Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

load _ zatížit , (v:)
load _ zatěžkat , (v:)
load _ obtížit , (v:)
load _ naplnit , (v:)
load _ naložit , (v:)
load _ nakládat , (v:)
load _ úvazek , (n:)
load _ zatěžovat , (v:)
load _ zatížení , (n:)
load _ břímě ,
load _ náklad ,
load _ hromada ,
load down _ naložit , (v:)
load forecasting _ předpovídání spotřeby , ([eko.])
load of landscape _ zatížení krajiny , ([eko.])
load standard of landscape _ norma zatížení krajiny , ([eko.])
load up _ naložit , (v:)
load up _ nakládat , (v:)
loadable _ zaveditelný , (adj:)
loaded _ zatížený , (adj:)
loaded _ plněný , (adj:)
loaded _ naplněný , (adj:)
loaded _ naložený , (adj:)
loaded _ nabitý , (adj:)
loader _ nakladač ,
loader _ zaváděcí program , (n: [it.])
loader _ zavaděč , (n: [it.])
loaders _ nahrávače , (pl. n:)
loading _ nakládka , (n:)
loading _ nabíjení , (n:)
loading _ nakládací , (adj:)
loading _ naložení , (n:)
loading _ zavádění , (n:)
loading _ zatížení , (n:)
loading _ nakládání , (n:)
loading _ nahrává se , (v: [fráz.] [it.])
loading _ načítání , (n: [it.]) , ((souborů v počítačích))
loading through pollution _ zatížení znečišťujícími látkami , ([eko.])
loads _ spousty , (n: pl.)
loads _ náklady , (n: pl.)
loads _ spousta ,
LOAEL _ nejnižší pozorovaná úroveň s negativními efekty , ([eko.])
loaf _ homole ,
loaf _ pecen ,
loaf _ povalovat se ,
loaf _ bochník , (n:)
loafer _ povaleč , (n:)
loafing _ zahálka , (n:)
loafing _ povalečství , (n:)
loam _ jílovitá hlína , (n:)
loam _ hlína , (n:)
loan _ úvěr ,
loan _ půjčka , (n:)
loan terms _ podmínky poskytování úvěru ,
loanable _ zapůjčitelný , (adj:)
loanable funds model _ model pasivních (úvěrovatelných) fondů , ([eko.])
loaned _ zapůjčil , (v:)
loaned _ půjčil , (v:)
loans _ půjčky , (pl. n:)
loansharking _ lichva , (n:)
loanword _ přejaté slovo ,
loath _ neochota , (n:)
loath _ nerad ,
loathe _ ošklivit si , (v:)
loathing _ averze , (n:)
loathing _ nechuť ,
loathsome _ ohavný , (adj:)
loathsome _ odpuzující , (adj:)
loathsome _ odporný , (adj:)
loathsomely _ odporně , (adv:)
loathsomeness _ odpornost , (n:)
loaves _ bochníky , (n: pl.)
lob _ lobovat , (v:)
lob _ lobovaný míč ,
lobar _ lalokový , (adj:)
lobate _ laločnatý , (adj:)
lobbed _ loboval , (v:)
lobbies _ vestibuly , (n: pl.)
lobbies _ haly , (n: pl.)
lobbing _ ovlivňování , (n:)
lobbing _ lobování , (n:)
lobby _ nátlakový , (adj:)
lobby _ lobby ,
lobby _ vestibul , (n:)
lobby _ ovlivňovat , (v:)
lobby _ lobovat , (v:)
lobby _ kuloár , (n:)
lobby _ hala ,
lobby _ předsíň ,
lobbying _ ovlivňující , (adj:)
lobbying _ lobující , (adj:)
lobbyist _ lobbista ,
lobe _ lalůček , (n:)
lobe _ lalok , (n:)
lobectomy _ lobektomie , (n:)
lobed _ lalokovitý , (adj:)
lobelia _ lobelka , (n:) , (rostlina)
lobes _ lalůčky , (n: pl.)
