Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

light up _ rozsvěcovat se ,
light up _ osvětlovat ,
light up _ osvětlit ,
light up the fire _ zatopit ,
light up the fire _ zatápět ,
light year _ světelný rok ,
light-blue _ světle modrá ,
light-bulb _ žárovka , (n:)
light-coloured _ světlý ,
light-fingered _ kapsářský , (adj:)
light-green _ světle zelená ,
light-headed _ trpící závratí ,
light-headed _ mající závrať ,
light-headedness _ závrativost , (n:)
light-hearted _ veselý , (adj:)
light-heartedly _ lehkovážně , (adv:)
light-heartedness _ lehkovážnost , (n:)
light-minded _ lehkomyslný , (adj:)
light-pen _ světelné pero ,
light-year _ světelný rok ,
lightbulb _ žárovka , (n:)
lighted _ zažehl , (v:)
lighted _ osvětlil , (v:)
lighted _ light/lit/lighted , (v: [neprav.])
lighten _ ulehčit , (v:)
lighten _ rozjasnit , (v:)
lighten up _ osvětlit , (v:)
lightening _ nadlehčování , (n:)
lightening _ odlehčování , (n:)
lighter _ zapalovač ,
lighter _ lehčí ,
lightest _ nejsvětlejší , (adj:)
lightest _ nejlehčí ,
lightface _ druh písma , (n:)
lightheadedness _ závrativost , (n:)
lighthearted _ veselý , (adj:)
lightheartedness _ lehkovážnost , (n:)
lighthouse _ maják , (n:)
lighting _ osvětlení , (n:)
lighting _ nasvícení , (n:)
lightless _ neosvětlený , (adj:)
lightly _ lehce ,
lightness _ lehkost ,
lightning _ blesk ,
lightning arrester _ bleskojistka ,
lightning bug _ svatojánek ,
lightning bug _ svatojánský brouček ,
lightning bug _ světluška ,
lightning bug _ svatojánská muška ,
lightning discharger _ bleskojistka ,
lightning fast _ bleskurychlý , (adj:)
lightning rod _ hromosvod ,
lightproof _ neprůsvitný , (adj:)
lights _ světla , (n:)
lights-out _ večerka , (n:)
lightship _ majáková loď ,
lightweight _ lehkovážný ,
lightweight _ lehký , (adj:)
ligneous _ dřevnatý , (adj:)
lignify _ dřevnatět , (v:)
lignin _ lignin , (n:)
lignite _ lignit , (n:)
lignite _ hnědouhelný , (adj:)
lignite _ hnědé uhlí ,
likable _ sympatický , (adj:)
likableness _ příjemnost , (n:)
like _ souhlasný , (adj:)
like _ shodný , (adj:)
like _ skoro ,
like _ stejný , (adj:)
like _ podobný , (adj:)
like _ líbit se ,
like _ rád ,
like _ mít rád ,
like _ jako ,
like _ zač , , (what is he like? - co je zač?, jaký je?)
like better _ radši ,
like better _ raději ,
like better _ mít radši ,
like better _ mít raději ,
like crazy _ jako šílený ,
like father like son _ jaký otek, takový syn , ([fráz.])
like forty _ ze všech sil , ([fráz.])
like forty _ o sto šest , ([fráz.])
like this _ takto ,
like this _ takhle ,
like-minded _ stejně smýšlející , (adj:)
likeability _ sympatičnost , (n:)
likeable _ sympatický , (adj:)
liked _ oblíbený , (adj:)
likeing _ rád , ((with verb))
likelier _ pravděpodobnější , (adj:)
likeliest _ nejpravděpodobnější , (adj:)
likelihood _ pravděpodobnost ,
likeliness _ pravděpodobnost , (n:)
likely _ pravděpodobný , (adj:)
likely _ pravděpodobně , (adv:)
liken _ přirovnat , (v:)
likened _ přirovnal , (v:)
likeness _ podobnost , (n:)
likes _ má ráda ,
likes _ má rád ,
likes _ líbí se mu ,
likewise _ nápodobně ,
likewise _ obdobně ,
likewise _ podobně ,
liking _ záliba , (n: [obec.] 6 6) , (~ for something = záliba v něco, záliba pro něco)
Lila _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
lilac _ jasně fialová ,
lilac _ šeřík , (n: [bot.] 6 6)
liliaceous _ liliovitý , (adj:)
Lilian _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
lilies _ lilie , (pl.)
