdlouhavý , (adj:)
long _ dlouze ,
long _ dlouho ,
long _ zatoužit ,
long _ dlouhý ,
long ago _ dávno ,
Long Beach _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
long credit _ dlouhý úvěr , ([eko.])
long division _ dělení na papíře , ([fráz.] [mat.])
long for _ zatoužit po , ((loc))
long for _ toužit po , ((loc))
long haul _ dálkový , (adj:)
long jump _ skok daleký ,
long run _ dlouhodobý , ([eko.])
long shot _ snímek z dálky ,
long woman´s boot _ kozačka ,
long-ago _ dávno ,
long-awaited _ dlouho ,
long-distance _ dálkový ,
long-drawn-out _ vleklý , (adj:)
long-haul _ dálkový , (adj:)
long-lasting _ dlouhotrvající , (adj:)
long-life _ trvanlivý , (adj:)
long-lived _ dlouhověký , (adj:)
long-lost _ dávno ztracený ,
long-playing _ dlouhohrající , (adj:)
long-range _ dálkový , (adj:)
long-range _ dalekonosný , (adj:)
long-range transport of pollution _ dálkový přenos znečištění , ([eko.])
long-run average cost curve _ křivka dlouhodobých průměrných nákladů , ([eko.])
long-running _ dlouhotrvající , (adj:)
long-sighted _ dalekozraký , (adj:)
long-sightedness _ lepší viditelnost do dálky ,
long-standing _ přetrvávající ,
long-standing _ odvěký ,
long-standing _ dlouholetý ,
long-stay _ dlouhý pobyt ,
long-suffering _ trpělivý , (adj:)
long-tailed _ dlouhoocasý , (adj:)
long-term _ dlouhodobý ,
long-term average value _ dlouhodobý průměr (hydrologie) , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line