loblolly _ hustá ovesná kaše ,
lobotomist _ lékař provádějící lobotomii ,
lobotomize _ provést lobotomii ,
lobotomy _ lobotomie , (n:)
lobster _ humr ,
lobular _ lalůčkovitý , (adj:)
lobular _ lobulární ,
lobule _ lalůček , (n:)
loc of rozpaky _ rozpacích ,
loc pl of oblak _ oblacích ,
LOCAAS _ Low Cost Anti-Armor Submunition , ([zkr.] [voj.])
local _ zdejší , (adj:)
local _ tamní ,
local _ místní občan ,
local _ lokální ,
local _ místní ,
local area network _ místní síť , ([it.]) , (LAN)
local authority _ místní úřad , ([eko.])
local drainage _ místní odvodnění , ([eko.])
local government _ místní vláda , ([eko.])
local government _ místní správa ,
local pesticide application _ lokální použití pesticidu , ([eko.])
local public goods _ lokální veřejné statky , ([eko.])
local train _ osobní vlak ,
locale _ dějiště ,
localisation _ lokalizace , (n:)
localise _ lokalizovat , (v:)
localise _ zabránit šíření ,
localise _ přeložit , (v:)
localised _ lokalizovaný , (adj:)
localities _ lokality , (n: pl.)
locality _ lokalita , (n:)
localization _ lokalizace , (n:)
localize _ zaměřit , (v:)
localize _ lokalizovat , (v:)
localized _ místní ,
localized _ lokalizovaný ,
localized irrigation _ lokalizovaná závlaha , ([eko.])
locally _ lokálně , (adv:)
locally _ místně , (adv:)
Locally Unwanted Land Uses (LULUs). _ lokálně nežádoucí užití pozemku , ([eko.])
locals _ místní , (pl.)
locatable _ lokalizovatelný , (adj:)
locate _ lokalizovat , (v:)
locate _ zaměřit , (v:)
locate _ umístit , (v:)
located _ umístěn , (v:)
located _ situován , (v:)
located _ lokalizovaný , (adj:)
located _ lokalizován , (v:)
located _ umístěno ,
locater _ lokátor , (n:)
locater _ vyhledávač ,
locates _ umisťuje , (v:)
locates _ lokalizuje , (v:)
locates _ nachází ,
locating _ lokalizující , (adj:)
locating _ lokalizování , (n:)
locating _ vyhledávání , (v:)
location _ umístění , (n:)
location _ pozice , (n:)
locational _ lokační , (adj:)
locations _ lokality , (n: pl.)
locations _ umístění , (pl.)
locative _ lokativní , (adj:)
locative _ lokál , (n:)
locator _ lokátor , (n:) , (zařízení na zjišťování polohy)
locators _ lokátory , (pl. n:) , (zařízení na zjišťování polohy)
loch _ jezero , (n:)
Loch Ness _ Loch Ness , ([zem.]) , (jezero)
loci _ místo , (n:)
loci _ centrum , (n:)
lock _ zamykat ,
lock _ zamknout ,
lock _ zámek , (n:) , (na dveřích)
lock away _ uzamknout , (v:)
lock in _ zavřít ,
lock out _ zavřít před nosem ,
lock up _ znepřístupnit , (v:)
lock up _ zamknout , (v:)
lock up _ uzamknout , (v:)
lock up _ uzavřít ,
lock-up _ vězení , (n:)
lockable _ uzavíratelný , (adj:)
lockable _ uzamykatelný , (adj:)
Locke _ Locke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
locked _ zamčený , (adj:)
locker _ skříňka , (n:)
lockers _ skříňky , (n: pl.)
locket _ medailón ,
Lockhart _ Lockhart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
locking _ zamykání , (n:)
locking _ blokování , (n:)
lockout _ výluka , (n:)
locks _ zámky ,
locksmith _ zámečník , (n:)
lockup _ vězení , (n:)
lockwasher _ pružná podložka (pod matici) ,
Lockwood _ Lockwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
loco _ uhozený , (adj:)
loco _ lokomotiva , (n:)
loco _ bláznivý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line