Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

linseed oil _ lněný olej ,
lint _ chomáče vláken bavlny ,
lintel _ okenní překlad ,
lintel _ dveřní překlad ,
Linton _ Linton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Linus _ Linus , (n: [jmén.]) , (Linus Torvalds)
Linux _ Linux , (n: [it.]) , (GNU operační systém)
Linz _ Linec (rakouské město) ,
lion _ lví , (n:)
lion _ lev , (n:)
lion s share _ lví podíl ,
Lionel _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
lioness _ lvice , (n:)
lionet _ lvíče ,
lionfish _ perutýn ,
lionise _ hostit , (v:)
lionised _ hostil , (v:)
lionize _ jednat s někým jako s veličinou ,
lionize _ zahrnovat obdivem ,
lions _ lvi ,
lip _ pysk , (n:)
lip _ ret , , (část tváře, úst)
lip service _ falešné uznání , (n:)
lip sync _ přesná synchronizace ,
lip-read _ odezírání ze rtů ,
lip-service _ falešné uznání , (n:)
lip-sync _ přesná synchronizace ,
lipaemia _ lipémie , (n:)
lipase _ lipáza , (n:)
lipectomy _ lipektomie , (n:)
lipid _ tuk , (n:)
lipide _ lipid , (n:)
lipidosis _ lipidóza ,
lipoid _ lipoidní ,
lipoid _ tukový , (adj:)
lipoidaemia _ lipidémie , (n:)
lipomatosis _ lipomatóza ,
lipophilic _ lipofilní ,
lipoprotein _ lipoprotein , (n:)
liposarcoma _ liposarkom ,
liposuction _ kosmetická operace ,
lipped _ pyskatý , (adj:)
Lippincott _ Lippincott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lips _ rty ,
Lipscomb _ Lipscomb , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
lipstick _ rtěnka ,
Lipton _ Lipton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
liquefaction _ zkapalnění , (n:)
liquefaction _ kapalnost , (n:)
liquefiable _ zkapalnitelný , (adj:)
liquefied _ zkapalněný , (adj:)
liquefy _ zkapalnět , (v:)
liqueur _ likér ,
liquid _ tekutý , (adj:)
liquid _ tekutina ,
liquid _ kapalný , (adj:)
liquid _ kapalina , (n:)
liquid _ likvidní ,
liquid manure _ kejda , (n:)
liquid radioactive waste _ kapalný radioaktivní odpad , ([eko.])
liquid rock _ magma , (n:)
liquidate _ likvidovat , (v:)
liquidated _ zlikvidovaný , (adj:)
liquidated _ likvidovaný , (adj:)
liquidated _ likvidoval , (v:)
liquidating _ likvidační , (adj:)
liquidation _ likvidace , (n:)
liquidator _ likvidátor , (n:)
liquidise _ rozmixovat , (v:)
liquidise _ roztajit ,
liquidised _ roztajil , (v:)
liquidised _ rozmixoval , (v:)
liquidiser _ mixér , (n:)
liquidity _ likvidita , ([eko.])
liquidity _ tekutost , (n:)
liquidize _ rozmixovat , (v:)
liquidizer _ mixér , (n:)
liquidness _ tekutost , (n:)
liquids _ tekutiny , (n: pl.)
liquids _ kapaliny , (n: pl.)
liquor _ likér , (n:)
liquor _ destilát , (n:)
liquor store _ obchod lihovinami ,
liquorice _ lékořice , (n:)
liquorish _ likérový , (adj:)
lira _ lira , (n:)
lire _ lira , (n:)
Lisa _ Lisa , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lisbon _ hl.m. - Portugalsko , (n: [jmén.])
Lisbon _ Lisabon , ([zem.] n:)
Lise _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
lisle _ flór , (n:)
lisle _ druh látky ,
lisp _ šišlat , (v:)
Lisp _ Lisp , (n: [jmén.]) , (programovací jazyk)
Liss _ Liss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lissom _ svižný , (adj:)
lissom _ pružný , (adj:)
lissom _ poddajný , (adj:)
lissom _ ohebný , (adj:)
lissome _ pružný , (adj:)
lissome _ ohebný , (adj:)
lissomeness _ poddajnost , (n:)
lissomness _ poddajnost , (n:)
list _ výkaz , (n:)
list _ soupis , (n:)
list _ sestava , (n:)
list _ sepsat , (v:)
list _ obruba , (n:)
list _ náklon , (n:)
list _ index , (n:)
list _ pořadí ,
list _ rejstřík , (n:)
list _ listovat , (v:)
list _ katalog , (n:)
list _ mez ,
list _ inventář ,
list _ přoužek ,
list _ seznam , (n:)
list price _ cena podle ceníku ,
listed _ zaznamenaný , (adj:)
listed _ uvedený , (adj:)
listed _ jsoucí v nějakém seznamu ,
listed company _ akciová společnost , ([eko.])
listen _ poslouchat , (v:)
listen in _ poslouchat , ([amer.])
listen in _ naslouchat ,
listen to _ naslouchat ,
listen to _ poslouchat ,
listen to _ poslechnout ,
listen up! _ poslyš! ,
listen! _ poslechni ,
listened _ poslouchal , (v:)
listener _ posluchač , (n:)
listeners _ posluchači ,
listening _ poslech , (n:)
listening _ poslouchání , (n:)
listening _ poslouchající , (adj:)
listening _ naslouchání , (n:)
listening _ naslouchající , (adj:)
listens _ poslouchá , (v:)
lister _ katalogizátor ,
Lister _ Lister , (n: [jmén.]) , (příjmení)
listeria _ druh bakterie ,
listing _ záznam , (n:)
listing _ soupis , (n:)
listing _ seznam , (n:)
listing _ sepisování , (n:)
listing _ listování , (n:)
listing _ výčet ,
listing _ výpis ,
listings _ výpisy , (n: pl.)
listings _ soupisy , (n: pl.)
listless _ netečný , (adj:)
listless _ lhostejný , (adj:)
listless _ apatický , (adj:)
listlessly _ netečně , (adv:)
listlessness _ lhostejnost , (n:)
Liston _ Liston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lists _ listy , (n: pl.)
lit _ zapálil , (v:)
lit _ zapálený , (adj:)
lit _ osvětlil , (v:)
lit _ osvětlený , (adj:)
lit _ osvětlen ,
lit _ rozsvícen ,
lit _ light/lit/lighted , (v: [neprav.])
lit up _ osvětlený ,
litany _ litanie , (n:)
litchi _ liči , (n:) , (čínská švestka)
lite _ odlehčený , (adj:)
lite _ lehký , (adj:)
lite _ dietní , (adj:)
liter _ litr , (n: [amer.])
literacy _ gramotnost , (n:)
literal _ tiskový , (adj:)
literal _ prostý , (adj:)
literal _ písmenný , (adj:)
literal _ doslovný , (adj:)
literalism _ věrnost faktům ,
literalistic _ lpící na slovech ,
literally _ doslova ,
literally _ doslovně , (adv:)
literariness _ literárnost , (n:)
literary _ spisovný ,
literary _ literární ,
literate _ vzdělaný , (adj:)
literate _ gramotný , (adj:)
literati _ literáti ,
literature _ písemnictví ,
literature _ literatura ,
lithe _ ohebný , (adj:)
lithely _ mrštně , (adv:)
litheness _ pružnost , (n:)
lithesome _ svižný , (adj:)
lithiation _ lithiace , ([chem.])
lithic _ kamenný , (adj:)
lithium _ lithium , (n: [chem.]) , (prvek (Li))
lithograph _ litografie , (n:)
lithograph _ kamenotisk , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line