Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lithographer _ litograf ,
lithographic _ litografický ,
lithography _ litografie , (n:)
lithography _ kamenotisk , (n:)
lithological _ litologický , (adj:)
lithology _ sedimentologie ,
lithology _ litologie , (n:)
lithophyte _ litofyt ,
lithosphere _ litosféra , (n: [zem.])
lithotomy _ litotomie , (n:)
lithotrophic microorganism _ litotrofní mikroorganismus , ([eko.])
Lithuania _ Litva , ([zem.] n:)
Lithuanian _ Litva ,
Lithuanian _ Litevština ,
Lithuanian _ Litevec ,
Lithuanian _ litevský , (adj:)
litigant _ strana v soudním sporu ,
litigate _ vést spor , (v:)
litigate _ soudit se , (v:)
litigation _ spor ,
litigation _ pře ,
litigation _ rozepře ,
litigator _ advokát , (n:)
litigious _ sporný ,
litigiousness _ právní spornost , (n:)
litmus _ lakmus , (n:)
litmus paper _ lakmusový papír ,
litre _ litr ,
litres _ litry , (n: pl.)
litter _ odpadky ,
litter _ nosítka , (n:)
litterbug _ nepořádník , (n:)
littered _ rozházený , (adj:)
littering _ rozhazování , (n:)
littering _ pohazování , (n:)
little _ nepatrný , (adj:)
little _ krátký , (adj:)
little _ drobný , (adj:)
little _ trocha , (n:)
little _ trochu ,
little _ malý ,
little _ málo ,
little _ maličký ,
little auk _ alka malá , ([zoo.])
little bittern _ bukáček malý , ([zoo.])
little boy _ chlapeček , (n:)
little boy _ chlapec , (n:)
little bush _ keřík , (n:)
little by little _ pozvolna , (n:)
little by little _ krůček po krůčku ,
little calf _ telátko , (n:)
little cottage _ chaloupka , (n:)
little figure _ postavička ,
little finger _ malíček , (n:)
little fool _ blázínek ,
little girl _ holčička , (n:)
little girl _ dívenka , (n: [female])
little house _ domeček , (n:)
little hut _ klobouček ,
little lamb _ jehňátko , (n:)
Little Poland _ Malopolsko , ([hist.] [zem.] n:)
Little Rock _ hl.m. - Arkansas v USA , (n: [jmén.])
little song _ písnička ,
little sweetie _ brouček ,
little table _ stolek ,
little thing _ maličkost ,
little tiny bush _ keříček ,
little toe _ malíček u nohy ,
little tooth _ zoubek ,
little tower _ věžička ,
little tree _ stromeček ,
little window _ okýnko ,
Little wonder _ není divu ,
little-waste technology _ maloodpadová technologie , ([eko.])
littleness _ malost , (n:)
littleness _ drobnost , (n:)
littler _ menší , (adj:)
littlest _ nejmenší ,
Littleton _ Littleton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Litton _ Litton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
littoral _ litorál , ([eko.])
littoral _ přímořský , (adj:)
liturgical _ liturgický , (adj:)
liturgy _ liturgie , (n:)
livable _ snesitelný , (adj:)
livable _ obyvatelný , (adj:)
live _ žijící , (adj:)
live _ živý , (adj:)
live _ živoucí , (adj:)
live _ skutečný , (adj:)
live _ naživu ,
live _ žít , (v:)
live _ bydlit , (v:)
live _ bydlet , (v:)
live _ spustitelný , (adj:)
live by _ žít podle ,
live down _ přežít ,
live from hand to mouth _ žít z ruky do huby, vycházet jen tak tak , ([fráz.])