Lillian _ Lillian , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
lilliputian _ liliputánský , (adj:)
Lilly _ Lilly , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Lilongwe _ hl.m. - Malawi , (n: [jmén.])
lilt _ rytmus , (n:)
lilt _ kadence , (n:)
lily _ liliově bílý ,
lily _ liliový , (adj:)
lily _ lilie , (adv:)
lily of the valley _ konvalinka , (n:)
lily-white _ liliově bílá barva , (n:)
lily-white _ přístupný jen bílým ,
Lima _ hl.m. - Peru , (n: [jmén.])
Lima _ Lima , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lima bean _ fazol měsíční , (adj:)
limb _ úd , (n:)
limb _ končetina , (n:)
limber _ hbitý , (adj:)
limber up _ rozhýbat se ,
limbless _ beznohý , (adj:)
limbless _ bez údů ,
limbo _ zapomnění , (n:)
limbo _ nejistota , (n)
limbo _ předpeklí ,
limbs _ údy , (n: pl.)
limbs _ končetiny , (n: pl.)
limbus _ limbus ,
lime _ vápno , (n:)
lime _ limeta , (n:) , (citrusový plod)
lime _ lípa , (n: [bot.])
lime disinfection _ dezinfekční vápnění , ([eko.])
limeade _ citronáda , (n:)
limekiln _ vápenka , (n:)
limelight _ reflektor , (n:)
limelight _ záře reflektorů ,
limerick _ pětiřádková vtipná rýmovačka ,
limerick _ limerick ,
limericks _ druh humorného verše ,
limestone _ vápenec , (n:)
limestone _ kalcit , (n:)
limestone filter _ mramorový filtr , ([eko.])
limey _ angličan , (n:)
limey _ anglán ,
liminal _ prahový , (adj:)
liminal _ těžko postřehnutelný ,
liminal _ téměř nepozorovatelný ,
liming _ vápnění , (n:)
limit _ nejvyšší počet ,
limit _ limitovat , (v:)
limit _ omezovat, limitovat , ([eko.])
limit _ hranice, limit , ([eko.])
limit _ omezení ,
limit _ limit ,
limit _ hranice ,
limit _ omezit ,
limit pricing _ limitující tvorba cen , ([eko.])
limitation _ omezení, limitace , ([eko.])
limitation _ omezení , (n:)
limitation of liability _ omezení odpovědnosti , ([eko.])
limitations _ omezení , (pl.) , (n:)
limited _ ohraničený , (adj:)
limited _ limitovaný , (adj:)
limited _ omezený ,
limited (liabitity) company _ společnost s ručením omezeným , ([eko.])
limited evidence _ omezený důkaz , ([eko.])
limited liability _ omezená odpovědnost , ([eko.])
limited partnership _ společnost s ručením omezeným , ([eko.])
limited supply _ omezená nabídka ,
limited supply _ zásoba ,
limiter _ omezovatel , (n:)
limiter _ omezovač , (n:)
limiting _ limitující , ([eko.])
limiting _ vymezení , (n:)
limiting _ ohraničení , (n:)
limiting _ omezující , (adj:)
limiting factor _ limitující faktor , ([eko.])
limiting load value of landscape _ mezní dovolené zatížení krajiny , ([eko.])
limiting value (LV) _ MH mezná hodnota , ([eko.])
limiting value (LV) _ mezná hodnota (MH) , ([eko.])
limiting value (LV) _ LV mezná hodnota (angl.) , ([eko.])
limiting value (LV) _ GW mezná hodnota (něm.) , ([eko.])
limiting value of acceptable risk _ MHPR mezná hodnota přijatelného rizika , ([eko.])
limiting value of acceptable risk (LVR) _ mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR) , ([eko.])
limiting value of acceptable risk (LVR) _ LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.) , ([eko.])
limiting value of acceptable risk (LVR) _ GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.) , ([eko.])
limitless _ neomezený , (adj:)
limitless _ nekonečný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line