Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

limitlessness _ neomezenost , (n:)
limits _ hranice ,
limits to growth _ limity růstu , ([eko.])
limits to imports (impose import limits) _ omezení dovozu , ([eko.])
limnion _ limnion , ([eko.])
limnobiocycle _ limnobiocyklus , ([eko.])
limnology _ limnologie , (n:)
limo _ limuzína , (n:)
Limoges _ Limoges , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Francie)
limonite _ limonit , (n:)
limousine _ limuzína , (n:)
limp _ kulhání ,
limp _ kulhavost ,
limp _ zplihlý , (adj: [obec.] 8 6)
limp _ schlíplý , (adj: [obec.] 6 6)
limp _ dopadat , (v:)
limp _ napadat ,
limp _ kulhat ,
limped _ kulhal , (v:)
limpet _ přílepka , (n:)
limpid _ průzračný , (adj:)
limpid _ čirý , (adj:)
limpidity _ čirost , (n:)
limping _ kulhání , (n:)
limply _ zvadle , (adv:)
limply _ ochable , (adv:)
limpness _ zemdlenost , (n:)
limy _ vápenitý , (adj:)
limy _ vápenatý , (adj:)
Lin _ Lin , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
linage _ počet řádků ,
linchpin _ základní pilíř ,
linchpin _ opora ,
linchpin _ osa ,
Lincoln _ hl.m. - Nebraska v USA , (n: [jmén.])
Lincoln _ Lincoln , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Lind _ Lind , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Linda _ Linda , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
lindane _ lindan , ([eko.])
Lindberg _ Lindberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
linden _ lípa , (n:)
linden tree _ lipa , (n.) , (agricul.)
Lindholm _ Lindholm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lindquist _ Lindquist , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lindsay _ Lindsay , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Lindsey _ Lindsey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Lindstrom _ Lindstrom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lindy _ Lindy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
line _ vlasec , (n:)
line _ trasa , (n:)
line _ tah , (n:)
line _ sortiment , (n:)
line _ rys , (n:)
line _ obrys , (n:)
line _ hranice , (n:)
line _ fronta , (n: [amer.]) , (čekajících lidí)
line _ branže , (n:)
line _ kolej , (n:)
line _ šik , (n:)
line _ šikovat , (v:)
line _ šňůra , (n:)
line _ řádek , (n:)
line _ rodokmen , (n:)
line _ linkovat , (v:)
line _ dráha , (n:)
line _ lemovat , (v:)
line _ potrubí , (n:)
line _ trať , (n:)
line _ řada , (n:)
line _ přímka , (n: [mat.])
line _ linka , (n:)
line _ linie , (n:)
line _ čára , (n:)
line air pollution source _ liniový zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
line drawing _ perokresba , (n:)
line of credit _ úvěrový limit ,
line of waterdivision _ vodní předěl , ([eko.])
line printer _ řádková tiskárna , (n:)
line up _ řadit , (v:)
line up _ zorganizovat , (v:)
line up _ seřadit , (v:)
line up _ sestavit , (v:)
line up _ seřadit se , (v:)
line-up _ seskupení , (n:)
line-up _ nominace , (n:)
line-up _ sestava , (n:)
line-up _ sestava hráčů ,
line-up _ nominace hráčů ,
lineage _ rodokmen , (n:)
lineage _ poplatek , (n:)
lineal _ dědičný , (adj:)
lineally _ dědičně , (adv:)
lineament _ zlom , (n:)
linear _ přímý , (adj:)
linear _ lineární , (adj:)
linear irrigation machine _ lineární zavlažovač , ([eko.])
linear model of pollution damage _ lineární model škod ze znečištění , ([eko.])
linear space _ lineární prostor , (n: [mat.])
linear system _ lineární systém , ([eko.])
linearity _ linearita , (n:)
linearize _ linearizovat , (v:)
linearized multistage procedure _ lineární vícestupňový model , ([eko.])
linearly _ lineárně , (adv:)
lined _ vrásčitý , (adj:)
lined _ linkovaný , (adj:)
lined _ lemovaný , (adj:)
linefeed _ posun řádku ,
lineman _ pochůzkář , (n:)
linen _ lněná tkanina ,
linen _ plátěný ,
linen _ lněné prádlo , (n: [text.] 8 8)
linen _ lněné plátno , (n: [text.] 6 8)
linen _ lněný ,
liner _ podložka , (n:)
liner _ parník , (n:)
liners _ parníky , (n: pl.)
lines _ řádky , (n: pl.)
lines _ nárys , (n:)
lines _ linky , (n: pl.)
lines _ lemuje , (v:)
lines _ hranice , (n:)
lines _ čáry , (n: pl.)
linesman _ pomezní rozhodčí ,
linesmen _ pomezní rozhodčí , (pl.)
lineup _ seskupení , (n:)
lineup _ nominace hráčů ,
lineup _ sestava , (n:)
linger _ váhat , (v:)
linger _ otálet , (v:)
linger _ setrvávat , (v:)
linger _ přetrvávat , (v:)
linger _ prodlévat , (v:)
lingered _ dožíval ,
lingerer _ loudal , (n:)
lingerie _ prádélko , (n:)
lingerie _ prádlo ,
lingerie _ dámské prádlo ,
lingering _ přetrvávání , (n:)
lingeringly _ loudavě , (adv:)
lingo _ žargon , (n:)
lingua _ jazyk , (n:)
lingual _ linguální , (adj:)
linguist _ jazykovědec , (n:)
linguist _ lingvista , (n:)
linguistic _ lingvistický , (adj:)
linguistic _ jazykovědný , (adj:)
linguistically _ lingvisticky , (adv:)
linguistically _ jazykovědně , (adv:)
linguistics _ jazykověda , (n:)
linguistics _ lingvistika , (n:)
linguists _ jazykovědci , (n: pl.)
linguists _ lingvisté ,
liniment _ mazání , (n:)
liniment _ mast , (n:)
lining _ obkládání ,
lining _ obložení ,
lining _ podšívka ,
lining _ vyzdívka ,
lining _ obklad ,
lining _ trasování , (n:)
lining _ linkování , (n:)
linings _ podšívky , (n:)
link _ spojka , (n:)
link _ souvislost , (n:)
link _ propojit , (v:)
link _ propojení , (n:)
link _ pojítko , (n:)
link _ linkování , (n:)
link _ spoj ,
link _ linkovat , (v:)
link _ spojit se ,
link _ vazba , (n:)
link _ spojovat ,
link _ spojit ,
link _ spojení ,
link _ odkaz , (n: [it.])
link up _ zapojit , (v:)
link up _ spojit , (v:)
link-up _ návaznost , (n:)
linkable _ spojitelný , (adj:)
linkage _ vazba , (n:)
linkage _ propojení , (n:)
linked _ spojen ,
linked _ spojený ,
linker _ spojovník , (n:)
linker _ spojovací program ,
linking _ spojující , (adj:)
linking _ propojující , (adj:)
linkman _ koordinátor , (n:)
links _ spojuje , (v:)
links _ odkazy , (n: pl.)
links _ vazby , (n: pl.)
links _ golfové hřiště ,
linkup _ návaznost , (n:)
linnet _ stehlík , (n:)
linnet _ druh pěnkavy ,
lino _ linoleum , (n:)
linocut _ linořez ,
linoleum _ linoleum , (n:)
linseed _ lněné semeno ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line