live in _ žít v ,
live in _ přebývat , (v:)
live in _ bydlet v ,
live off _ žít z ,
live off _ živit se , (v:)
live on _ přežívat , (v:)
live on _ živit se , (v:)
live through _ prožívat ,
live through _ prožít ,
live to see _ dočkat se , ((gen))
live up to _ splňovat , (v:)
live up to _ chovat se podle ,
live wire _ člověk plný energie ,
live-in girlfriend _ družka , (n:)
lived _ žil ,
lived-in _ obydlený , (adj:)
livelier _ živější , (adj:)
liveliest _ nejživější , (adj:)
livelihood _ obživa , (n:)
livelihood _ bydlo ,
livelihood _ živobytí ,
livelihoods _ živobytí ,
liveliness _ živost , (n:)
liveliness _ veselost , (n:)
livelong _ trvalý , (adj:)
livelong _ celičký , (adj:)
lively _ temperamentní ,
lively _ čilý , (adj:)
lively _ plný života ,
lively _ živý ,
liven _ vzpružit , (v:)
liven _ oživit , (v:)
liven up _ oživit , (v:)
liveness _ životnost , (n:)
liver _ játrový , (adj:)
liver _ játra , ([med.])
liver _ kdo žije určitým způsobem ,
liver dumplings _ játrové knedlíčky ,
liver pâté _ játrová paštika ,
liver sausage _ játrovka , (n:)
liveried _ livrejovaný ,
liveries _ uniformy ,
liverish _ nevrlý , (adj:)
liverish _ mrzutý , (adj:)
Livermore _ Livermore , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Liverpool _ Liverpool , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
liverwort _ jaterník , (n:)
livery _ uniforma , (n:)
lives _ životy ,
lives _ žije ,
lives _ bydlí ,
livestock _ živý inventář ,
livestock _ hospodářská zvířata ,
livestock _ skot ,
livestock _ dobytek , (n:)
livid _ rozzuřený , (adj:)
livid _ popelavý , (adj:)
living _ žijící , (adj:)
living _ živý , (adj:)
living _ živoucí , (adj:)
living _ žití ,
living _ živobytí ,
living _ obývací ,
living room _ obývací pokoj ,
living room _ obývák , ([hovor.])
living standard _ životní úroveň ,
living standards _ životní úroveň ,
living wage _ životní minimum ,
living wage _ existenční minimum ,
living will _ rozhodnutí, zda udržovat při životě na přístrojích, nebo ne , ([am.] [práv.]) , (právní dokument, osobní rozhodnutí)
living will _ rozhodnutí o udržovat při životě na přístrojích nebo ne , ([am.] [práv.]) , (právní dokument, osobní rozhodnutí)
Livingston _ Livingston , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Livingstone _ Livingstone , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Zambie)
Livonia _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Livonia _ Livonsko , ([hist.] [zem.] n:)
Liz _ Liz , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Liz _ Líza , ([jmén.])
lizard _ ještěrka ,
lizard _ ještěr ,
lizards _ ještěrky , (n: pl.)
Lizzie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
LJBF _ Let s Just Be Friends , ([zkr.])
Ljubljana _ hl.m. - Slovinsko , (n: [jmén.])
llama _ lama ,
llamas _ lamy , (n:)
Llano Estacado _ Llano Estacado , (n: [zem.]) , (území v USA (Texas, New Mexico))
llanos _ jihoamerické pampy , (n: [zem.])
LLLTV _ Low Light Level Television , ([zkr.] [voj.])
Lloyd _ Lloyd , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
LLTA _ Lots and Lots of Thunderous/Thundering Applause , ([zkr.])
LMA _ Leave Me Alone , ([zkr.])
LMAO _ Laughing My Ass Off , ([zkr.])
LMAOROTF _ Laughing My Ass Off Rolling On The Floor , ([zkr.])
LMC _ Lost My Connection , ([zkr.])
LMCOA _ Lost My Connection Once Again , ([zkr.])
LMFAO _ Laughing My F---ing Ass Off , ([zkr.])
LMK _ Let Me Know , ([zkr.])
LMTFA _ Leave Me The F--- Alone , ([zkr.])
LMWIS _ Lick Me Where I Sweat , ([zkr.])
lo _ hle! ,
lo _ hle ,
LOA _ List Of Acronyms/Abbreviations , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line